Norske Kvinners Nasjonalråd

Norske Kvinners Nasjonalråd er en norsk tidligere organisasjon som ble etablert 8. januar 1904 av Gina Krog (første formann) for å være et samlende råd for diverse kvinnesaksforeninger i Norge. Ved oppstarten var det sytten lokalforeninger representert og ni nasjonale foreninger representert. Det første styret bestod av Gina Krog (formann), Fredrikke Marie Qvam (første nestformann, senere æresmedlem), Betzy Kjelsberg, Katti Anker Møller og Karen Grude Koht.

NKNs første styre 1904. Fra venstre: Karen Grude Koht, Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog, Betzy Kjelsberg og Katti Anker Møller.

Organisasjonen ble ganske snart medlem i International Council of Women (ICW). Den hadde også representant i Likestillingsrådet. Rådet opprettet også egen sosialskole, kalt Sosiale kurser. Skolen var lenge ledet av Anna Caspari Agerholt, og var Norges første organiserte sosialutdanning.

Tidlige kampsaker var stemmerett for kvinner, rett for kvinner til å bli verge, kvinners rett til fritt valg av utdanning og yrke, kamp mot hvit slavehandel (prostitusjon). Senere arbeidet de for blant annet for mødreforsikringen og kvinnelig representasjon på Stortinget.

Organisasjonen ble oppløst i 1989.

LedereRediger

Av andre formenn i foreningen kan nevnes:

LitteraturRediger

En omtale ble utgitt av foreningen i anledning 50-årsjubileet: Norske Kvinners Nasjonalråd, 1957.

Eksterne lenkerRediger