Landskvindestemmeretsforeningen

Landskvinnestemmerettighetsforeningen under et møte på Lillehammer, ukjent dato. Foto: Alvilde Torp, Nasjonalbiblioteket/Norgeshistorie.no.

Landskvindestemmeretsforeningen (LSKF) var en norsk forening som arbeidet for kvinners stemmerett. Den ble grunnlagt i 1898 og foreningens mål ble oppnådd i 1913; etter dette eksisterte foreningen som en kvinnelig velgerforening frem til den ble formelt nedlagt i 1938, men den var i senere år lite aktiv.

HistorieRediger

Den ble etablert i 1898 som en landsdekkende organisasjon, i motsetning til Kvindestemmeretsforeningen (stiftet 1885) som da kun omfattet Kristiania. LSKF representerte en splittelse, der utbryterne ønsket mer radikale fremgangsmåter enn den sittende Kvindestemmeretsforening vedtok å følge.

Av ledende skikkelser kan nevnes stifterne Gina Krog og Fredrikke Marie Qvam (første formann), samt Betzy Kjelsberg og Fredrikke Mørck. Kvinners stemmerett ble nedstemt i 1898, da menn fikk allmenn stemmerett, hvilket året etter avstedkom en petisjonsliste fra LSKF, for kvinners like rett med 12 000 signaturer. Under ledelse av formann Fredrikke Marie Qvam, Elise Welhaven Gunnerson og Marie Kjølseth avholdt LSKF i 1905 egen nasjonal underskriftkampanje til støtte for unionsoppløsningen, underskrevet av 244 765 kvinner som ikke hadde stemmerett på den tiden. Listene ble overlevert Stortinget i august 1905.[1] [2] [3] Fra 1906 arbeidet de også internasjonalt, mot International Organization of Women.

Utviklingen av stemmerett for kvinnerRediger

Stemmerett for kvinner utviklet seg som følger:

  • 1901 inntektsavhengig stemmerett ved kommunevalg
  • 1907 inntektsavhengig stemmerett ved stortingsvalg
  • 1910 full stemmerett ved kommunevalg
  • 1913 full stemmerett ved stortingsvalg

LSKF ble etter alt dette mindre aktiv, og ble formelt nedlagt i 1938.[4][5]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

LitteraturRediger