Åpne hovedmenyen

Henrik Johan Paus

norsk jurist og embetsmann
Henrik Johan Paus
Henrik J Paus.jpg
Henrik Johan Paus i embedsuniform
Født3. oktober 1799
Død21. juli 1893 (93 år)
Far Ole Paus
Mor Johanne Plesner
Søsken Knud Ibsen, Christian Cornelius Paus, Christopher Blom Paus, Mariane Paus
Barn Johan Altenborg Paus, Tollef Lintrup Paus, Christopher Paus
Nasjonalitet Norge

Henrik Johan Paus (født 3. oktober 1799 i Skien, død 21. juli 1893 i Skien) var en norsk advokat, fogd og proprietær. Han praktiserte fra 1830 som prokurator i Hedemarken og var senere fogd i Østerdalen fogderi 1843–1858 og i Øvre Romerike fogderi 1858–1860. Han eide i 25 år storgården Østerhaug ved Elverum, men flyttet siden til fødebyen Skien. Han var onkel til Henrik Ibsen.

BiografiRediger

 
Silhuett av Altenburg-familien, ca. 1815. Henrik Johan Paus er nr. 2 fra venstre. Kusinen Marichen Altenburg lengst til høyre, hennes foreldre Hedevig og Johan Andreas Altenburg i midten

Han tilhørte «Skiensgrenen» av slekten Paus og var sønn av skipsfører, skipsreder og proprietær Ole Paus og Johanne Plesner. Han var både halvbror til Knud Ibsen og fetter til Marichen Altenburg, Henrik Ibsens foreldre. Han ble født i Skien, men familien flyttet til gården Rising søndre i Gjerpen året etter. Blant hans faddere var kjøpmann og skipsreder Christopher Blom, som faren hadde vokst opp hos, og andre slektninger i familiene Blom, Plesner og von der Lippe.[1]

Fra femårsalderen, dvs. fra rundt 1804, bodde han i ti år i Altenburggården i Skien hos sin onkel og tante Johan Andreas Altenburg og Hedevig Altenburg f. Paus, hvor han ble kjærlig behandlet. Han vokste dermed opp med kusinen Marichen. Nevøen Henrik Ibsen hadde samme fornavn som ham (Henrik Johan).[2]

Han gikk i skole hos ekteparet Rosenberg og siden på borgerskolen i Skien. I en alder av bare 18 år var han i noen måneder konstituert som fogd i Nedre Telemark og Bamble i flere måneder i 1818, mens fogden, slektningen Bendix Plesner, var fraværende. Fra 1819 til 1823 var han ekstraskriver i Finansdepartementet. I 1822 ble han ferdigutdannet jurist ved Det Kongelige Frederiks Universitet. Han ble kort etter tilbudt en stilling som fullmektig hos amtmann Frederik Heidmann i Hedemarkens amt, og hadde denne stillingen fra 1823 til 1826. I denne stillingen var han amtmannens nærmeste medarbeider, og fikk et svært nært forhold til Heidmann og hans familie. Fra 1826 til 1830 var han lensmann i Hof i Solør. Han ble i 1830 beskikket som prokurator (advokat) ved underrettene i Hedemarkens amt og praktiserte som advokat i 13 år; i tillegg til sine egne saker førte han saker for Røros Verk, alle banksaker og alle regjeringssaker. Han opptrådte undertiden også som settedommer. Han ble i 1842 utnevnt til fogd i Larvik fogderi, men tiltrådte aldri ettersom stattholder Severin Løvenskiold gikk med på å utsette tiltredelsen i påvente av at han fikk et bedre embede, noe han fikk året etter med utnevnelsen til fogd i det langt større Østerdalen fogderi, der han var fogd i perioden 1843–1858. Han var fogd i Øvre Romerike fogderi 1858–1860. Han eide storgården Østerhaug med betydelige skogseiendommer ved Elverum fra 1834 til 1859.[3]

 
Gravminne for Henrik Johan Paus på Lie kirkegård

Henrik Johan Paus har blitt beskrevet som «en til det ytterste samvittighetsfuld og retsindig mand, hvorfor han ogsaa nød megen anseelse og hengivenhet». På grunn av tiltagende dårlig hørsel og skrivekrampe søkte og fikk han 25. februar 1860 avskjed i nåde fra sitt embede som fogd, og flyttet til fødebyen Skien, der han kjøpte gården Lille Follestad og der han døde 93 år gammel.[4]

Han var gift med Sophie Lintrup, datter av amtsfysikus (fylkeslege) Christian Lintrup. Han hadde den uvanlige idé å gi sine eldste barn navn etter deres plass i søskenflokken: Nina, Tina, Ellef og Tollef.[5] Han var bl.a. far til distriktslege i Rendalen og Gloppen Ole Paus (1830–1897), major og krigskommissær i Molde Johan Altenborg Paus (1833–1894), Louise Johanne Margrethe Hoelfeldt Paus (1835–1908), grosserer i Manchester (Ellef) Christopher Paus (1843–1919) og kaptein og jernbaneingeniør Tollef Lintrup Paus (f. 1843). Han var farfar til bl.a. godseier og pavelig kammerherre Christopher Tostrup Paus, som var arving til trelastfirmaet Tostrup & Mathiesen og som ble tildelt tittelen greve av pave Pius XI, samt til britisk diplomat Christopher Lintrup Paus og veiingeniør Hans Wangensten Paus. Han var oldefar til ambassadør Thorleif Lintrup Paus og Norsk Hydro-direktør Ulf Olafsøn Paus. Datteren Louise Paus var gift med ordfører i Trondheim Christian Hulbert Hielm, og har etterkommere med slektsnavn bl.a. Hielm, Høyer og Blom.

Henrik Johan Paus er begravet på Lie kirkegård. I fjernsynsserien En udødelig mann fra 2006 ble han spilt av Eindride Eidsvold. En ganske detaljert biografisk skildring skrevet i 1886 er trykket i Andreas Bloms bok Efterladte historiske optegnelser.[6]

AnerRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Skien, ministerialbok nr. 4, 1792–1814, s. 184-185
  2. ^ Arvid Høgvoll, Ruth Bærland, Henrik Ibsen : herregårder, kammerherrer, godseiere og proprietærer : brokker av en slektshistorie, 1996, s. 83
  3. ^ Personalhistorisk tidsskrift, 1898
  4. ^ S.H. Finne-Grønn, «Henrik Johan Paus», i Norges prokuratorer, sakførere og advokater 1660–1905 : biografiske oplysninger. B. 2 D. 2 : De embedsmæssig utnævnte advokater 1814–1860 og prokuratorer 1814–1848, s. 271–272, Den norske sakførerforening, 1928
  5. ^ J[ames] Borchsenius (1934). Skien før branden 1886. Oslo: Fabritius & sønners forlag. s. 72–73. 
  6. ^ Andreas Blom (1904). «Familien Paus i Skien: Foged Henrik Johan Paus». Efterladte historiske optegnelser: særlig vedkommende Skien, Laardal og Kviteseid. Skien: [s.n.] s. 65–74.