Stortingsvalget 1985

Stortingsvalget 1985
8. - 9. september 1985
157 mandater på valg, 79 trengs for flertall
Valgdeltakelse 84,03% av 3,1 millioner stemmeberettigede
  Gro Harlem Brundtland Kåre Willoch Kjell Magne Bondevik
Forgrunnsfigur Gro Harlem Brundtland Kåre Willoch Kjell Magne Bondevik
Parti A H KrF
Stemmer
40,8%
30,4%
8,3%
Mandater
 71
Increase2.svg5 
 50
Decrease2.svg3 
 16
Increase2.svg1 
    Theo Koritzinsky Carl I. Hagen
Forgrunnsfigur Johan J. Jakobsen Theo Koritzinsky Carl I. Hagen
Parti Sp SV Frp
Stemmer
6,6%
5,5%
3,7%
Mandater
 12
Increase2.svg1 
 6
Increase2.svg2 
 2
Decrease2.svg2 
  Odd Einar Dørum   Øyvind Bjorvatn
Forgrunnsfigur Odd Einar Dørum Jahn Arne Olsen Øyvind Bjorvatn
Parti V RV Det Liberale Folkepartiet
Stemmer
3,1%
0,6%
0,5%
Mandater
 0
Decrease2.svg2 
 0
Steady2.svg
 0
Steady2.svg
Sittende regjering Willoch
Ny regjering Willoch

‹ 1981 Norge 1989 ›

Stortingsvalget 1985 ble avholdt 9. september 1985. Antallet representanter økte fra 155 i 1981 til 157 i 1985 ved at Akershus hadde fått to representanter i tillegg.

Mandatfordelingen etter Stortingsvalget 1985

██ Sosialistisk Venstreparti

██ Arbeiderpartiet

██ Senterpartiet

██ Kristelig Folkeparti

██ Høyre

██ Fremskrittspartiet

Valget ble gjennomført med listeforbund, med mulighet for reservasjon. Ordningen ble benyttet av

  • Høyre og Senterpartiet i Østfold (tre mandater til H),
  • Det Liberale Folkepartiet og Høyre i Telemark (ingen innvirkning),
  • Kristelig Folkeparti og Senterpartiet i Oppland (ingen innvirkning), Buskerud (ett mandat til Sp), Vestfold (ett mandat til Krf), Telemark (ett mandat til Krf), Aust-Agder (ingen innvirkning) og Troms (ett mandat til Krf),
  • Det Liberale Folkepartiet og Kristelig Folkeparti i Sør-Trøndelag (ett mandat til Krf),
  • Det Liberale Folkepartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet i Akershus (ett mandat til Sp), Oslo (ett mandat til Krf), Vest-Agder (ingen innvirkning), Hordaland (ingen innvirkning), Nord-Trøndelag (to mandater til Sp) og Finnmark (ingen innvirkning).

Kåre Willochs regjering fortsatte etter valget, men Fremskrittspartiet var kommet i en vippeposisjon, og bidro i 1986 til å stemme ned regjeringen med den konsekvens at Willoch trådte tilbake og ble etterfulgt av Gro Harlem Brundtlands andre regjering. Venstre falt ut av Stortinget for første gang i partiets historie.

ValgresultatRediger

NasjonaltRediger

Parti Stemmer +/- Prosent +/- Mandater +/-
Det norske Arbeiderparti 1 061 712 136 625 40,8 3,6 71 5
Høyre 791 537 −1 036 30,4 -1,3 50 -3
Kristelig Folkeparti 214 969 −18 742 8,3 -1,1 16 1
Senterpartiet 171 770 7 297 6,6 -0,1 12 1
Sosialistisk Venstreparti 141 950 16 597 5,5 0,6 6 2
Fremskrittspartiet 96 797 −16 338 3,7 -0,8 2 -2
Venstre 81 202 −16 141 3,1 -0,8 0 -2
Rød Valgallianse 14 818 −3 784 0,6 -0,1 0 0
Det Liberale Folkepartiet 12 958 −938 0,5 0 0 0
Pensjonistpartiet 7 846 7 846 0,3 0,3 0 0
Norges Kommunistiske Parti 4 245 −2 909 0,2 -0,1 0 0
Andre lister 2 013 −1 736 0,1 -0,1 0 0
Totalt 2 601 817 106 741 84 0 157 2

ValgkretseneRediger

Mandatfordeling og endringer fra 1981Rediger

Valgkrets Ap Sp H V KrF SV Frp Total
Østfold fylke 4   3   1   8
Akershus fylke 5  1 1  1 5   1  1  1 12  2
Oslo 5   7   1   1   1   15
Hedmark fylke 5   1   1  1 1  1 8
Oppland fylke 5  1 1   1  1 7
Buskerud fylke 4   1   2   7
Vestfold fylke 3   3  1 1  1 7
Telemark fylke 3   2   1   6
Aust-Agder fylke 2   1   1   4
Vest-Agder fylke 2   2   1   5
Rogaland fylke 3   1   4  1 2    1 10
Hordaland fylke 5  1 1   5    1 2   1   1   15
Sogn og Fjordane fylke 2   1   1   1   5
Møre og Romsdal fylke 4  1 1   3    1 2   10
Sør-Trøndelag fylke 4   1   3   1   1   10
Nord-Trøndelag fylke 3   2   1   6
Nordland fylke 6  1 1   3  1 1   1   12
Troms fylke 3   2   1   6
Finnmark fylke 3   1   4
Total 71  5 12  1 50  3  2 16  1 6  2 2  2 155  2

Se ogsåRediger

KilderRediger