Kommunestyrevalget 1991

Kommunestyrevalget 1991 var et riksdekkende lokalvalg i Norge som fant sted 8. og 9. september 1991. Det ble samtidig avholdt direkte valg til fylkestinget.

Kommunestyrevalget 1991
8. − 9. september 1991
Valgdeltakelse 66,71 % av 3,31 millioner stemmeberettigede
       
Parti Ap H SV
Stemmer
30,2 %
21,5 %
11,6 %
       
Parti Sp KrF FrP
Stemmer
11,5 %
7,8 %
6,5 %
       
Parti V RV PP
Stemmer
3,7 %
1,5 %
1,4 %

‹ 1987 Norges flagg 1995 ›

Ved valget ble det valgt 13 073 representanter og 20 966 vararepresentanter til landets 439 kommuner. Av representantene var 3 729 kvinner, en nedgang fra forrige kommunestyrevalg. Etter dette valget hadde to kommunestyrer kvinneflertall. Høyest kvinneandel hadde Fyresdal, med 12 av 21 representanter.[1]

3 310 257 personer hadde stemmerett ved valget. Stemmerettsalderen var 18 år. Utenlandske statsborgere som på valgdagen hadde vært bosatt Norge sammenhengende de tre siste årene, hadde også stemmerett. De utenlandske utgjorde om lag 81 000 personer.[1] 2 208 345 personer avga stemme tilsvarende 66,7 % valgoppslutning, en nedgang fra forrige kommunestyrevalg. Alle unntatt én kommune gjennomførte valget som forholdstallsvalg. I Modalen var det bare ett godkjent forslag til valgliste. Det ga anledning til å avholde flertallsvalg. Hver godkjent stemmeseddel ga så mange listestemmer som antallet representanter i kommunestyret. Det var anledning til å føre over kandidater fra én valgliste til en annen.[1]

Arbeiderpartiet ble største parti ved valget, og fikk 30,2 % av stemmene. Dette ga partiet totalt 4 222 representanter, en reduksjon fra 5 401 representanter ved forrige valg.[1]

Valgresultat rediger

Alle kommunene
Parti Stemmer Representanter
# % # % Endring
fra 1987
  Arbeiderpartiet 655 716 30,2 4 222 32,3  1179
  Høyre 467 483 21,5 2 198 16,8  467
  Sosialistisk Venstreparti 251 333 11,6 1 275 9,8  685
  Senterpartiet 250 367 11,5 2 248 17,2  739
  Kristelig Folkeparti 169 763 7,8 1 092 8,4  101
  Fremskrittspartiet 141 524 6,5 502 3,8  261
  Venstre 80 587 3,7 474 3,6  130
Upolitiske og lokale lister 59 788 2,7 544 4,2  205
  Rød Valgallianse 32 841 1,5 57 0,4  8
  Pensjonistpartiet 30 749 1,4 78 0,6  68
  Borgerlige felleslister 10 330 0,5 177 1,4  53
  Miljøpartiet De Grønne 5 831 0,3 9 0,07  9
Stopp Innvandringen 2 917 0,1 1 0,01  1
  Miljøvernlister 2 464 0,1 11 0,08  4
  Venstresosialistiske felleslister 2 047 0,08 21 0,2  25
Fedrelandspartiet 1 600 0,1 1 0,01  1
  Samelister 1 581 0,07 20 0,2  2
Pensjonister og trygdedes lister 1 097 0,05 7 0,05  7
  Norges Kommunistiske Parti 994 0,05 3 0,02  3
Uavhengig konservativ liste (Bamble) 315 0,01 2 0,02  2
Nasjonaldemokratene 655 0,03 0
Altruistene 480 0,02 0
De Liberale 421 0,02 0
Moderat ungdomsliste (Fjell) 223 0,01 0
Bogogopartiet (Haugesund) 139 0,01 0
  Samfunnspartiet 99 0,005 0
Totalt 2 174 535 100 13 073 100  575

Resultat av ordførervalgene rediger

[2]

Fylke Ap H Krf Sp SV V BF£ Lok$ Div Totalt
Østfold 7 3 5 6 1 22
Akershus 15 5 2 22
Oslo 1 1
Hedmark 17 4 1 22
Oppland 14 9 2 1 26
Buskerud 7 8 1 3 1 1 21
Vestfold 5 6 3 1 15
Telemark 9 2 4 1 2 18
Aust-Agder 6 4 3 2 15
Vest-Agder 7 3 5 15
Rogaland 7 1 6 9 3 26
Hordaland 12 6 2 11 1 1 1 34
Sogn og Fjordane 9 2 13 1 1 26
Møre og Romsdal 7 8 6 12 3 2 38
Sør-Trøndelag 6 5 12 1 1 25
Nord-Trøndelag 7 13 1 2 1 24
Nordland 25 5 8 1 1 2 3 45
Troms 14 6 2 1 1 1 25
Finnmark 17 1 1 19
I alt 185 68 26 118 7 8 10 16 1 439

£ BF = Felleslister

$Lok = Lokale lister

Referanser rediger

  1. ^ a b c d «Norges offisielle statistikk C 57: Kommunestyrevalget 1991». Statistisk sentralbyrå.
  2. ^ «Statistikkbanken 04772: Ordførere, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget(F) 1945 - 2015». Statistisk sentralbyrå. Besøkt 8. november 2018. 
Autoritetsdata