European Women's Lobby

European Women's Lobby, forkortet EWL, er en paraplyorganisasjon for europeiske kvinneorganisasjoner, grunnlagt 1990. Organisasjonen har ca. 2500 medlemsorganisasjoner, herunder organisasjoner i alle 27 EU-land og tre kandidatland, samt 21 europeiske eller internasjonale organisasjoner. Organisasjonen har sekretariat i Brussel og jobber for likestilling og kvinners rettigheter i EU. Organisasjonen har også konsultativ status hos Europarådet og FNs økonomiske og sosiale råd, og deltar regelmessig i arbeidet til FNs kvinnekommisjon.

Bakgrunnen for etableringen av EWL var en samling i London i november 1987 med 120 representanter fra 85 kvinneorganisasjoner med 50 millioner medlemmer til sammen. Europakommisjonen uttrykte sin støtte til etableringen av det som ble EWL. EWL ble formelt grunnlagt i 1990 av Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Portugal, Spania, Nederland og Storbritannia samt 17 europeiske kvinneorganisasjoner.

EWL er en av de eldste og største lobbyorganisasjonene på europeisk nivå, og jobber tett med europeiske institusjoner og partnere fra det sivile samfunn.

I Norge er Norsk Kvinnesaksforening medlem av European Women's Lobby, gjennom sitt medlemskap i International Alliance of Women. Det er dannet lignende paraplyorganisasjoner for kvinneorganisasjonene i flere land, bl.a. Norges kvinnelobby og Sveriges Kvinnolobby.

Eksterne lenkerRediger