Vold mot kvinner er fysisk og psykisk vold som rammer kvinner.

Vold mot kvinner

Per 2020 setter man i økende grad forekomsten av vold mot kvinner i sammenheng med vold mot barn. FN definerer vold mot kvinner som «enhver form for kjønnsbasert vold som fører til, eller sannsynligvis fører til, fysisk, seksuell eller mental skade og lidelse for kvinner, herunder trusler om slike handlinger, tvang eller vilkårlig frarøvelse av frihet, i offentlig eller privat liv». Erklæringen om eliminering av vold mot kvinner fra 1993 understreket av vold mot kvinner kunne utøves av personer av begge kjønn, familiemedlemmer eller staten.[1] FN har erklært 25. november som den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.[2]

Istanbul-konvensjonen, formelt Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, er en internasjonal konvensjon for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

I dag brukes i FN- og andre internasjonale sammenhenger ofte begrepet kjønnsbasert vold (gender-based violence, forkortet GBV), som favner bredere og også kan omfatte vold mot menn. Uttrykkene kjønnsbasert vold og vold mot kvinner blir likevel i stor grad brukt overlappende, da kjønnsbasert vold i størst grad rammer kvinner.[3]

I Norge etablerte regjeringen i 2004 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som nasjonalt forskningssenter på vold, herunder vold mot kvinner.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger