International Alliance of Women

organisasjon for kvinners rettigheter

International Alliance of Women (IAW) (fransk: Alliance Internationale des Femmes, AIF) er en internasjonal ikke-statlig organisasjon som ble dannet i 1904 for å jobbe for kvinners stemmerett og som i dag jobber for kvinners menneskerettigheter over hele verden. Den representerer over 50 medlemsorganisasjoner med flere hundre tusen medlemmer på verdensbasis. Organisasjonen var den fremste internasjonale organisasjonen som arbeidet for kvinners stemmerett, og arbeider i dag særlig for ratifisering og implementering av FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) og dens tilleggsprotokoll, og fokuserer på menneskerettigheter, demokrati, fred, arbeid mot vold, og kvinne- og barnehelse. Siden 1950-årene har IAW hatt særlig fokus på kvinners stilling i utviklingsland.

International Alliance of Women
Alliance Internationale des Femmes
TypeInternasjonal ikke-statlig organisasjon
Stiftet1904
PresidentLyda Verstegen
Nettstedwomenalliance.org
IAWs grunnlegger og første president Carrie Chapman Catt, som også grunnla League of Women Voters i USA

Organisasjonen hadde fra 1926 tette bånd til Folkeforbundet og var den fjerde organisasjonen som i 1947 fikk generell konsultativ status i FNs økonomiske og sosiale råd, en status reservert for store ikke-statlige organisasjoner som deltar i alle saksfelt rådet arbeider med. Organisasjonen har også deltagerstatus i Europarådet. IAW har representanter ved FN-hovedkvarteret i New York, FN-kontoret i Genève, FN-kontoret i Wien, UNESCO i Paris, FNs organisasjon for ernæring og landbruk i Roma, Europarådet i Strasbourg, Den arabiske liga i Kairo og Golfrådet i Riyadh, og er medlem av European Women's Lobby i Brussel. President og sjefsrepresentant til FN er Lyda Verstegen. De offisielle arbeidsspråkene er engelsk og fransk.

HistorieRediger

Initiativet til å etablere organisasjonen kom fra amerikanske tilhengere av kvinnelig stemmerett, som var frustrerte over at International Council of Women vegret seg for å støtte kvinnelig stemmerett. Beslutningen om å etablere IAW ble tatt i Washington D.C. i 1902.[1] Organisasjonen ble formelt etablert i Berlin i 1904, under navnet International Woman Suffrage Alliance (IWSA). Det ble senere holdt kongresser i bl.a. København (1906), Amsterdam (1908), London (1909) og Stockholm (1911). IWSA utga også tidsskriftet Jus Suffragii. IWSA la seg på en moderat linje, påvirket av Millicent Fawcett, og tok avstand fra militante suffragetter som Emily Pankhurst. På kongressen i 1906 avslo organisasjonen søknad om medlemskap fra Women's Social and Political Union.[2] På slutten av 1920-tallet endret organisasjonen navn til International Alliance of Women for Suffrage and Equal Citizenship, og i 1946 ble navnet endret til bare International Alliance of Women.

Organisasjonens første president var Carrie Chapman Catt, som også grunnla League of Women Voters i USA. Det første styret bestod i tillegg til Catt av Anita Augspurg (1. visepresident), Millicent Fawcett (2. visepresident) og Rachel Foster Avery (sekretær).

Ved organisasjonens kongresser var det gjennom det meste av 1900-tallet vanlig at vertslandets stats- eller regjeringssjef deltok. F.eks. deltok Indias statsminister Indira Gandhi ved kongressen i 1973.[3]

Den norske Landskvindestemmeretsforeningen var blant organisasjonene som deltok i etableringen av IAW i 1904, og Norsk Kvinnesaksforening (NKF) arvet Landskvindestemmeretsforeningens medlemskap i 1937; senere NKF-leder Eva Kolstad var svært aktiv i IAW og var styremedlem i lange perioder mellom 1949 og 1976, og som følge av engasjementet i IAW ble hun også valgt til FNs kvinnekommisjon.[4]

PresidenterRediger

 1. Carrie Chapman Catt (USA) 1904–1923
 2. Dame Margery Corbett Ashby (Storbritannia) 1923–1946
 3. Hanna Rydh (Sverige) 1946–1952
 4. Ester Graff (Danmark) 1952–1958
 5. Ezlynn Deraniyagala (Sri Lanka) 1958–1964
 6. Begum Anwar Ahmed (Pakistan) 1964–1970
 7. Edith Anrep (Sverige) 1970–1973
 8. Irène de Lipkowski (Frankrike) 1973–1979
 9. Olive Bloomer (Storbritannia) 1979–1989
 10. Alice Yotopoulos-Marangopoulos (Hellas) 1989–1996
 11. Patricia Giles (Australia) 1996–2004
 12. Rosy Weiss (Østerrike) 2004–2010
 13. Lyda Verstegen (Nederland) 2010–

MedlemsorganisasjonerRediger

Fulle medlemmer
 • Association des femmes de l’Europe Méridionale,  
 • All India Women's Conference,  
 • All Pakistan Women's Association,  
 • Association Suisse pour les Droits de la Femme,  
 • Bangladesh Mahila Samity,  
 • CILAF-LFDF,  
 • Coterie of Social Workers,  
 • Country Women’s Association of India,  
 • Dansk Kvindesamfund,  
 • Deutscher Frauenring,  
 • Deutscher Staatsburgerinnen-Verband,  
 • Fédération des Femmes Burkinabe,  
 • Frauen Netzwerk für Frieden,  
 • Frederika Bremer Förbundet,  
 • Hoda Chawari Association,  
 • Israel Federation of WIZO,  
 • Kvenrettindafelag Islands,  
 • League of Women Voters of Japan,  
 • Ligue Hellénique pour le Droits des Femmes,  
 • Lithuanian Women’s Society,  
 • Lucy Stone League,  
 • Mauritius Alliance of Women,  
 • Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen,  
 • Norsk Kvinnesaksforening,  
 • Pancyprian Movement Equal Rights & Equal Responsibilities,  
 • Sri Lanka Women’s Conference,  
 • Union of Kuwaiti Women’s Associations,  
 • Unioni Naisasialiito Suomessa Ry,  
 • Women's Electoral Lobby,  
 • Zambia Alliance of Women,  

Assosierte medlemmer
 • Alliance of Women of Serbia,  
 • Action Sociale pour le Développement Intégral de la fille et de la femme congolaise,  
 • Association pour le Planning Familial et l’Epanouissement de la Femme,  
 • Autonomes FRAUENzentrum,  
 • Bali Women’s Union of Farming Groups,  
 • Croatian Alliance of Women IWAD,  
 • Egyptian Society for the Development of Local Communities,  
 • Fédération de Femmes pour la Paix et le Développement,  
 • Femmes rurales contre la violence et les maladies sexuellement transmissibles,  
 • Fund for Women in Asia,  
 • Josephine Butler Society,  
 • La Colombe (organization)|La Colombe,  
 • League of Women Voters of Victoria,  
 • Metro Manila Council of Women Balikatan,  
 • Mmabatho Foundation Women’s Development,  
 • ONG-SAPHTA,  
 • Platform of Women’s Empowerment and Rights,  
 • Promo Femmes/Développement Solidarité,  
 • Saroj Nalini Dutt Memorial Association,  
 • Slum Aid Project,  
 • Sri Lanka Women’s Association UK,  
 • Union of Australian Women (Victoria) Inc.,  
 • Women’s Comfort Corner,  
 • Women’s Rights Movement of the Philippines,  

ReferanserRediger

 1. ^ Jill Liddington, The Long Road to Greenham, 1989, p. 37
 2. ^ Liddington, p. 63
 3. ^ Stavanger Aftenblad 1. desember 1973
 4. ^ Eva Kolstad

Eksterne lenkerRediger