Blom (slekt fra Skien)

For Hurumsslekten, se Blom (slekt fra Hurum)

Blom er en norsk slekt som stammer fra Jan Fredriksen som var borger i Skien omkring 1624. På 1600- og 1700-tallet hørte slekten til de ledende slektene i Øvre Telemark, særlig i Lårdal der slekten eide større skogeiendommer og der en rekke slektsmedlemmer hadde (bonde)lensmannsvervet.[1] På 1700- og 1800-tallet etablerte slektsmedlemmer seg som skipsførere, skipsredere, kjøpmenn og etterhvert godseiere i Skiensdistriktet.

Blom
LandNorge
OpprinnelsesstedSkien

Historie rediger

Stamfaren Jan Fredriksen er nevnt som borger i Skien i 1624. Sønnen, sogneprest i Lårdal Fredrik Blom (1612–1657), tok i bruk navnet. Fredrik Blom var far til Margrethe Fredriksdatter Blom (f. 1650), som var gift med sorenskriver i Øvre Telemark Jørgen Hansen Rafn, og til skogeier og lensmann i Lårdal Christopher Fredriksen Blom (1651–1735).

Christopher Fredriksen Blom var gift med Johanne Margrethe Ørn. De fikk et stort antall etterkommere gjennom sine fire barn: Martha Blom (f. 1699), gift med prokurator Paul Corneliussen Paus (barnebarn av ovennevnte Margrethe Blom), lensmann i Lårdal Christopher Christophersen Blom (f. 1703), lensmann i Lårdal Jens Christophersen Blom (f. 1708), og Maren Blom (f. 1713), gift med jernverksforvalter Bertel Bomhoff. Hele den nålevende slekten stammer fra Christopher Fredriksen Blom, gjennom sønnene Christopher Christophersen Blom og Jens Christophersen Blom, som var gift med henholdsvis de to kusinene Petronelle Smith og Susanne Paus.

Slekten Blom er beslektet med praktisk talt alle andre ledende embedsmanns- og borgerslekter i Telemark, og har etterkommere i bl.a. familiene Paus, Bomhoff, von Koss, Coucheron, Cudrio, Altenburg, Ibsen, Cappelen, Aall, Herlofson, Borchsenius, Butenschøn, Flood, Wedel-Jarlsberg, Løvenskiold, Hofgaard og Christie. Slektens mest kjente etterkommer er Henrik Ibsen, som var etterkommer av både Fredrik Jensen Bloms eldste barn Margrethe Blom og Christopher Fredriksen Bloms eldste barn Martha Blom.[1]

I H. K. Steffens Norske Slægter 1912 (Kristiania 1911, side 45 ff.) er slekten kalt for «Blom (fra Tønsberg)». Da var imidlertid ennå ikke stamfaren Jan Fredriksen (d. 1624) kjent.

Oversikt rediger

Slektstre (utvalgte personer)
Treliste
 • Jan Fredriksen, borger i Skien
  • Fredrik Jensen Blom (1612–1657), sogneprest i Lårdal; gift med Maren Maren Christophersdatter Stockmann
   • Margrethe Fredriksdatter Blom (1650); gift med sorenskriver i Øvre Telemark Jørgen Hansen Rafn
   • Christopher Fredriksen Blom (1651–1735), skogeier og lensmann i Lårdal; gift med Johanne Margrethe Ørn
    • Martha Christophersdatter Blom (1699–1755); gift med prokurator og konstituert sorenskriver i Øvre Telemark Paul Corneliussen Paus (jf. over)
    • Christopher Christophersen Blom (1703–1757), lensmann i Lårdal; gift med Petronelle Hansdatter Smith
     • Christopher Christophersen Blom (1739–1803), skipsfører, skipsreder og kjøpmann i Skien
     • Hans Christophersen Blom (1744–1814), skipsfører, kjøpmann og skipsreder i Skien; gift med Elisabeth Cathrine Rougtvedt
      • Marie Severine Blom (1778–1832); gift med eidsvollsmannen Didrich von Cappelen
      • Andrea Blom (1781–1855); gift med generalmajor Peter Heinrich Butenschøn (1765-1824)
      • Christine Johanne Blom (1782–1868); gift med statsråd Niels Aall
      • Andreas Rougtvedt Blom (1787–1851), skipskaptein
      • Ellen Ulrica Blom (1794–1857); gift med Hans Jacob Hofgaard
      • Petronelle Margrethe Blom (1795–1859); gift med tollinspektør Anton Heinrich Scheel
      • Christopher Hansen Blom (1800–1879), skipsreder og dansk konsul i Skien; gift med Maria Elisabeth von Cappelen og deretter med Louise Caroline Lund
       • Elisabeth Catharine Blom (1824–1921); gift med visekonsul Christian Fredrik Scheel
       • Marie Severine Blom (1825–1913); gift med sorenskriver Thorvald Olsen
       • Hanna Diderikke Blom (1827–1921); gift med distriktslege Frederik Christian Michaelsson Leegaard
       • Didrikka Cappelen Blom (1829–1901); gift med Gerhard Didrik Hofgaard
       • Diderik Cappelen Blom (1834–1894), Bratsberg gård; gift med Anna Helene Blom (jf. under)
        • Marie Louise Blom (1865–1948)
        • Christopher Blom (1870–1909), overrettssakfører og konstituert amtmann
        • Dorothea Christine Blom (1872–1956); gift med Harald Løvenskiold
        • Johanne Augusta Blom (1874–1950); gift med generalmajor Heyn van Kervel Kjerulf
        • Christian Blom (1877–1962)
        • Anna Helene Blom (1881–1975)
       • (fra 2. ekt.) Mariane Elisabeth Blom (1840–1883); gift med Andreas Catharinus Backer
       • (fra 2. ekt.) Catharine Frederikke Blom (1841–1929); gift med Johan Koren Christie
       • (fra 2. ekt.) Louise Christopha Blom (1851–1938); gift med Johannes Marius Heimbeck
     • Albert Christophersen Blom (f. 1754)
      • Christopher Albertsen Blom (f. 1783), kjøpmann i Skien
       • Dorothea Kirstine Blom (1815–1894), gift med skipsreder Hans Houen
    • Jens Christophersen Blom (1708–1784), lensmann i Lårdal; gift med Susanne Christensdatter Paus
     • Christopher Jensen Blom (1755–1812)
      • Ole Christoffersen Blom (1784–1846), ordfører i Kviteseid og stortingsrepresentant
     • Hans Jensen Blom (1757–1808), kjøpmann i Skien; gift med Martha Corneliusdatter Paus (d. 1796) og deretter med Anne Kristine Falkum
      • Jens Hansen Blom (1788–1840), kjøpmann i Skien, tollinspektør i Stavanger og stortingsrepresentant
       • Hans Jensen Blom (1812–1875), sogneprest og stortingsmann
        • Jens Gunvald Blom (1842–1907), sogneprest
         • Hans Jensen Blom (1875), høyesterettsadvokat
      • Susanne Hansdatter Blom (1789–1863)
      • Cornelius Hansen Blom (1791–1855)
      • Poul Hansen Blom (1794)
      • (fra 2. ekt.) Søren Martinus Blom (1798–1874), byfogd i Brevik
      • (fra 2. ekt.) Christian Hansen Blom (1801–1882), skipsreder i Skien
       • Hans Andreas Blom (1841), offiser i marinen, gift med Julie Sofie Ohlsen
       • Anna Helene Blom (1845–1925); gift med Diderik Cappelen Blom (jf. over)
        • se barn over
       • Bendix Christian Blom (1849–1928)
        • Hans Blom (1880–1970)
      • (fra 2. ekt.) Fredrik Hansen Blom (1802–1888), havnefogd og losoldermann i Skien; gift med Casperine Mathilde Paus
      • (fra 2. ekt.) Marthe Hansdatter Blom (1804)
      • (fra 2. ekt.) Hans Andreas Blom (1806–1838)
    • Maren Christophersdatter Blom (1713–1767); gift med jernverksforvalter Bertel Bomhoff

Slektsvåpen rediger

Våpenskjoldet ble først tatt i bruk av familiemedlemmer i Skien tidlig på 1800-tallet.Våpenet har i grønt skjold en sølv skråbjelke med en springende naturfarget mynde. Som hjelmtegnhjelmen er det fem grønne påfuglfjær. Våpenet brukes også uten hjelm, men med hjelmtegnet på en vulst på øvre skjoldkant.

Våpenet er påvirket av våpen med en mynde for danske, tyske og engelske slekter med navn Blom og Blome, uten at noe slektsskap er kjent. Den danske adelsslekten Blome som opprinnelig er tysk, har en mynde i slektsvåpenet.

Referanser rediger

 1. ^ a b Jon Nygaard (2013). «...af stort est du kommen». Henrik Ibsen og Skien (s. 68 og s. 74). Senter for Ibsen-studier. ISBN 9788291540122

Litteratur rediger