Christopher Blom Paus

norsk kjøpmann, skipsreder og bankdirektør
Christopher Blom Paus
Christopher Blom Paus (1810-1898).jpeg
Christopher Blom Paus
Født8. oktober 1810
Død28. oktober 1898 (88 år)
Gravlagt Vår Frelsers gravlund
Far Ole Paus
Mor Johanne Plesner
Søsken Knud Ibsen, Henrik Johan Paus, Christian Cornelius Paus, Mariane Paus
Barn Ole Paus, Karl L. Paus
Beskjeftigelse Skipsreder
Nasjonalitet Norge

Christopher Blom Paus (født 8. oktober 1810 på Rising i Gjerpen, død 28. oktober 1898 i Gjerpen) var en norsk kjøpmann, skipsreder og bankdirektør fra Skien. Han var onkel til Henrik Ibsen.

Bakgrunn og barndomRediger

Han tilhørte «Skiensgrenen» av slekten Paus og vokste opp på gården Rising i Gjerpen; han var sønn av skipsfører og skipsreder Ole Paus og Johanne Plesner. Faren hadde flyttet fra Lårdal til Skien i ung alder og blitt tatt opp i huset hos slektningen Christopher Blom, og etablert seg som skipsfører og proprietær i Skien og Gjerpen. Moren Johanne Plesner var gift i første ekteskap med skipperen Henrich Ibsen. Christopher Blom Paus var både halvbror av Knud Ibsen og fetter av Marichen Altenburg, Henrik Ibsens foreldre. Hans eldre bror Henrik Johan Paus vokste opp i Altenburggården med kusinen; blant deres søsken var også byfogd i Skien og amtmann i Bratsberg Christian Cornelius Paus. Familien hadde et særlig nært forhold til familien Blom og han var også nevø av eidsvollsmannen Didrich von Cappelen. Christopher Blom Paus ble antagelig oppkalt etter gudfaren, kjøpmann i Skien Christopher (Albertsen) Blom[1] eller farens pleiefar Christopher Blom, men var også selv etterkommer etter Christopher Fredriksen Blom som alle med navnet Christopher Blom i denne familien var oppkalt etter.[2]

KarriereRediger

 
Stockmanngården, der Christopher Blom Paus bodde sammen med broren Knud Ibsen og kusinen Marichen Altenburg i 1820-årene; der ble også nevøen Henrik Ibsen født i 1828

Christopher Blom Paus startet forretningskarrieren som handelsbetjent i broren Knud Ibsens forretning da broren etablerte egen forretningsvirksomhet som detalj- og trelasthandler i Skien i 1825. I folketellingen i Skien i 1825[3] var Christopher 15 år gammel, titulert som handelsbetjent og bodde sammen med broren Knud Ibsen i Stockmanngården; broren var 28 år gammel og titulert som kjøpmann. Husholdningen deres bestod også av én tjenestepike, 30 år gamle Marthe Isachsdatter. I bygården bodde også kjøpmannsenken Rachel Stochman og hennes husholdning. Samme år giftet Knud seg med Christophers kusine, Marichen Altenburg, og hun flyttet da inn hos dem. Christophers nevø Henrik Ibsen ble født i Stockmanngården i 1828.[4]

Fra rundt 1827 til 1836 arbeidet Christopher Blom Paus for farens tremenning, kjøpmann Christopher Hansen Blom som hans sekretær eller fullmektig i handelsforretninger. Han tok handelseksamen 3. desember 1836 og 5. desember samme år fikk han borgerskap som kjøpmann i Skien.[5] Etterhvert ble Christopher Blom Paus en velstående kjøpmann og skipsreder i Skien; hans handelsvirksomhet var konsentrert om skipsrederi. Han var i flere år medlem av bystyret i Skien og hadde en rekke andre offentlige verv.[6] Ved siden av sin virksomhet som kjøpmann og skipsreder var han administrerende direktør for Skiens Sparebank i peroden 1874–1887. Han var også medlem av representantskapet i Den Første Norske Assuranceforening.[7]

Etter at Ibsenfamilien flyttet tilbake til Skien fra Venstøp like etter Henriks konfirmasjon i 1843 bodde de i en leilighet i et hus på Snipetorp som de lånte av Christopher Paus. Der bodde Ibsens foreldre til 1865. Christopher Paus støttet nevøen Henrik økonomisk da Henrik gikk på Heltbergs studentfabrikk i 1850.

Som så mange av slekten ble Christopher Blom Paus meget gammel. Etter brannen i Skien flyttet han til Oslo, og feiret 17. mai 1896 sitt gullbryllup hos sønnen grosserer Ole Paus, ved hvilken anledning dikteren Henrik Ibsen var en av gjestene. Han var gift med Erasmine («Mine») Ernst (1817–1914) fra København, datter av sekretær i Det danske kancelli Carl Peter Ernst. Sammen fikk de fire barn: Jern- og stålgrosserer, fabrikkeier og bankdirektør Ole Paus (f. 1846), Caroline Amalie Paus (f. 1848), gift med konsul og skipsreder i Skien Christian Moltzau Winsnes, fabrikkeier Christian Edvard Paus (f. 1851), og ingeniør og fabrikkeier Karl L. Paus (f. 1853).[8] Fremskridt skrev ved hans død at «mange er de som fra denne tid vil erindre den velvillige og forekommende mann av den gamle skole, som alltid hadde et vennlig ord på rede hånd [...] han var den siste av den eldre generasjon av en gammel, aktet og ansett Skiensfamilie, hvis virksomhet har satt dype spor i vår bys historie».[6]

Christopher Blom Paus var farfar til stålgrosserer Christopher Blom Paus (f. 1878), godseier Thorleif Paus (f. 1881) og godseier Herman Paus (f. 1897), Herresta, som var gift med grevinne Tatiana Tolstoy, barnebarn av Leo Tolstoj. Han var oldefar til stålgrosserer Per Paus (f. 1910), generalmajor Ole Paus (f. 1910) og godseier Christopher Paus (f. 1941). Blant hans etterkommere er også visesangeren Ole Paus (f. 1947), skipsreder og investor Christopher Paus (f. 1943), oljeinvestor Peder Paus (f. 1945), godseier Fredric Paus (f. 1971), medeiere i Wilh. Wilhelmsen Pontine (f. 1973) og Olympia Paus (f. 1976) og komponisten Marcus Paus (f. 1979).

Han er begravet på Vår Frelsers gravlund i Oslo (gravnr. 01.017.10.014).[9]

AnerRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1796–1814, s. 36
  2. ^ Blom, Andreas (1904). Efterladte historiske optegnelser. [s.n.] 
  3. ^ Folketelling 1825
  4. ^ Jørgen Haave, Familien Ibsen, Museumsforlaget, 2017
  5. ^ Schilbred, C.S. (1956). Borgerbok for Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund og Stathelle med tilliggende distrikter. Breviks historielag. 
  6. ^ a b Einar Østvedt, Skiens historie: Fra 1870 til ca. 1925, Skien kommune, i kommisjon hos Erik St. Nilssen, 1959, s. 358–359
  7. ^ Morgenbladet 1860.10.22. 22. oktober 1860. 
  8. ^ J. Borchsenius, Skien før branden 1886, Fabritius & Sønners Forlag, Oslo, 1934
  9. ^ Skibsreder Christoffer Blom Paus, begravdeioslo.no