Ole Paus, senere Ole Paus Eftf. og Pausco, var et norsk firma med hovedkontor i Oslo, som var en av de største jern-, stål- og metallgrossistene i Norge i rundt hundre år. Firmaet ble grunnlagt av grosserer og fabrikkeier Ole Paus (1846–1931) i 1872. Han grunnla også Den Norske Hesteskosømfabrik sammen med sine brødre Christian og Karl L. Paus i 1881 og de hadde eierinteresser i Christiania Staalværk. I 1923 ble Christopher Blom Paus opptatt som kompanjong, og da han overtok som eneinnehaver i 1927 ble firmanavnet endret til Ole Paus Eftf. (forkortelse for efterfølgere). I 1939 ble cand.jur. Per Paus kompanjong og i 1952 ble han eneinnehaver. Firmaet hadde kontor og lager i egen eiendom i Nygata 3 i Oslo.[1][2] Metallgrossistvirksomheten ble avviklet i etterkrigstiden, men navnet Pausco ble videreført som et norsk og senere britisk investeringsselskap av Per Paus' sønn Christopher Paus. Grunnleggeren Ole Paus var også farfar til general Ole Paus (1910–2003) og oldefar til visesangeren Ole Paus (f. 1947).

ReferanserRediger

  1. ^ Illustrert norsk næringsleksikon. Oslo: Næringsforl. 1964. s. 246. 
  2. ^ Svend Bay-Schmith and O.R. Dahl (eds.): Næringslivets menn i Norden : biografisk håndbok over ledere av skandinaviske firmaer, Eckardts bokhandel, 1950