Likestillingsrådet

Likestillingsrådet var en norsk statlig etat. Det ble etablert i 1972 som et offentlig, men frittstående organ, og lovhjemlet i 1978. Likestillingsrådet var det første offentlige organ i Norge som arbeidet spesielt med likestillingsspørsmål.

Rådet skulle arbeide på omtrent alle områder som berørte kvinnesaken. De syv medlemmer ble utnevnt av Kongen (dvs. regjeringen).

I 1997 vedtok Stortinget en omorganisering der Likestillingsrådet nedlegges, men videreføres i form av Likestillingssenteret (formelt Kompetansesenter for likestilling). Blant likestillingsrådets ledere var Reiulf Steen (1973–1976), Kari Vangsnes, Tove Beate Pedersen (80-tallet), Åse Klundelien og Brit Fougner (to perioder).

Likestillingsrådet fikk i 2006 sin nåværende etterfølger i Likestillings- og diskrimineringsombudet.