Fylkestingsvalget 1991

Fylkestingsvalget 1991 ble gjennomført 8. og 9. september 1991, samtidig med kommunestyrevalget. Valget ble holdt i alle fylker unntatt Oslo.[1]

Stemmerettsalderen var 18 år. Utenlandske statsborgere som på valgdagen hadde vært bosatt Norge sammenhengende de tre siste årene, hadde også stemmerett.

2 833 727 personer hadde stemmerett ved fylkestingsvalget. Det ble avgitt 1 845 938 stemmer. Oppslutningen var 62,8%, en nedgang fra forrige valg. Til sammenligning var oppslutningen ved kommunestyrevalget 66,7%. 6 735 stemmer ble forkastet.[1]

Ved valget ble det valgt 932 representanter til landets 18 fylker, Oslo unntatt. For å sikre kommunene en rimelig representasjon i fylkestingene i forhold til folketallet, tilfalt 122 av representantene på forhånd bestemte kommuner, såkalte utjamningsrepresentanter. Av de valgte representantene var 365 kvinner.

Resultat rediger

18 fylker, unntatt Oslo
Parti Stemmer Representanter
# % # % Endring
fra 1987
  Arbeiderpartiet 556 994 30,4 290 31,1  26
  Høyre 375 897 20,5 184 19,7  37
  Senterpartiet 247 069 13,5 129 13,8  45
  Sosialistisk Venstreparti 217 075 11,8 113 12,1  56
  Kristelig Folkeparti 160 157 8,7 85 9,1  6
  Fremskrittspartiet 124 409 6,8 61 6,5  47
  Venstre 69 325 3,8 36 3,9  6
  Pensjonistpartiet 26 522 1,4 15 0,2  13
  Rød Valgallianse 20 471 1,1 7 0,8  
Tverrpolitisk liste for Sunnmøre (Møre og Romsdal) 13 488 0,7 7 0,8  5
Sunnmørslista (Møre og Romsdal) 5 707 0,3 3 0,3  
Fedrelandspartiet 3 706 0,2 1 0,1  1
Samealbmot listu/Samefolkets liste 1 049 0,06 1 0,1  1
  Miljøpartiet De Grønne 8 070 0,4 0  1
Stopp innvandringen 1 617 0,09 0
  Norges Kommunistiske Parti 1 122 0,1 0  1
De Liberale 383 0,02 0
Totalt 1 833 061 100 932 100  84
Mandatfordelingen mellom partiene i hvert fylke
Fylke Ap H Krf Sp SV V Frp RV Pp Div Totalt
Østfold 20 10 5 6 6 1 4 1 53
Akershus 18 21 3 5 7 2 6 1 63
Hedmark 19 5 2 7 7 1 2 43
Oppland 24 7 3 12 6 1 2 55
Buskerud 20 13 3 6 6 2 4 1 55
Vestfold 13 14 4 4 5 1 4 45
Telemark 18 9 5 7 9 2 4 1 55
Aust-Agder 9 6 5 4 3 2 3 3 35
Vest-Agder 8 9 9 4 3 2 5 5 45
Rogaland 15 18 10 9 6 3 6 4 71
Hordaland 24 16 10 10 10 3 8 1 2 1 85
Sogn og Fjordane 10 6 4 10 4 4 1 39
Møre og Romsdal 12 8 8 8 5 3 3 10 57
Sør-Trøndelag 16 12 4 8 7 2 3 1 53
Nord-Trøndelag 16 4 2 14 6 2 1 45
Nordland 18 10 3 7 9 3 2 1 53
Troms 16 10 3 5 7 1 2 1 45
Finnmark 14 6 2 3 7 1 1 1 35
Alle 290 184 85 129 113 36 61 7 15 12 932

Referanser rediger

  1. ^ a b «Norges offisielle statistikk C 60: Fylkestingsvalget 1991». Statistisk sentralbyrå.