Fylkestingsvalget 1979

Fylkestingsvalget 1979 ble gjennomført 16. - 17. september 1979, samtidig med kommunestyrevalget. Valget ble holdt i alle fylker unntatt Oslo.[1]

Stemmerettsalderen var satt ned fra 20 år til 18 år. Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige, som på valgdagen hadde vært bosatt Norge sammenhengende de tre siste årene, hadde også stemmerett for første gang.

Ved fylkestingsvalget ble det avgitt 1 812 793 stemmer, 70,0% oppslutning. Ved kommunestyrevalget ble det avgitt 2 148 185, 72,8% oppslutning.[1]

Ved valget ble det valgt 1 014 representanter til landets 18 fylker, Oslo unntatt. For å sikre kommunene en rimelig representasjon i fylkestingene i forhold til folketallet, tilfalt 178 av representantene på forhånd bestemte kommuner, såkalte utjamningsrepresentanter. Av de valgte representantene var 285 kvinner.

Resultat

rediger
18 fylker, unntatt Oslo
Parti Stemmer Representanter
# % # % Endring
fra 1975
  Arbeiderpartiet 658 148 36,4 376 37,1  15
  Høyre 502 626 27,8 273 26,9  75
  Kristelig Folkeparti 197 931 10,9 115 11,3  22
  Senterpartiet 177 157 9,8 105 10,4  28
  Venstre 101 151 5,6 59 5,8  15
  Sosialistisk Venstreparti 76 136 4,2 42 4,1  15
  Fremskrittspartiet 39 847 2,2 19 1,9  6
  Det Nye Folkepartiet 24 116 1,3 12 1,2  18
  Rød Valgallianse 11 729 0,6 4 0,4  4
  Norges Kommunistiske Parti 8 716 0,5 2 0,2  2
Tverrpolitisk liste (Vest-Agder) 5 418 0,03 4 0,4  3
Upolitisk valliste (Møre og Romsdal) 3 731 0,2 2 0,2  2
  Samefolkets liste 1 193 0,07 1 0,1  
Frie Folkevalgte 990 0,05 0
Frie velgere (Nordland) 838 0,05 0
Norges Demokratiske Parti 230 0,01 0
Totalt 1 809 957 100 1 014 100  
Mandatfordelingen mellom partiene i hvert fylke
Fylke Ap H Krf Sp SV V DNF Frp RV NKP U Totalt
Østfold 24 14 6 4 2 2 1 . 53
Akershus 28 34 5 5 4 5 1 3 . . 85
Hedmark 31 9 3 7 3 2 . 55
Oppland 28 9 4 9 2 2 1 . . 55
Buskerud 24 17 4 5 2 2 1 . 55
Vestfold 16 18 4 3 1 2 1 . . 45
Telemark 24 12 7 4 3 3 1 1 . 55
Aust-Agder 12 9 6 3 1 2 1 1 . . . 35
Vest-Agder 10 12 8 5 1 3 1 1 . . 4 45
Rogaland 19 23 13 6 2 3 2 3 . 71
Hordaland 23 29 12 6 3 6 2 3 1 . 85
Sogn og Fjordane 10 8 6 8 1 3 1 . . 37
Møre og Romsdal 19 16 14 9 2 7 1 1 . 2 71
Sør-Trøndelag 28 18 6 8 4 4 1 1 1 . 71
Nord-Trøndelag 19 6 3 10 2 4 1 . 45
Nordland 28 18 7 7 4 4 1 1 1 71
Troms 17 13 4 4 3 3 1 . 45
Finnmark 16 8 3 2 2 2 . 1 1 35
Alle 376 273 115 105 42 59 12 19 4 2 7 1014

.) Punktum i tabellen angir at partiet ikke stilte liste.


Referanser

rediger
  1. ^ a b «Norges offisielle statistikk B 100: Fylkestingsvalget 1979». Statistisk sentralbyrå.