Stortingsvalget 1981

Stortingsvalget 1981 blei avholdt den 14. september. Valgdeltagelsen denne datoen var på 83,2 %. Det blei valgt 155 stortingsrepresentanter. På grunn av feil ved gjennomføringa av valget 14. september blei det holdt omvalg i Buskerud og Troms den 7. desember. Dette førte til at Arbeiderpartiet vant et mandat i Buskerud på bekostning av Høyre. Hvis deltagelsen i omvalget skal legges til grunn, var den samlede valgdeltagelsen på 82,0 %.

Stortingsvalget 1981
13.–14. september 1981
155 mandater på valg, 78 trengs for flertall
Valgdeltakelse 83,18 % av 3 millioner stemmeberettigede
  Gro Harlem Brundtland Kåre Willoch Kåre Kristiansen
Forgrunnsfigur Gro Harlem Brundtland Kåre Willoch Kåre Kristiansen
Parti Ap H KrF
Stemmer
36,7 %
31,3 %
8,8 %
Mandater
 66
10 
 53
12 
 15
7 
  Berge Furre Carl I. Hagen Johan J. Jakobsen
Forgrunnsfigur Berge Furre Carl I. Hagen Johan J. Jakobsen
Parti SV FrP Sp
Stemmer
4,9 %
4,4 %
4,2 %
Mandater
 4
2 
 4
4 
 11
1 
       
Forgrunnsfigur Hans Hammond Rossbach Finn Sjue Gerd Søraa
Parti V RV DLF
Stemmer
3,2 %
0,7 %
0,5 %
Mandater
 2
 0
 0
Sittende regjering Brundtland I
Ny regjering Willoch

‹ 1977 Norges flagg 1985 ›
Mandatfordelingen etter Stortingsvalget 1981

██ Sosialistisk Venstreparti

██ Arbeiderpartiet

██ Senterpartiet

██ Kristelig Folkeparti

██ Venstre

██ Høyre

██ Fremskrittspartiet

Gro Harlem Brundtlands første regjering tapte valget, og ble avløst av Kåre Willochs regjering.

Politikk rediger

Valgprogram rediger

Resultat medregna omvalget rediger

Nasjonalt rediger

Parti Stemmer Mandater
Antall Andel (%) Endring fra 1977 (%) Antall Endring fra 1977
Arbeiderpartiet 914 749 37,2 - 5,1 66 - 10
Høyre 780 372 31,7 + 7,2 53 + 12
Kristelig Folkeparti 219 179 8,9 - 3,0 15 - 7
Sosialistisk Venstreparti 121 561 4,9 + 0,8 4 + 2
Fremskrittspartiet 109 564 4,5 + 2,6 4 + 4
Senterpartiet 103 753 4,2 - 3,8 11 - 1
Venstre 79 064 3,2 + 0,9 2 0
Rød Valgallianse 17 844 0,7 + 0,1 0 0
Det Liberale Folkepartiet 13 344 0,5 - 0,4 0 0
Norges Kommunistiske Parti 6 673 0,3 - 0,1 0 0
Folkeavstemningspartiet/Tverrpolitisk Liste 1 482 0,06 + 0,06 0 0
Tom A. Schankes Parti 826 0,03 + 0,03 0 0
Frie Folkevalgte 782 0,03 - 0,02 0 0
Samealbmot listu/Samefolkets Liste 594 0,02 0 0 0
Borgerlige felleslister 88 969 3,6 - 1,2 0
Totalt 2 458 755 100   155 0

¹ Mandater fra borgerlige felleslister fordelt på enkeltpartier.

De borgerlige felleslistene var:

Statistisk sentralbyrå lager en statistikk over valgresultatet med felleslistene oppdelt på de enkelte partia. Resultatene for disse partia på landsbasis blei da:

Politisk parti Stemmer i prosent Endring fra 1977
Kristelig Folkeparti 9,4 - 3,0
Senterpartiet 6,7 - 1,9
Venstre 3,9 + 0,7

Valgkretsene rediger

Mandatfordeling og endringer fra 1977
Valgkrets Ap Sp H V KrF SV Frp Total
Østfold fylke 4  1 3  1 1   8
Akershus fylke 4    1 5  1  1 1  1 10
Oslo 5  2 7  1 1   1   1  1 15
Hedmark fylke 5  1 1   2  1 8
Oppland fylke 4   1   2  1  1 7
Buskerud fylke 4   1  1 2    1 7
Vestfold fylke 3   4  1  1 7
Telemark fylke 3  1 2  1 1   6
Aust-Agder fylke 2   1   1   4
Vest-Agder fylke 2    1 2  1 1   5
Rogaland fylke 3  1 1   3   2   1  1 10
Hordaland fylke 4  2 1   5   1  1 2  1 1  1 1  1 15
Sogn og Fjordane fylke 2   1   1   1   5
Møre og Romsdal fylke 3   1   3  1 1   2  1 10
Sør-Trøndelag fylke 4  1 1   3  1  1 1   1  1 10
Nord-Trøndelag fylke 3   2   1   6
Nordland fylke 5  1 1   4  2 1  1 1   12
Troms fylke 3   2   1   6
Finnmark fylke 3   1   4
Total 66  10 11  1 53  12 2   15  7 4  2 4  4 155

Se også rediger

Kilder rediger

Litteratur rediger