Stortingsvalget 1977

Stortingsvalget 1977 var et norsk parlamentsvalg som ble avholdt 12. september. Valgdeltagelsen var på 82,9 prosent, og det ble valgt 155 representanter til Stortinget.

Stortingsvalget 1977
11.–12. september 1977
155 mandater på valg, 78 trengs for flertall
Valgdeltakelse 82,89% av 2,78 millioner stemmeberettigede
  Odvar Nordli Kåre Willoch Kåre Kristiansen
Forgrunnsfigur Odvar Nordli Kåre Willoch Kåre Kristiansen
Parti Ap H KrF
Stemmer
42,3%
24,5%
9,7%
Mandater
 76
Increase2.svg14 
 41
Increase2.svg12 
 22
Increase2.svg2 
    Berge Furre  
Forgrunnsfigur Gunnar Stålsett Berge Furre Hans Hammond Rossbach
Parti Sp SV V
Stemmer
8%
4,2%
2,4%
Mandater
 12
Decrease2.svg9 
 2
Decrease2.svg14 
 2
  Carl I. Hagen Magne Lerheim Pål Steigan
Forgrunnsfigur Carl I. Hagen Magne Lerheim Pål Steigan
Parti FrP Det Nye Folkepartiet RV
Stemmer
1,9%
1%
0,6%
Mandater
 0
Decrease2.svg4 
 0
Decrease2.svg1 
 0
Sittende regjering Nordli
Ny regjering Nordli

‹ 1973 Norge 1981 ›
Mandatfordelingen etter Stortingsvalget 1977

██ Sosialistisk Venstreparti

██ Arbeiderpartiet

██ Senterpartiet

██ Kristelig Folkeparti

██ Venstre

██ Høyre

Odvar Nordlis regjering fortsatte etter valget.

ValgresultatRediger

NasjonaltRediger

Parti Stemmer Mandater
Antall Andel (%) Endring fra 1973 (%) Antall Endring fra 1973
Det norske Arbeiderparti 972 434 42,3 +7,0 76 +14
Høyre 563 783 24,5 +7,3 41 +12
Kristelig Folkeparti 224 355 9,7 –2,1 22 +2
Senterpartiet 184 087 8,0 +1,2 12 –9
Sosialistisk Venstreparti 96 248 4,2 –7,0¹ 2 –14¹
Venstre 54 243 2,4 0 2 0
Fremskrittspartiet 43 351 1,9 –3,1 0 –4
Det Nye Folkepartiet 22 524 1,0 –2,5 0 –1
Rød Valgallianse 14 515 0,6 +0,2 0 0
Norges Kommunistiske Parti 8 448 0,4 +0,4 0 0
Ensliges Parti 2 743 0,1 –0,1 0 0
Norges Demokratiske Parti 1 322 0,06 –0,04 0 0
Frie Folkevalgte 1 146 0,05 +0,05 0 0
Sámeálbmot Listu 499 0,02 –0,02 0 0
Borgerlige felleslister 111 412 4,8 –1,2 0
Totalt 2 301 110 100   155 0

¹ Endring i forhold til Sosialistisk Valgforbund i 1973.
² Mandater fra borgerlige felleslister fordelt på enkeltpartier.

De borgerlige felleslistene var:

Statistisk sentralbyrå har estimert hvordan felleslistenes stemmetall ville vært fordelt på de enkelte partiene. Resultatene for disse partiene på landsbasis ville da blitt:

Politisk parti Stemmer i prosent Endring fra 1973
Høyre 24,8 +7,4
Kristelig Folkeparti 12,4 +0,2
Senterpartiet 8,6 –2,4
Venstre 3,2 –0,3
Det Nye Folkepartiet 1,4 –2,0

ValgkretseneRediger

Mandatfordeling og endringer fra 1973Rediger

Valgkrets Ap Sp H V KrF SV Frp Dnf Total
Østfold fylke 5  1  1 2  1 1    1 8
Akershus fylke 4  1 1   4  1 1    1  1 10
Oslo 7  1 6  1 1   1  1  1 15
Hedmark fylke 6  2 1  1 1    1 8
Oppland fylke 4   1  1 1   1  1 7
Buskerud fylke 4  1  1 2   1  1  1 7
Vestfold fylke 3    1 3  1 1   7
Telemark fylke 4  2 1    1 1    1 6
Aust-Agder fylke 2   1   1   4
Vest-Agder fylke 2   1   1   1   5
Rogaland fylke 4  1 1   3  1 2    1  1 10
Hordaland fylke 6  1 1   5  2 3    1  1  1 15
Sogn og Fjordane fylke 2   1  1 1  1 1   5
Møre og Romsdal fylke 3   1  1 2  1 1   3  1  1 10
Sør-Trøndelag fylke 5  1 1   2   1  1 1    2 10
Nord-Trøndelag fylke 3   2   1  1  1 6
Nordland fylke 6  1 1  1 2  1 2   1  1 12
Troms fylke 3  1  1 2  1 1    1 6
Finnmark fylke 3  1 1    1 4
Total 76  14 12  9 41  12 2  22  2 2  14  4  1 155

Se ogsåRediger

KilderRediger