Kommunestyrevalget 1979

Kommunestyrevalget 1979 var et riksdekkende lokalvalg i Norge som fant sted 16. og 17. september 1979. Det ble samtidig avholdt direkte valg til fylkestinget for andre gang.

Kommunestyrevalget 1979
16. − 17. september 1979
Valgdeltakelse 72,82 % av 2,95 millioner stemmeberettigede
       
Parti Ap H KrF
Stemmer
35,9 %
29,2 %
9,8 %
       
Parti Sp V SV
Stemmer
8,5 %
5,2 %
4,1 %
       
Parti FrP Det Nye Folkepartiet RV
Stemmer
1,9 %
1 %
0,7 %

‹ 1975 Norges flagg 1983 ›
Olav Gjærevoll ble for andre gang valgt til Trondheims ordfører

Ved valget ble det valgt 13 772 representanter og 18 801 vararepresentanter til landets 454 kommuner. Av representantene var 3 140 kvinner, 50 % økning fra forrige kommunestyrevalg.[1]

2 950 031 personer hadde stemmerett ved valget. Stemmerettsalderen var senket fra 20 år til 18 år. Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige, som på valgdagen hadde vært bosatt Norge sammenhengende de tre siste årene, hadde også stemmerett for første gang.[1] 2 148 185 personer avga stemme tilsvarende 72,8% valgoppslutning, en økning fra forrige kommunestyrevalg. Alle unntatt én kommune gjennomførte valget som forholdstallsvalg. I Modalen var det bare ett godkjent forslag til valgliste. Det ga anledning til å avholde flertallsvalg.

Arbeiderpartiet ble største parti ved valget, og fikk 35,9 % av stemmene. Dette ga partiet totalt 5 232 representanter, en reduksjon fra 5 648 representanter ved forrige valg. Andelen representanter gikk også ned.[1] Høyre hadde sterk framgang, og stilte egen liste for første gang i mange landkommuner.

Valgresultat rediger

Alle kommunene
Parti Stemmer Representanter
# % # % Endring
fra 1975
  Arbeiderpartiet 768 423 35,9 5 146 37,4  86
  Høyre 625 974 29,2 3 196 23,2  1281
  Kristelig Folkeparti 210 937 9,8 1 521 11,0  147
  Senterpartiet 182 248 8,5 1 766 12,8  394
  Venstre 111 250 5,2 662 4,8  177
  Sosialistisk Venstreparti 88 147 4,1 384 2,8  163
  Fremskrittspartiet 40 928 1,9 78 0,6  37
Upolitiske og lokale lister 40 749 1,9 548 4,0  318
  Det Nye Folkepartiet 21 893 1,0 76 0,6  154
  Borgerlige felleslister 14 166 0,7 236 1,7  146
  Venstresosialistiske felleslister 5 810 0,3 43 0,3  28
  Rød Valgallianse 14 614 0,7 21 0,2  17
  Norges Kommunistiske Parti 5 942 0,3 10 0,07  10
  Miljøvernlister 2 592 0,1 9  9
  Samelister 969 0,05 16  16
Frie Folkevalgte 1 024 0,05 0
  Norges Demokratiske Parti 149 0,01 0
Totalt 2 148 185 100 13 772 100  227

Resultat av ordførervalgene rediger

[2]

Fylke Ap H Krf Sp SV V DnF BF£ Lok$ Andre Totalt
Østfold 10 6 2 7 25
Akershus 8 12 2 22
Oslo 1 1
Hedmark 17 5 1 23
Oppland 17 1 7 1 26
Buskerud 8 5 6 2 21
Vestfold 5 10 1 4 1 21
Telemark 10 1 2 2 1 2 18
Aust-Agder 1 7 3 7 1 19
Vest-Agder 1 5 5 4 15
Rogaland 10 7 6 1 1 1 26
Hordaland 4 7 7 11 2 2 1 34
Sogn og Fjordane 2 7 13 1 1 2 26
Møre og Romsdal 3 3 7 19 5 1 38
Sør-Trøndelag 6 3 2 13 1 25
Nord-Trøndelag 4 1 12 2 2 2 1 24
Nordland 17 15 1 6 3 3 45
Troms 11 6 3 1 1 3 25
Finnmark 14 1 1 4 20
I alt 138 98 39 128 1 15 1 15 15 4 454

£ BF = Felleslister

$Lok = Lokale lister

Referanser rediger

  1. ^ a b c «Norges offisielle statistikk B 93: Kommunestyrevalget 1979». Statistisk sentralbyrå.
  2. ^ «Statistikkbanken 04772: Ordførere, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget(F) 1945 - 2015». Statistisk sentralbyrå. Besøkt 5. november 2018. 
Autoritetsdata