Stortingsvalget 1977

Stortingsvalget 1977 ble avholdt den 12. september. Valgdeltagelsen var på 82,9 % og det ble valgt 155 stortingsrepresentanter.

Stortingsvalget 1977
11. - 12. september 1977
155 mandater på valg, 78 trengs for flertall
Valgdeltakelse 82,89% av 2,78 millioner stemmeberettigede
  Odvar Nordli Kåre Willoch Kåre Kristiansen
Forgrunnsfigur Odvar Nordli Kåre Willoch Kåre Kristiansen
Parti A H KrF
Stemmer
42,3%
24,5%
9,7%
Mandater
 76
Increase2.svg14 
 41
Increase2.svg12 
 22
Increase2.svg2 
    Berge Furre  
Forgrunnsfigur Gunnar Stålsett Berge Furre Hans Hammond Rossbach
Parti Sp SV V
Stemmer
8%
4,2%
2,4%
Mandater
 12
Decrease2.svg9 
 2
Decrease2.svg14 
 2
  Carl I. Hagen Magne Lerheim Pål Steigan
Forgrunnsfigur Carl I. Hagen Magne Lerheim Pål Steigan
Parti Frp Det Nye Folkepartiet RV
Stemmer
1,9%
1%
0,6%
Mandater
 0
Decrease2.svg4 
 0
Decrease2.svg1 
 0
Sittende regjering Nordli
Ny regjering Nordli

‹ 1973 Norge 1981 ›
Mandatfordelingen etter Stortingsvalget 1977

██ Sosialistisk Venstreparti

██ Arbeiderpartiet

██ Senterpartiet

██ Kristelig Folkeparti

██ Venstre

██ Høyre

Odvar Nordlis regjering fortsatte etter valget.

ValgresultatRediger

NasjonaltRediger

Parti Stemmer Mandater
Antall Andel (%) Endring fra 1973 (%) Antall Endring fra 1973
Det norske Arbeiderparti 972 434 42,3 + 7,0 76 + 14
Høyre 563 783 24,5 + 7,3 41 + 12
Kristelig Folkeparti 224 355 9,7 - 2,1 22 + 2
Senterpartiet 184 087 8,0 + 1,2 12 - 9
Sosialistisk Venstreparti 96 248 4,2 - 7,0¹ 2 - 14¹
Venstre 54 243 2,4 0 2 0
Fremskrittspartiet 43 351 1,9 - 3,1 0 - 4
Det Nye Folkepartiet 22 524 1,0 - 2,5 0 - 1
Rød Valgallianse 14 515 0,6 + 0,2 0 0
Norges Kommunistiske Parti 8 448 0,4 + 0,4 0 0
Ensliges Parti 2 743 0,1 - 0,1 0 0
Norges Demokratiske Parti 1 322 0,06 - 0,04 0 0
Frie Folkevalgte 1 146 0,05 + 0,05 0 0
Sámeálbmot Listu 499 0,02 - 0,02 0 0
Borgerlige felleslister 111 412 4,8 - 1,2 0
Totalt 2 301 110 100   155 0

¹ Endring i forhold til Sosialistisk Valgforbund i 1973.
² Mandater fra borgerlige felleslister fordelt på enkeltpartier.

De borgerlige felleslistene var:

Statistisk sentralbyrå har estimert hvordan felleslistenes stemmetall ville vært fordelt på de enkelte partiene. Resultatene for disse partiene på landsbasis ville da blitt:

Politisk parti Stemmer i prosent Endring fra 1973
Høyre 24,8 + 7,4
Kristelig Folkeparti 12,4 + 0,2
Senterpartiet 8,6 - 2,4
Venstre 3,2 - 0,3
Det Nye Folkepartiet 1,4 - 2,0

ValgkretseneRediger

Mandatfordeling og endringer fra 1973Rediger

Valgkrets Ap Sp H V KrF SV Frp Dnf Total
Østfold fylke 5  1  1 2  1 1    1 8
Akershus fylke 4  1 1   4  1 1    1  1 10
Oslo 7  1 6  1 1   1  1  1 15
Hedmark fylke 6  2 1  1 1    1 8
Oppland fylke 4   1  1 1   1  1 7
Buskerud fylke 4  1  1 2   1  1  1 7
Vestfold fylke 3    1 3  1 1   7
Telemark fylke 4  2 1    1 1    1 6
Aust-Agder fylke 2   1   1   4
Vest-Agder fylke 2   1   1   1   5
Rogaland fylke 4  1 1   3  1 2    1  1 10
Hordaland fylke 6  1 1   5  2 3    1  1  1 15
Sogn og Fjordane fylke 2   1  1 1  1 1   5
Møre og Romsdal fylke 3   1  1 2  1 1   3  1  1 10
Sør-Trøndelag fylke 5  1 1   2   1  1 1    2 10
Nord-Trøndelag fylke 3   2   1  1  1 6
Nordland fylke 6  1 1  1 2  1 2   1  1 12
Troms fylke 3  1  1 2  1 1    1 6
Finnmark fylke 3  1 1    1 4
Total 76  14 12  9 41  12 2  22  2 2  14  4  1 155

Se ogsåRediger

KilderRediger