Åpne hovedmenyen

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

statlig forskningsinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NKVTS
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
TypeStatlig forskningsinstitutt
VirkeområdeNorge
Etablert2004
Org.nummer986 304 096
DirektørInger Elise Birkeland
HovedkontorOslo
EierUniversitetet i Oslo
FokusForskning på vold og overgrep, katastrofer, terrorisme og stressmestring, og tvungen migrasjon og flyktninghelse
Ansatte87 (2017)[1]
Nettsidenkvts.no

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) er et statlig forskningsinstitutt i Norge med fokus på vold og overgrep, katastrofer, terrorisme, væpnede konflikter og stressmestring, og tvungen migrasjon og flyktninghelse. NKVTS er tverrfaglig og forskningen rommer psykologiske, psykiatriske, samfunnsvitenskapelige og rettslige perspektiver. NKVTS ble etablert av regjeringen etter initiativ fra fem departementer i 2004 gjennom en sammenslåing av flere forskningsinstitusjoner, hovedsakelig ved Universitetet i Oslo, og har vært en del av Universitetet i Oslo siden etableringen. NKVTS' eldste forløperinstitusjon var den felles enheten for katastrofepsykiatri under Forsvarets sanitet og Universitetet i Oslo, som ble etablert i 1978 av daværende sjefpsykiater i Forsvaret Arne Sund. NKVTS har hovedkontor i Oslo og holdt til på Oslo universitetssykehus, Ullevål til 2013, da det flyttet til Nydalen. Senteret har 87 ansatte (2017).[1]

Innhold

Historie og fokusRediger

 
NKVTS' kontorer i Gullhaugveien i Nydalen i Oslo
 
NKVTS forsker på psykologiske og samfunnsmessige virkninger av terrorisme, som terrorangrepene i Norge 2011

NKVTS ble etablert av regjeringen i 2004 gjennom en sammenslåing av følgende institusjoner:[2]

  • Kontoret for katastrofepsykiatri, en felles enhet under Forsvarets sanitet og Institutt for psykiatri ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
  • Psykososialt senter for flyktninger ved Institutt for psykiatri ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
  • Kompetansesenter for voldsofferarbeid
  • Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn ved Aker universitetssykehus, tilknyttet Universitetet i Oslo

Den eldste forløperinstitusjonen, Kontoret for katastrofepsykiatri, ble etablert i 1978 av militærpsykiateren Arne Sund, som etablerte norsk militærpsykiatri som ledende innen NATO fra 1960-årene og som regnes som grunnleggeren av fagområdet katastrofepsykiatri. Sund var frem til 1978 Forsvarets sjefpsykiater. Gjennom Sunds innsats ble Norge «et foregangsland innen forskning på virkninger av massedød, krig, katastrofer, ulykker og alle slag vold».[3] Sund ble i 1984 etterfulgt av militærpsykiateren Lars Weisæth, som ledet institusjonen til den ble innlemmet i NKVTS. De tre andre institusjonene ble etablert tidlig i 1990-årene.

Sammenslåingen av de fire institusjonene til NKVTS skjedde etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

NKVTS har siden etableringen vært et heleid datterselskap av Universitetet i Oslo, og får sine oppdrag og finansieres direkte av regjeringen. Senteret samarbeider tett med Psykologisk institutt og andre institutter ved Universitetet i Oslo, der flere av senterets forskere i toppstillinger har bi- eller hovedstillinger som professor. NKVTS holdt til på Oslo universitetssykehus, Ullevål fra 2004 til 2013, da senteret flyttet til Nydalen. I 2018 foreslo regjeringen å innlemme NKVTS i Folkehelseinstituttet.[4] I 2019 foreslo regjeringen at NKVTS skal videreføres som et selvstendig statsaksjeselskap og frittstående forskningsinstitutt, og at statens aksjer i NKVTS skal forvaltes av Norwegian Research Centre som eies av universitetene i Norge. NKVTS vil fortsatt være akademisk tilknyttet Universitetet i Oslo og inngå i universitetets randsone.

NKVTS er tverrfaglig og forskningen rommer psykologiske, psykiatriske, samfunnsvitenskapelige og rettslige perspektiver, med størst vekt på psykologi. NKVTS har en rekke større forskningsprosjekter om de psykologiske og samfunnsmessige virkningene av terrorisme, blant annet om terrorangrepene i Norge 2011. NKVTS har også en rekke prosjekter om ofre for naturkatastrofer, barnesoldater, tortur, flyktninger, ofre for væpnede konflikter og militærpersonells psykiske helse. I 2014 bevilget regjeringen 60 millioner kroner til et stort forskningsprogram om vold i nære relasjoner, som gjennomføres av NKVTS og NOVA.[5]

I tillegg til forskningsoppgaver har NKVTS visse forvaltnings- og beredskapsmessige oppgaver i Norge. NKVTS er gitt en rolle som faglig rådgiver når det settes nasjonal krisestab.

De faglig ansatte omfatter stipendiater, postdoktorer, forskere (forsker III), seniorforskere (forsker II) og forskningsprofessorer (forsker I). Inger Elise Birkeland er direktør for NKVTS. Psykologen Nora Sveaass, seniorforsker og seksjonsleder for flyktninghelse og tvungen migrasjon ved NKVTS, ble innvalgt i FNs torturkomité i 2005.[6]

Nåværende og tidligere profilerte forskere ved NKVTSRediger

Tidligere forskere

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger