Denne konkurransen er avsluttet
Konkurranse uke 44–45 2010
Tidsrom:1. november–14. november
Mål:Utvide gamle og skrive nye artikler om Gulen kommune
Organisator(er):Harald Haugland
Premier:
 • 1., 2. og 3. premie (Brukere med flest poeng)
 • Alle med minst 1000 poeng
 • Alle med minst 200 poeng

Konkurransen har passert oppføring av 20 artikler (minimumskriterie) og er derfor reell og løper som normalt.

Gulen kommune er ukens konkurranse for uke 44 og 45. Konkurransen tar for seg alle aspekter ved kommunen. Noen av disse er identifisert på en egen lemmaliste, men det er helt sikkert masse aktuelle oppføringer som ikke finnes på denne. Det finnes også en del bilder fra området på commons.

Konkurransen er felles med nynorsk Wikipedia, og brukere velger selv hvilket prosjekt de vil bidra på.

Kommunen har i vedtak 16. september 2010 stilt ti tusen kroner til rådighet for premiering. På denne siden finner man Sak 10/3912 039/10 Skriv og meldingar, hvor det er et pdf-symbol i høyre marg. Når man åpner denne siden, finner man vedtaket i listen over vedtak: Til skriv nr. 6: Formannskapet løyver kr 10 000 i tilskot til Wikipediakonkurranse, med inndekking frå budsjettposten Formannskapet til rådvelde.

Se også bakgrunn for konkurransen på Artikkelkonkurranse_Sognefjorden (Torget juni 2010), Wikipedia:Tinget/Arkiv/2010-38#Ukas konkurranse – Gulen kommune (Tinget uke 38) og annonseringen Wikipedia:Tinget#Artikkelkonkurranse for Gulen_kommune.

Dette er en premiert konkurranse hvor 1. premie er kr 5000, 2. premie er kr 3000 og 3. premie er kr 2000. Utdeling foretas av konkurransedommer. Vinnere må være villige til å identifisere seg overfor denne og eventuelt den eller de som sponsorer krever.

Merk at premierte konkurranser av kommunetypen først anses som reelle etter at det er skrevet 20 nye artikler.

Aktuelle artikler

rediger

Aktuelle sider som med fordel kan sjekkes er Historier.no, Vestafjells, NRK Sogn og Fjordane fylkesleksikon og Lokalhistoriewiki.no. Se også om det finnes billedmateriale på Commons og om det finnes nyhetsstoff i Atekst.

 • Vassdrag; elver, bekker, vann, tjern, innsjøer, fjorder, grunner
 • Landformer; øyer, holmer, fjell, berg, stup, daler, klipper
 • Bebyggelse; tettsteder, grender, bygder, grunnkretser, tidligere sogn
 • Kommunikasjon; veier, havner, ferger, flyplass, tog
 • Industri; bedrifter, media
 • Primærnæringer; fiske, jordbruk, landbruk, havbruk
 • Personer; prester, lensmenn, doktorer, politikere, ordførere
 • Severdigheter; rådhus, museum, kirker, kulturminner

Husk å krysslenke stoff slik at du ikke får foreldreløse artikler!

Poengberegning

rediger

Deltagerne regner selv ut poengene, men må forvente at det blir gjort kontroller. Ved tvil avgjør konkurransedommeren hva som er korrekt beregningsmåte og poengsum for de enkelte.

 • For hver 100 bytes du legger til, får du 1 poeng.
 • Nyskrevet artikkel på minst 2000 bytes gir 30 bonuspoeng i tillegg
 • Bilde gir 5 poeng pr bilde innsatt i artikkel, inntil tre bilder, tar du selv bildene får du 10 poeng per bilde
 • Redirect gir 1 poeng
 • iw gir 10 poeng

Antall bytes hentes fra artiklenes historikk og avrundes etter vanlige regler; 0 til og med 49 bytes gir null poeng, 50 til og med 149 bytes gir ett poeng, 150 til og med 249 gir to poeng, og så videre. Bonus ved artikler på over 2000 bytes kommer i tillegg til de ordinære poengene. En nyskrevet artikkel på 2100 bytes gir 21 + 30 poeng. Nyskrevet artikkel på 650 bytes gir 7 poeng, men ingen bonus.

Antall bilder, og bildenes innhold, må stå i forhold til teksten og hva teksten omtaler. Skriver du om et steinkors som et sagn sier sto på en plass så får du ikke poeng om du bruker et bilde av et kors fra et helt annet sted. Skriver du om et flydropp under krigen og bruker bilder fra en øvelse med fallskjermjegere fra Hærens fallskjermjegerskole så får du ingen poeng. Bruker du bilder av et hus som er flyttet til et museum i en nabokommune for å illustrere historien til et lokalt sted, så får du poeng for bildet.

Omdirigering (redirect) er viktig for at brukere skal kunne finne artiklene. Søkemotoren i Wikipedia finner selv ut av store og små tegn, så omdirigering på slikt skal ikke legges inn og skal ikke telles med. Derimot kan det legges inn omdirigering på personnavn på invertert form, offisielle navn på nynorsk og lignende.

Lenking til andre språkprosjekt (iw-lenking) blir premiert, men det forutsetter at artikkelen finnes på det andre språket og er av en kvalitet slik at den beholdes. Blir artikkelen på det andre språket fjernet i løpet av konkurransen så tapes poengene.

Oversettes en artikkel skrevet på bokmål til nynorsk eller omvendt så får du samme poengsum som om du skrev en helt ny artikkel. For at artikkelen skal bli godkjent må språket være godt nok, brukere på bokmål skal ikke dumpe bokmålstekster på nynorsk som brukere der inne så må korrekturlese. Skal artikkelen tas med så må språket være akseptabelt, og malverk og kategorisering må tilpasses. Hvis artikkelen ikke er god nok så overtar den som retter opp artikkelen poengene.

Lister kun kan tas med om konkurransedommeren bedømmer de som sentrale og viktige bidrag i konkurransen. Dette er for å unngå at vi får artikler som kun er oppføringer fra ymse databaser.

Eksempeldeltaker 135 poeng
 • «Nyskrevet artikkel» med to egne bilder 2440 bytes = 30 + 24 + 20 poeng = 84 poeng
 • «Nyskrevet artikkel» 751 bytes = 8 poeng
 • «Nyskrevet artikkel» 746 bytes = 7 poeng
 • «Artikkel X» utvidet med 600 bytes = 6 poeng
 • «Artikkel Y» fått to bilder tatt av andre = 10 poeng

Skrivehjelp

rediger

For brukere som ikke er vant med å skrive på Wikipedia finnes det litt hjelp:

Ressurser

rediger

Deltakere

rediger

Skriv deg inn nedenfor på vanlig måte (se tidligere konkurranser om du er usikker). For enklere å kunne telle, bruker vi ikke kulepunkt, men # foran lenken. Om du bruker malen {{b}} for å vise størrelsen på en nyskrevet artikkel du legger inn, er det en fordel for kontrollen.

Nina 4875 poeng

rediger
 1. Gulen kirke — Utvidelse fra (862 bytes) til (5 315 bytes) + 4 egne bilder => 45+30+45 = 120 poeng
 2. Eivindvik — 2 bilder => 10 poeng, eget bilde => 10 poeng det samme nn = 40 poeng utvidet med 11013 byte +30 bonuspoeng =140 (Jeg har satt inn 12 bilder derav et eget og tatt poeng for 3)
 3. nn:Eivindvik utvidet fra (3 037 byte) til (16 319 byte) 133 + 30 poeng = 163
 4. Gulen Fiskarbondemuseum fra (476 bytes) til (3 286 bytes) + 3 bilder =>29+30+15 = 74 poeng
 5. nn:Gulen Fiskarbondemuseum (3 325 byte) 33 +30 iw 10 +3 bilder =15 = 88
 6. Brossviksåta — 2 bilder => 10 poeng
 7. nn:Brossviksåta — 1 bilde => 5 poeng
 8. Dingeneset (bytes: 3 189) Ny artikkel (2 061 bytes) 21+30+ 3 bilder => 15 poeng= 56 poeng
 9. nn:Dingeneset 3 bilder 15 poeng
 10. Mjømna — 3 bilder => 15 poeng utvidet fra (1 289 bytes) til (2 078 bytes) = 8 poeng tre bilder nn = 15 poeng =15+8+15 =38
 11. Sognesjøen — eget bilde => 10 poeng + 2 bilder nn et eget 15 poeng = 25
 12. Dingevatnet — 1 bilde => 5 poeng 1 bilde nn => 5 poeng =10 poeng
 13. Dingjaelva — 1 bilde => 5 poeng :)
 14. Dingja - fra (1 040 bytes) til (5 276 bytes) 42+30+ 3 bilder => 15 poeng + 2 omdirigeringer 2 poeng + 3 bilder nn => 15 poeng = 104
 15. Gulen Sparebank — 1 bilde => 5 poeng
 16. AskAdam (bytes: 7 113) — 29 + bonus 30 + 1 bilde => 5 poeng + IW = 10 poeng + 1 bilde nn = 79
 17. Eivindvik skole (bytes: 705) — 7 + 1 bilde => 5 + omdirigering => 1 = 13
 18. nn:Eivindvik skule (685 byte) 7 + 1 bilde 5 + iw 10 = 22
 19. Dalsøyra skole (bytes: 618) — 6 + 1 bilde => 5 + omdirigering => 1 = 12
 20. nn:Dalsøyra skule (621 byte) 6 + 1 bilde 5 + iw 10 = 21
 21. Byrknes skole — utvidet fra (152 bytes) til (323 bytes) 2 + 1 bilde => 5 + omdirigering => 1+ 1 bilde nn 5 = 13
 22. Brekke kirke — utvidet fra (734 bytes) til (6 289 bytes) + 2 egne bilder + 1 bilde => 5+56+30+20 = 111 + 1 bile og to egne nn= 25
 23. Mjømna kirke — 2 bilder nn => 10 poeng utvidelse fra (619 bytes) til (4 146 bytes) 2 bilder => 10 poeng 35+30+5+10 = 80
 24. Byrknesøy kapell — 2 bilde nn => 10 poeng 2 bilder no => 10 poeng utvidet fra (715 bytes) til (3 366 bytes) = 27+30+10+10= 77
 25. Leversundbrua — 2 bilder no => 10 poeng
 26. Mjåsundbrua — 2 bilder no => 10 poeng 2 bilder nn => 10 poeng utvidet fra (1 035 bytes) til (1 513 bytes) = 5 + 10 + 10 = 25
 27. Wergeland-Halsvik AS — 3 bilder no => 15 3 bilder nn => 15 = 30
 28. Eivindvik Fjordhotell (bytes: 152) - 1 bilde no => 5 = 11
 29. Halsvik (Gulen) utvidet fra [[(1 098 bytes) til (1 754 bytes) 1 omdirigering 7+1 = 8
 30. Sollibotn (bytes: 2 272) 20+30 = 1 bilde 5 55
 31. nn:Sollibotn (2 014 byte) 20+30 1 iw 10 1 bilde 5 = 65
 32. nn:Flolid (4 593 byte) 46+30 3 egne bilder 30 = 106
 33. Flolid (bytes: 4 865) +30 3 egne bilder 30 iw 10 = 116
 34. nn:Håkonarspelet 3 egne bilder = 30
 35. Håkonarspelet 3 egne bilder = 30
 36. Brossvikvatnet 3 bilder = 15
 37. nn:Brossvikvatnet 3 bilder = 15
 38. Dingevågen 1 bilde = 5
 39. nn:Dingevågen 1 bilde = 5
 40. Trude Brosvik 1 eget bilde =10
 41. nn:Trude Brosvik 1 eget bilde =10
 42. nn:Brosvik — (2 238 byte) 22+30 3 biler 15 = 67
 43. Brosvik (bytes: 26) — 30 3 bilder 15 iw 10 = 78
 44. nn:Gulen sjukeheim — 2 bilder = 10 poeng
 45. Gulen sykehjem — 3 bilder = 15 poeng utvidet fra (377 bytes) til (1 960 bytes) =16 poeng
 46. Sygnefest (bytes: 7 447) — bonus 30, 3 bilder 15 poeng = 116
 47. nn:Sygnefest — (7 137 byte) 71+30+15+ iw10 = 126
 48. Steinbygninger i Gulen (bytes: 3 747) — + 30+ 3 bilder 15 = 79
 49. nn:Steinbygningar i Gulen — 2 bilder = 10
 50. Niels Griis Alstrup Dahl — 2 bilder = 10 poeng utvidelse 4 poeng

# 2 omdirigeringer = 2 poeng uspesifisertJeblad 15. nov 2010 kl. 01:30 (CET)

 1. Takle 3 omdirigeringer = 3 poeng
 2. nn:Sløvåg — 3 blider = 15
 3. Sløvåg — 2 bilder = 10
 4. Dalsøyra — 3 nye bilder = 15 poeng
 5. nn:Dalsøyra — 3 nye bilder = 15 poeng
 6. Takle — utvidet fra (1 476 bytes) til (5 916 bytes) 44 poeng + 30 + 3 bilder 15 = 89
 7. nn:Takle — utvidet fra (663 byte) til (5 897 byte 52 poeng + 30 + 3 bilder 15 = 97
 8. Tusenårsstedet Gulatinget (bytes: 3 014) + 30, 1 eget bilde 10 + 2 bilder 10 + 4 omdirigering 4+ iw 10= 95
 9. nn:Tusenårsstaden Gulatinget (3 453 byte] 35+30 1 eget bilde 10 + 2 bilder 10 = 85
 10. Vassbruksmiljø Takle (bytes: 3 371) + 30 + Iw 10 + 3 bilder 15 + 1 omdirigering 1 = 75
 11. nn:Vassbruksmiljø Takle(2 822 byte) 28+ 30 3 bilder 15 = 73
 12. Rutle (Gulen) (bytes: 3 766) —33 +30 + 3 bilder 15 i omdirigering 1 = 79
 13. nn:Rutle (Gulen) — 33 +30 + 3 bilder 15 i omdirigering 1 iw 10 =89
 14. nn:Rysjedalsvika-Rutledal-Krakhella — 2 bilder = 10
 15. Rysjedalsvika–Rutledal–Krakhella — 2 bilder = 10
 16. Rutledal utvidet fra (538 bytes) til (3 975 bytes) 34 + 30 + 2 bilder 10 + 2 omdidigeringer 2 poeng =76
 17. nn:Rutledal utvidet fra (746 byte) til (4 043 byte) 40 30 + 2 bilder 10 =80
 18. Dingenes fyr et bilde 5 poeng
 19. nn:Rise i Gulen(5 687 byte) 56 + 30 + 3 bilder 15 + 1 omdirigering 1 iw 10 = 112
 20. Rise (Gulen) (bytes: 5 455) 56 + 30 +3 bilder 15 + 3 0mdirigering 3 = 104
 21. nn:Vatne i Gulen (3 312 byte) 33 + 30 + 3 bilder 15 + iw 10 = 88
 22. Vatne (Gulen) (bytes: 3 209) 33 + 30 + 3 bilder 15 = 78
 23. nn:Leirvåg-Sløvåg-Skipavik 1 bilde = 5
 24. Ola Braanaas 1 eget bilde = 10
 25. nn:Ola Braanaas 1 eget bilde = 10
 26. nn:Fallebø — (3 833 byte) 38 + 30 + 3 bilder 15 + iw 10 = 93
 27. Fallebø (bytes: 3 768) 38 + 30 + 3 bilder 15 + 1 omdirigering = 84
 28. nn:Lovisendal i Brekke (4 941 byte) 49 + 30 + 3 bilder 15 + iw 10 = 104
 29. Lovisendal (Brekke) (bytes: 5 093) 50 + 30+ 3 bilde 15 = 95
 30. nn:Døypefonten i Gulen kyrkje(4 393 byte) 44 + 30 + 3 egne bilder 30 + iw 10 = 113
 31. Døpefonten i Gulen kirke (bytes: 4 225) 45 + 30 + 3 egne bilder 30 = 104
 32. nn:Gjestgjevariet på Skjerjehamn(6 888 byte) 69 + 30 + 3 bilder 15 + iw 10 = 124
 33. Gjestgiveriet på Skjerjehamn (bytes: 7 374) 69 + 30 + 3 bilder 15 = 114
 34. nn:Hjartholm i Gulen(2 497 byte) 25 + 30 + 3 bilder 15 + iw 10 3 omdirigeringer 3= 83
 35. Hjartholm (Gulen) (bytes: 4 467) 25 + 30 + 3 bilde 15 + 3 omdirigeringer 3= 73
 36. nn:Østersdyrking i Gulen 13 + 2 bilder 10 + iw 10 = 33
 37. Østersdyrking i Gulen (bytes: 1 026) 13+ 2 bilder = 23
 38. nn:Eide i Gulen (2 775 byte) 28 + 30 + 3 bilder 15 + iw 10 = 83
 39. Eide (Gulen) (bytes: 2 588) 28 + 30 + 3 bilder 15 = 73

Geanixx 3816 poeng

rediger
 1. Moldeelva (Gulen) (bytes: 3 232) – Ny artikkel + senere utvidet (2841 bytes) + 30 bonuspoeng = 58 poeng
 2. nn:Moldeelva i Gulen – Ny artikkel (2865 bytes) + 30 bonuspoeng + iw = 68 poeng
 3. Dingjaelva (bytes: 2 593) – Ny artikkel + senere utvidet (2066 bytes) + 30 bonuspoeng + 2 redirects + iw = 62 poeng
 4. nn:Dingjaelva – Ny artikkel (2201 bytes) + bilde + 30 bonuspoeng + 1 omdir + iw = 67 poeng
 5. Fjordselva (Gulen) (bytes: 2 911) – Ny artikkel + senere utvidet (2531 bytes) + 30 bonuspoeng + 1 redirect = 56 poeng
 6. nn:Fjordselva – Utvidet med 1140 bytes + 1 redirect = 12 poeng
 7. Yndesdalsvatnet (bytes: 2 969) – Ny artikkel (2207 bytes) + 30 bonuspoeng + 1 redirect + iw = 63 poeng
 8. nn:Yndesdalsvatnet – Ny artikkel (2451 bytes) + 30 bonuspoeng + iw = 65 poeng
 9. Brandangersundet (bytes: 1 203) – Ny artikkel (501 bytes) = 5 poeng
 10. Kategori:Sund i Sogn og Fjordane (bytes: 0) = 1 poeng
 11. Dingevågen (bytes: 780) – Ny artikkel (386 bytes) + bilde + iw = 19 poeng
 12. nn:Dingevågen – Ny artikkel (483 bytes) + bilde + iw = 20 poeng
 13. Midttunelva (bytes: 2 518) – Ny artikkel (2169 bytes) + 30 bonuspoeng + 1 redirect = 53 poeng
 14. Omdirigering Sandøyna->Sandøya (Gulen) = 1 poeng
 15. Svardalselva (bytes: 3 697) – Ny artikkel (3389 bytes) + 30 bonuspoeng + 1 redirect = 74 poeng
 16. nn:Svardalselva – Utvidet med 2552 bytes = 26 poeng
 17. Glenja (bytes: 1 014) – Ny artikkel (515 bytes) + bilde + iw = 20 poeng
 18. Byrknes (bytes: 2 921) – Ny artikkel (434 bytes) + bilde + iw = 19 poeng
 19. Omdirigering Byrknesøyna->Byrknesøya = 1 poeng
 20. Omdirigering nn:Byrknesøyna->nn:Byrknesøy = 1 poeng
 21. Storelva (Brekke i Gulen) (bytes: 2 792) – Ny artikkel (2443 bytes) + 30 bonuspoeng + iw = 64 poeng
 22. Brandanger (bytes: 1 106) – Ny artikkel (254 bytes) + iw = 13 poeng
 23. nn:Brandanger – Ny artikkel (355 bytes) + iw = 14 poeng
 24. nn:Rutledal – Ny artikkel (538 bytes) + iw = 15 poeng
 25. nn:Dalsøyra – Utvidet med 174 bytes = 2 poeng
 26. Omdirigering Svadfjellet->Svadfjell = 1 poeng
 27. Mjømnesundet (bytes: 1 263) – Ny artikkel (528 bytes) + iw = 15 poeng
 28. nn:Mjømnesundet – Ny artikkel (666 bytes) + iw = 17 poeng
 29. Oppedalselva (bytes: 2 871) – Ny artikkel + senere utvidet (2586 bytes) + 30 bonuspoeng = 56 poeng
 30. nn:Oppedalselva – Ny artikkel + senere utvidet (2737 bytes) + 30 bonuspoeng + iw = 67 poeng
 31. Indre Oppedal (bytes: 1 031) – Ny artikkel (544 bytes) = 15 poeng
 32. nn:Indre Oppedal – Ny artikkel (635 bytes) + iw = 16 poeng
 33. Ytre Oppedal (bytes: 1 256) – Utvidet med 344 bytes = 3 poeng
 34. nn:Ytre Oppedal – Utvidet med 527 bytes = 5 poeng
 35. Brossviksåta (bytes: 1 334) – Utvidet med 113 bytes + iw = 11 poeng
 36. nn:Brossviksåta – Ny artikkel (591 bytes) + bilde + iw = 21 poeng
 37. Instefjord (bytes: 1 383) – Ny artikkel (506 bytes) +iw = 5 poeng
 38. nn:Instefjord – Ny artikkel (586 bytes) + iw = 16 poeng
 39. Austgulen (bytes: 966) – Ny artikkel (566 bytes) +iw = 6 poeng
 40. nn:Austgulen – Ny artikkel (645 bytes) + iw = 16 poeng
 41. Austgulelva (bytes: 2 733) – Ny artikkel (1046 bytes) +iw = 10 poeng
 42. nn:Austgulelva – Ny artikkel (1118 bytes) + iw = 21 poeng
 43. Eikedalselva (Gulen) (bytes: 1 429) – Ny artikkel (1120 bytes) +iw = 21 poeng
 44. nn:Eikedalselva i Gulen – Ny artikkel (1219 bytes) + iw = 22 poeng
 45. Brossvikvatnet (bytes: 1 597) – Ny artikkel (1177 bytes) +iw = 22 poeng
 46. nn:Brossvikvatnet – Ny artikkel (1353 bytes) + iw = 24 poeng
 47. Nordgulelva (bytes: 3 051) – Ny artikkel (2613 bytes) + 30 bonuspoeng +iw = 66 poeng
 48. nn:Nordgulelva – Ny artikkel (2685 bytes) + 30 bonuspoeng + iw = 67 poeng
 49. Nordgulen (Gulen) (bytes: 1 304) - Ny artikkel (651 bytes) +iw = 17 poeng
 50. nn:Nordgulen i Gulen - Ny artikkel (734 bytes) + iw = 17 poeng
 51. nn:Fylkesveg 7 i Sogn og Fjordane - Ny artikkel (903 bytes) + iw = 19 poeng
 52. nn:Storelva i Brekke - Ny artikkel (2562 bytes) + 30 bonuspoeng + iw = 66 poeng
 53. Storelva (Indre Oppedal i Gulen) (bytes: 4 184) - Ny artikkel + senere utvidet (3652 bytes) + 30 bonuspoeng +iw = 77 poeng
 54. nn:Storelva i Indre Oppedal - Ny artikkel + senere utvidet (3666 bytes) + 30 bonuspoeng + iw = 77 poeng
 55. Asseim (bytes: 24) - Ny artikkel (378 bytes) + omdirigering +iw = 15 poeng
 56. nn:Asseim - Ny artikkel (449 bytes) + iw + omdirigering = 15 poeng
 57. Øyrelva (Gulen) (bytes: 2 473) - Ny artikkel (2133 bytes) + 30 bonuspoeng +iw = 61 poeng
 58. nn:Øyrelva i Gulen - Ny artikkel (2274 bytes) + 30 bonuspoeng + iw = 63 poeng
 59. Yndesdal (bytes: 28) - Ny artikkel (541 bytes) + 3 omdirigeringer +iw = 18 poeng
 60. nn:Yndesdal - Ny artikkel (689 bytes) + iw + 3 omdirigeringer = 20 poeng
 61. Verkland (bytes: 1 669) - Ny artikkel (1404 bytes) +iw = 24 poeng
 62. nn:Verkland - Ny artikkel (1479 bytes) + iw = 25 poeng
 63. Steinsdalelva (bytes: 2 866) - Ny artikkel (2586 bytes) + 30 bonuspoeng +iw = 66 poeng
 64. nn:Steinsdalelva - Ny artikkel (2680 bytes) + 30 bonuspoeng + iw = 67 poeng
 65. nn:Kløvtveit kraftverk - Ny artikkel (675 bytes) + iw = 17 poeng
 66. nn:Takle kraftverk - Ny artikkel (884 bytes) + iw = 19 poeng
 67. Furdalselva (bytes: 2 253) - Ny artikkel (2178 bytes) + 30 bonuspoeng +iw = 62 poeng
 68. nn:Furdalelva - Ny artikkel (2272 bytes) + 30 bonuspoeng + iw = 63 poeng
 69. Austgulstølvatnet (bytes: 3 187) - Ny artikkel + senere utvidet (2739 bytes) + 30 bonuspoeng +iw = 67 poeng
 70. nn:Austgulstølvatnet - Ny artikkel (2886 bytes) + 30 bonuspoeng + iw = 68 poeng
 71. Lindelifjellet (bytes: 1 057) - Ny artikkel (598 bytes) + iw = 16 poeng
 72. nn:Lindelifjellet - Ny artikkel (604 bytes) + iw = 16 poeng
 73. Klyvtveitvatnet (bytes: 3 936) - Ny artikkel + senere utvidet (3339 bytes) + 30 bonuspoeng + 1 omdirigering +iw = 74 poeng
 74. nn:Klyvtveitvatnet - Ny artikkel (3516 bytes) + 30 bonuspoeng + iw + 1 omdirigering = 76 poeng
 75. Transdalsvatnet (bytes: 2 699) - Ny artikkel + senere utvidet (2208 bytes) + 30 bonuspoeng +iw = 62 poeng
 76. nn:Transdalsvatnet - Ny artikkel (2389 bytes) + 30 bonuspoeng + iw = 64 poeng
 77. Klyvtveitelva (bytes: 2 249) - Ny artikkel + senere utvidet (2010 bytes) + 30 bonuspoeng + 1 omdirigering +iw = 61 poeng
 78. nn:Klyvtveitelva - Ny artikkel (2107 bytes) + 30 bonuspoeng + iw + 1 omdirigering = 62 poeng
 79. Taklevatnet (bytes: 2 896) - Ny artikkel + senere utvidet (2578 bytes) + 30 bonuspoeng +iw = 66 poeng
 80. nn:Taklevatnet - Ny artikkel (2667 bytes) + 30 bonuspoeng + iw = 66 poeng
 81. Midttakleelva (bytes: 2 360) - Ny artikkel + senere utvidet (2145 bytes) + 30 bonuspoeng + bilde + 1 omdir + iw = 67 poeng
 82. nn:Midttakleelva - Ny artikkel (2228 bytes) + 30 bonuspoeng + bilde + 1 omdir + iw = 68 poeng
 83. Yndesdalsvassdraget (bytes: 30) - Ny artikkel (2412 bytes) + 30 bonuspoeng + 2 omdirigeringer + iw = 66 poeng
 84. nn:Yndesdalsvassdraget - Ny artikkel (2483 bytes) + 30 bonuspoeng + 2 omdirigeringer + iw = 67 poeng
 85. Flatefjellet (bytes: 1 011) - Ny artikkel (554 bytes) + iw = 16 poeng
 86. nn:Flatefjellet - Ny artikkel (571 bytes) + iw = 16 poeng
 87. Midttunvågen (bytes: 787) - Ny artikkel (512 bytes) + 1 omdirigering + iw = 16 poeng
 88. nn:Midttunvågen - Ny artikkel (589 bytes) + 1 omdirigering + iw = 17 poeng
 89. Svardalsvatnet (bytes: 2 992) - Ny artikkel (2511 bytes) + 30 bonuspoeng + iw = 65 poeng
 90. nn:Svardalsvatnet - Ny artikkel (2772 bytes) + 30 bonuspoeng + iw = 68 poeng
 91. Langevatnet (Gulen) (bytes: 2 767) - Ny artikkel (2581 bytes) + 30 bonuspoeng + iw = 66 poeng
 92. nn:Langevatnet i Gulen - Ny artikkel (2744 bytes) + 30 bonuspoeng + iw = 67 poeng
 93. Svardalen (bytes: 481) - Ny artikkel (483 bytes) + iw = 15 poeng
 94. nn:Svardalen - Ny artikkel (556 bytes) + iw = 16 poeng
 95. Mjømnosen (bytes: 1 098) - Ny artikkel (409 bytes) + iw = 14 poeng
 96. nn:Mjømnosen - Ny artikkel (511 bytes) + iw = 15 poeng
 97. Synnlikletten (bytes: 1 043) - Ny artikkel (567 bytes) + iw = 16 poeng
 98. nn:Synnlikletten - Ny artikkel (650 bytes) + iw = 17 poeng
 99. Grønnlifjellet (bytes: 32) - Ny artikkel (676 bytes) + iw = 17 poeng
 100. nn:Grønnlifjellet - Ny artikkel (758 bytes) + iw = 18 poeng
 101. Skjerjevatnet (bytes: 2 551) - Ny artikkel (2210 bytes) + 30 bonuspoeng + iw = 62 poeng
 102. nn:Skjerjevatnet - Ny artikkel (2318 bytes) + 30 bonuspoeng + iw = 63 poeng
 103. Kvanngrødvarden (bytes: 1 253) - Ny artikkel (552 bytes) + 2 omdirigeringer + iw = 18 poeng
 104. nn:Kvanngrødvarden - Ny artikkel (652 bytes) + 2 omdirigeringer + iw = 19 poeng
 105. Setane (bytes: 926) - Ny artikkel (467 bytes) + iw = 15 poeng
 106. nn:Setane - Ny artikkel (577 bytes) + iw = 16 poeng
 107. Omdirigering Hiserøyna og Hisarøyna->Hisarøya = 2 poeng
 108. Omdirigering nn:Hiserøyna og nn:Hisarøyna->nn:Hisarøy = 2 poeng
 109. Nyhammaren (bytes: 746) - Ny artikkel (526 bytes) + 2 redirects + iw = 17 poeng
 110. nn:Nyhammaren - Ny artikkel (612 bytes) + 2 redirects + iw = 18 poeng
 1. nn:Trude Brosvik - Ny artikkel 1799 b. (18p) Bilete (5p) + ein interwiki (10p) = 33 poeng
 2. nn:Ola Byrknes - Ny artikkel 1710 b. (17 p) + to interwiki (20 p) = 37 poeng
 3. nn:Mons Leidvin Takle (kjem opphavleg frå Gulen ifylgje Fylkesleksikonet) - Ny artikkel 2630 b (26p + 30 bonus), 1 interwiki (10p) = 66 poeng
 4. nn:Niels Griis Alstrup Dahl - Ny artikkel, 4773 b (48p), + 30 bonus, ein interwiki (10p) = 88 poeng
 5. nn:Rognald Pederson Haugland - Ny artikkel, 891 b = 9 poeng
 6. nn:Otto L. Midthun - Ny artikkel, 1308 byte = 13 poeng
 7. nn:Hans Kolbeinsson Rutledal - Ny artikkel 574 byte = 6 poeng
 8. nn:Liste over ordførarar i Gulen - Ny artikkel, 4114 byte (41 poeng + 30 bonuspoeng), 1 interwiki (10p) = 81 poeng
 9. nn:Anders Hantveit - Ny artikkel, 2821 byte (28 poeng + 30) = 58 poeng
 10. nn:Hans Kolbeinsson Rutledal - Ny artikkel, 615 byte = 6 poeng
 11. nn:Otto L. Midthun - Utvida frå 1308 til 1350 byte = 4 poeng
 12. nn:Søren Randal - Ny artikkel, 1065 byte (11p) + 1 interwiki (10p) = 21 poeng
 13. nn:Ludvik J. Kjellevold - Ny artikkel, 1025 byte (10p) + 1 interwiki (10p), 1 redirect = 21 poeng
 14. nn:Gjert J. Grinde - Ny artikkel, 510 byte, (5p) + 1 interwiki (10p) = 15 poeng
 15. nn:Henrik H. Tveit - Ny artikkel, 625 byte (6p) + 1 interwiki (10p) = 16 poeng
 16. nn:Lasse Ellingsen - Ny artikkel, 1306 byte = 13 poeng
 17. nn:Harald Torfinn Thune - Ny artikkel, 1653 byte (17p), 2 interwikis, (20p), 1 redirect + bilete (5p) = 43 poeng
 18. nn:Håkon Njøten - Ny artikkel, 1778 byte (18p), 1 interwiki (10p), + bilete (5p) = 33 poeng.
 19. nn:Håkon Randal - Ny artikkel, 2612 bytes (26p + 30 bonus), 2 interwikis (20 p) = 76 poeng.
 20. nn:Otto Schreuder - Ny artikkel, 1801 bytes = 18 poeng.
 21. nn:Julia Bache-Wiig - Ny artikkel, 861 bytes (9p) + 1 iw (10p) = 19 poeng.
 22. nn:Johan Midttun - Ny artikkel, 792 bytes (8p) + 1 iw (10p) = 18 poeng.
 23. nn:Gunnar Ringheim - Ny artikkel, 1890 bytes (19p) + 1 iw (10p) = 29 poeng.
 24. nn:Reidar Tveit - Ny artikkel, 1854 bytes (19p) + 1 iw (10p) = 29 poeng
 25. nn:Hans Harry Wergeland - Ny artikkel, 1727 bytes (17p) + 1 iw (10p) = 27 poeng. Utviding: +2 poeng.
 26. nn:Agnar Aas - Ny artikkel, 1479 bytes (15p) + 1 iw (10p) = 25 poeng.
 27. no:Otto Schreuder (bytes: 2 174) - Ny artikkel, 1738 bytes (17p) + 1 iw (10p) = 27 poeng.
 28. nn:Lavik-Oppedal - Ny artikkel, 1115 bytes (11p) + bilete (5p) + 1 iw (10p) + 1 redirect = 27 poeng.
 29. nn:Rysjedalsvika-Rutledal-Krakhella - Ny artikkel, 784 bytes, (8p) 4 redirects = 12 poeng.
 30. nn:Hille i Gulen - (opphavleg Hille i Gulen) Ny artikkel, 1345 bytes = 13p
 31. nn:Dingja-Sollibotn - Ny artikkel, 526 bytes (5p), 1 redirect = 6 poeng
 32. nn:Gulen-Ytre Solund - Ny artikkel, 655 bytes (7p), 1 redirect = 8 poeng
 33. no:Rysjedalsvika-Rutledal-Krakhella (bytes: 69) - Ny artikkel, 890 bytes (9p), 4 redirects, 1 interwiki (10p) = 23 poeng.
 34. no:Hille (Gulen) (bytes: 1 764) - Ny artikkel, 1400 bytes (14p), 1 interwiki (10p) = 24 poeng.
 35. no:Dingja-Sollibotn (bytes: 36) - Ny artikkel, 676 bytes (7p), 1 interwiki, (10p) 1 redirect = 18 poeng.
 36. no:Gulen-Ytre Solund (bytes: 37) - Ny artikkel, 782 bytes (8p), 1 interwiki (10p) 1 redirect = 19 poeng.
 37. nn:Wergeland-Halsvik AS - Ny artikkel, 5761 bytes (58 poeng + 30), 5 redirects, (5p) 1 bilete (5p) = 98 poeng. Utviding: +3 poeng.
 38. no:Wergeland-Halsvik AS (bytes: 35) - Ny artikkel, 4905 bytes (49 poeng + 30), 5 redirects (5p), 1 bilete (5p), 1 interwiki (10p) = 99 poeng.
 39. nn:Vest Tank-ulukka - Ny artikkel, 13944 bytes (140 poeng +30), 1 redirect, 1 bilete (5p), 1 interwiki (10p) = 186 poeng.
 40. nn:Trygve Wergeland - Ny artikkel, 2316 bytes (23 poeng + 30) = 53 poeng.
 41. no:Trygve Wergeland (bytes: 2 491) - Ny artikkel, 2540 bytes (25 poeng + 30) + 1 iw (10p) = 65 poeng.
 42. nn:Alexela Sløvåg AS - Ny artikkel, 2847 bytes (28 poeng + 30), bilete (5p) 3 redirects = 66 poeng.
 43. no:Alexela Sløvåg AS (bytes: 34) - Ny artikkel, 2762 bytes (28 poeng +30), bilete (5p), 3 redirects, interwiki = 76 poeng.
 44. nn:Gulen og Masfjorden Utvikling - Ny artikkel, 1925 bytes = 19 poeng.
 45. no:Gulen og Masfjorden Utvikling (bytes: 1 670) - Ny artikkel, 1697 bytes (17p) + interwiki (10p) = 27 poeng.
 46. nn:Forsvarshistorie i Gulen - Ny artikkel, 4071 bytes (40p + 30) + interwiki (10p) + bilete (5p) = 85 poeng.
 47. nn:Torpedobatteriet ved Rutledal - Ny artikkel, 1752 bytes (18p) + interwiki (10p) = 28 poeng.
 48. nn:Steinbygningar i Gulen - Ny artikkel, 1785 bytes (18p) + interwiki (10p) + bilete (5p) = 33 poeng.
 49. nn:Kystsogevekene - Ny artikkel, 3709 bytes (37p + 30 bonus) + interwiki (10p) = 77 poeng.
 50. nn:Utkantfestivalen - Ny artikkel, 1791 bytes (18p) + interwiki (10p) = 28 poeng.
 51. nn:Sellevåg Treskofabrikk - Ny artikkel, 2691 bytes (27p + 30p) + interwiki (10p) = 67 poeng.
 52. nn:Samferdsel i Gulen - Ny artikkel, 1533 bytes (15p) + interwiki (10p) = 25 poeng.
 53. nn:Leversundbrua - Ny artikkel, 698 bytes (7p) + interwiki (10p) + bilete (5p) = 23 poeng.
 54. nn:Fylkesveg 5 i Sogn og Fjordane - Ny artikkel, 734 bytes (7p) + interwiki (10p) = 17 poeng
 55. nn:Jernfjelltunnelen - Ny artikkel, 741 bytes (7p) + iw (10p) = 17 poeng
 56. nn:Lundtunnelen - Ny artikkel, 466 bytes (5p) + iw (10p) = 15 poeng
 57. nn:Undaltunnelen - Ny artikkel, 499 bytes (5p) + iw (10p) = 15 poeng
 58. nn:Skrikebergtunnelen - Ny artikkel, 1150 bytes (12p) + iw (10p) = 22 poeng
 59. nn:Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap - Ny artikkel, 1450 bytes (15p) + iw (10p) = 25 poeng.
 60. nn:Nordhordland tingrett - Ny artikkel, 1604 bytes (16p) + iw (10p) + bilete (5p) = 31 poeng.
 61. no:Gullaks AS (bytes: 0) - Ny artikkel, 480 bytes (5p) + iw (10p) = 15 poeng
 62. no:Risnefisk AS (bytes: 27) - Ny artikkel, 510 bytes (5p) + iw (10p) = 15 poeng
 63. no:Fiskeoppdrett i Gulen (bytes: 83) - Ny artikkel, 1075 bytes (11p) + bilete (5p) + interwiki (10p) = 26 poeng
 64. no:Slengesol (bytes: 2 806) - Ny artikkel, 3112 bytes (31p + 30 bonus) + interwiki (10p) + redirect = 72 poeng
 65. no:Rutebilane i Brekke (bytes: 1 479) - Ny artikkel, 1436 bytes (14p) + interwiki (10p) = 24 poeng
 66. no:Johny Birkeland Transport (bytes: 0) - Ny artikkel, 1362 bytes (14p) + interwiki (10p) + redirect = 25 poeng
 67. no:Birkeland Entrepenørforretning (bytes: 0) - Ny artikkel, 1146 bytes (11p) + interwiki (10p) = 21 poneg
 68. nn:Johny Birkeland Transport - Ny artikkel, 1362 bytes (14p) + redirect (1p) = 15 poeng
 69. nn:Birkeland Entrepenørforretning - Ny artikkel, 1021 bytes (10p) = 10 poeng.
 70. nn:Joachim Andreas Voss - Ny artikkel, 1804 bytes (18p) + iw (10p) = 28 poeng.
 71. nn:Ingeborg Marianne Svabø - Ny artikkel, 1936 bytes = 19 poeng.
 72. no:Ingeborg Marianne Svabø (bytes: 2 180) - Ny artikkel, 2173 bytes (22 poeng + 30) + iw (10p) = 62 poeng.
 73. nn:Ola Braanaas - Ny artikkel, 3001 bytes (30 poeng + 30) = 60 poeng.
 74. no:Ola Braanaas (bytes: 4 489) - Ny artikkel, 3261 bytes (33 poeng + 30) + iw (10p) = 73 poeng.
 75. nn:Nils Bruland - Ny artikkel, 3423 bytes (34 poeng + 30) = 64 poeng.
 76. no:Nils Bruland (bytes: 3 543) - Ny artikkel, 3522 bytes (35 poeng + 30) + iw (10p) = 75 poeng.
 77. nn:Ingeborg I. Brekke - Ny artikkel, 1818 bytes = 18 poeng.
 78. no:Ingeborg I. Brekke (bytes: 2 084) - Ny artikkel, 2039 bytes (20p + 30) + iw (10p) = 60 poeng.
 79. nn:Audun Kidøy - Ny artikkel, 1095 bytes = 11 poeng.
 80. no:Audun Kidøy (bytes: 1 260) - Ny artikkel, 1247 bytes (12p) + iw (10p) = 22 poeng.
 81. nn:Erling Virkesdal - Ny artikkel, 2389 byts (24p + 30) = 54 poeng.
 82. no:Erling Virkesdal (bytes: 2 271) - Ny artikkel, 2521 bytes (25p + 30) + iw (10p) = 65 poeng.
 83. nn:Liv Midttun - Ny artikkel, 778 bytes = 8 poeng.
 84. no:Liv Midttun (bytes: 899) - Ny artikkel, 926 bytes (9p) + iw (10p) = 19 poeng.
 85. nn:Bjarne Dåe - Ny artikkel, 1255 bytes = 13p.
 86. no:Bjarne Dåe (bytes: 1 540) - Ny artikkel, 1421 bytes (14p) + iw (10p) = 24 poeng.
 87. nn:Lars Bremnes (1916-) - Ny artikkel, 1303 bytes = 13 poeng.
 88. no:Lars Bremnes (1916-) (bytes: 0) - Ny artikkel, 1449 bytes (14p) + iw (10p) = 24 poeng.
 89. nn:Magne Wergeland - Ny artikkel, 1335 bytes = 13 poeng.
 90. no:Magne Wergeland (bytes: 1 633) - Ny artikkel, 1500 bytes (15p) + iw (10p) = 25 poeng.
 91. nn:Ludvik Furnes - Utvida frå 520 bytes til 3050 bytes = 2530 bytes (25p + 30), 1 redirect = 56 poeng.
 92. no:Ludvik Furnes (bytes: 3 199) - Ny artikkel, 3126 bytes (31p + 30) + iw (10p) = 71 poeng.
 93. nn:Mons Breidvik - Ny artikkel, 3428 bytes (34p + 30) = 64 poeng.
 94. no:Mons Breidvik (bytes: 4 043) - Ny artikkel, 3636 bytes (36p + 30) = 66 poeng.
 1. Gulen - utvidet med 449 b = 4 poeng. || utvidet med 2.770 bytes = 28 poeng. || utvidet med 3.512 bytes = 35 poeng. || utvidet med 12.139 bytes = 121 poeng. || utvidet med 4.776 bytes = 48 poeng. || utvidet med 1.750 bytes = 18 poeng. || 8 bilder = 15 p (max). || utvides med 1.629 bytes = 16 poeng.
 2. nn:Gulen - utvida med 3.468 bytes = 35 poeng. || utvida med 10.306 bytes = 103 poeng.
 3. Halsvik Aggregates - nyskrevet 2.324 bytes = 23 poeng + 30 bonuspoeng + 5 (bilde) + 2 (redirects) + 10 (iw) = 70 poeng
 4. nn:Halsvik Aggregates - nyskrive 2.324 bytes = 23 poeng + 30 bonuspoeng + 5 (bilde) + 2 (redirects) + 10 (iw) = 70 poeng
 5. Gulens geografi - tillegg 1.224 bytes = 12 poeng. || utvidet med 724 bytes = 7 poeng. || utvidet med 6.697 bytes = 67 poeng. || utvidet med 544 bytes = 5 poeng. || utvidet med 190 p = 2p + eget kart = 10 p. || utvides med 1.433 bytes = 14p. || utvidet med 635 bytes = 6p. || utvidet med 1.128 bytes = 11p. || utvidet med 2.559 bytes = 26p.
 6. nn:Geografi i Gulen - lagd til 1.489 bytes = 15 poeng. || utvida med 166 bytes = 2 poeng. || utvida med 5.625 bytes = 56 p, samt eiga kart = 10p. || utvida med 2.593 bytes = 26 poeng. || utvida med 637 bytes = 6p. || utvida med 1.172 bytes = 12p. || utvida med 2.456 bytes = 25p.
 7. Takle - utvidet med 536 bytes = 5 poeng. || utvidet med 278 bytes = 3 poeng.
 8. Grima naturreservat - ny med 2.661 bytes = 27 poeng + 30 bonuspoeng + 10 iw p + eget kart = 10p.
 9. nn:Grima naturreservat - ny med 2.480 bytes = 25 poeng + 30 bonuspoeng + 10 iw p + eige kart = 10p.
 10. Ramsbarden naturreservat - ny med 2.781 bytes = 28 poeng + 30 bonuspoeng + 10 iw p + eget kart =10p.
 11. nn:Ramsbarden naturreservat - ny med 2.585 bytes = 26 poeng + 30 bonuspoeng + 10 iw p + eige kart = 10p.
 12. Kvernøyna naturreservat - ny med 2.938 bytes = 29 poeng + 30 bonuspoeng + 10 iw p + eget kart = 10p.
 13. nn:Kvernøyna naturreservat - ny med 2.736 bytes = 27 poeng + 30 bonuspoeng + 10 iw p + eige kart = 10p.
 14. Sogneoksen naturreservat - ny med 2.798 bytes = 28 poeng + 30 bonuspoeng + 10 iw p + eget kart = 10p.
 15. nn:Sogneoksen naturreservat - ny med 2.600 bytes = 26 poeng + 30 bonuspoeng + 10 iw p + eige kart = 10p.
 16. Guleskjeret naturreservat - ny med 2.807 bytes = 28 poeng + 30 bonuspoeng + 10 iw p + eget kart = 10p.
 17. nn:Guleskjeret naturreservat - ny med 2.612 bytes = 26 poeng + 30 bonuspoeng + 10 iw p + eige kart = 10p.
 18. Lihellene naturreservat - ny med 2.932 bytes = 29 poeng + 30 bonuspoeng + 10 iw p + eget kart = 10p.
 19. nn:Lihellene naturreservat - ny med 2.737 bytes = 27 poeng + 30 bonuspoeng + 10 iw p + eige kart = 10p.
 20. Vassøyane naturreservat - ny med 4.371 bytes = 44 poeng + 30 bonuspoeng + 10 iw p + eget kart = 10p. || utvidet med 105 bytes = 1p.
 21. nn:Vassøyane naturreservat - ny med 4.087 bytes = 41 poeng + 30 bonuspoeng + 10 iw p + eige kart = 10p. | utvida m 350 bytes= 4p. || utvida med 105 bytes = 1p.
 22. no: 8 omdirigeringer: to bedrifter, fem naturreservater = 8 p. (Ramsbarden fuglereservat, Kvernøyna fuglereservat, Sogneoksen fuglereservat, Guleskjeret fuglereservat, Lihellene fuglereservat, Yeoman Halsvik Aggregates, Halsvik Aggregates AS, Wergeland Halsvik AS)
 23. nn: 5 omdirigeringar: alle fuglereservata = 5p. (nn:Ramsbarden fuglereservat, nn:Kvernøyna fuglereservat, nn:Sogneoksen fuglereservat, nn:Guleskjeret fuglereservat, nn:Lihellene fuglereservat)
 24. Sognesjøen - utvidet med 9.320 bytes = 93p + eget kart = 10p. || utvidet med 354 bnytes = 4p.
 25. nn:Sognesjøen - utvida med 9.213 bytes = 92p + eiga kart = 10p.
 26. Sognesjøen havforskningsstasjon - ny med 3.423 bytes = 34 poeng + bonus 30p + 10 p (iw).
 27. nn:Sognesjøen havforskningsstasjon - ny med 3.452 bytes = 35 poeng + bonus 30p + 10 p (iw).
 28. Røytingkalven fyr - ny med 943 bytes = 9p + 10p (iw).
 29. nn:Røytingkalven fyr - ny med 670 bytes = 7p + 10p (iw).
 30. Bardvågen fyr - ny med 947 bytes = 9p + 10p (iw).
 31. nn:Bardvågen fyr - ny med 653 bytes = 7p + 10 p (iw).
 32. Sogneoksen fyr - ny med 949 bytes = 9p + 10p (iw).
 33. nn:Sogneoksen fyr - ny med 656 bytes = 7p + 10p (iw).
 34. Syllingsvåg fyr - ny med 954 bytes = 10p + 10p (iw).
 35. nn:Syllingsvåg fyr - ny med 660 bytes = 7p + 10p (iw).
 36. Dingenes fyr - ny med 940 bytes = 9p + 10p (iw).
 37. nn:Dingenes fyr - ny med 700 bytes = 7p + 10p (iw) + 5p (bilete).
 38. Rutletangen fyr - ny med 1.017 bytes = 10p + 10p (iw).
 39. nn:Rutletangen fyr - ny med 723 bytes = 7p + 10p (iw).
 40. Kløvtveit kraftverk - utvidet med 553 bytes = 6p.
 41. nn:Kløvtveit kraftverk - utvida med 555 bytes = 6p.
 42. Røytinga - utvidet med 1.600 bytes = 16p.
 43. nn:Røytinga - utvida med 1.658 bytes = 17p.
 44. Vassøyane - nyskrevet, 2.519 bytes = 25p, + bonus 30p. + iw = 10p.
 45. nn:Vassøyane - nyskrive, 2.507 bytes = 25p, + bonus 30p. + iw = 10p.
 46. John Jonsson Kjellevold - ny, 1.376 bytes klokken 24:00, = 14 poeng.

Jeblad 885 poeng

rediger
 1. Risenes fort (bytes: 37) (bokmål) – 7756b (ikke nyskrevet, påbegynt før konkurransestart), 5 bilder cred for 3 (ett opplastet til commons), 2 redirect => 78+10+15+10+2 = 115 poeng
 2. nn:Risenes fort (bytes: 0) (nynorsk) – 7806b (ikke nyskrevet, påbegynt før konkurransestart), 5 bilder cred for 3 (ett opplastet til commons), 2 redirect => 78+10+15+10+2 = 115 poeng
 3. Olavskjelda i Eivindvik 2038b, ett eget bilde opplastet til commons, 2 redirect => 20+30+15+10+2 = 77 poeng
 4. nn:Olavskjelda i Eivindvik 2038b, ett eget bilde opplastet til commons, 2 redirect => 20+30+15+10+2 = 77 poeng
 5. nn:AskAdam 1785b, en redirect => 19poeng
 6. no:Stemnebøveten 2 022 bytes, bonus, iw-lenke => 21+30+10+1 = 62 poeng
 7. nn:Stemnebøveten 2 034 bytes, bonus, iw-lenke => 21+30+10+1 = 62 poeng
 8. no:Gulens forsvarshistorie 678bytes, => 7 poeng
 9. no:Steinkorsene i Eivindvik 263bytes, 2 egne bilder =>33 poeng
 10. nn:Steinkrossane i Eivindvik 277bytes, 2 egne bilder =>33 poeng
 11. Dalsøyra (Gulen)‎ → Dalsøyra 1 poeng
 12. Austgulen (Gulen)‎ → Austgulen 1 poeng
 13. Eivindvik (Gulen)‎ → Eivindvik 1 poeng
 14. Sygnefest (Gulen)‎ → Sygnefest 1 poeng
 15. Byrknes (Gulen)‎ → Byrknes 1 poeng
 16. Hisarøy (Gulen)‎ → Hisarøya 1 poeng
 17. Brandanger (Gulen)‎ → Brandanger 1 poeng
 18. Brekke (Gulen)‎ → Brekke 1 poeng
 19. Gulen (Gulen)‎ → Gulen 1 poeng
 20. Mjømna (Gulen)‎ → Mjømna 1 poeng
 21. nn:Grunnkrinsar i Gulen kommune 1522 bytes, iw-lenke => 25 poeng
 22. nn:Dalsøyra (Gulen)Dalsøyra 1 poeng
 23. nn:Austgulen (Gulen)Austgulen 1 poeng
 24. nn:Eivindvik (Gulen)Eivindvik 1 poeng
 25. nn:Sygnefest (Gulen)Sygnefest 1 poeng
 26. nn:Byrknes (Gulen)Byrknes 1 poeng
 27. nn:Hisarøy (Gulen)Hisarøya 1 poeng
 28. nn:Brandanger (Gulen)Brandanger 1 poeng
 29. nn:Brekke (Gulen)Brekke 1 poeng
 30. nn:Gulen (Gulen)Gulen 1 poeng
 31. nn:Mjømna (Gulen)Mjømna 1 poeng
 32. Krigsfanger og falne under andre verdenskrig fra Gulen 5 102 bytes (3205bytes referanser), bonus, iw-lenke, to omdirigeringer => 51+32+30+10+2=125poeng (tar ikke med illustrasjonsbilde)
 33. nn:Krigsfangar og falne under andre verdskrig frå Gulen 5 141 bytes (3229bytes referanser), bonus, iw-lenke, to omdirigeringer => 51+32+30+10+2=125poeng (tar ikke med illustrasjonsbilde)

4ing 386 poeng

rediger
 1. Søren Randal (bytes: 1 945) 17 (ny) = 17 poeng
 2. Reidar Tveit (bytes: 2 415) 22 (ny) + 30 (bonus) = 52 poeng
 3. Ludvik J. Kjellevold (bytes: 1 550) 14 (ny) + 2 (omdir.) = 16 poeng
 4. Hans K. Rutledal (bytes: 1 211) 12 (ny) + 10 (iw) + 2 (omdir.) = 24 poeng
 5. Otto L. Midthun (bytes: 2 209) 21 (ny) + 30 (bonus) + 10 (iw) + 3 (omdir.) = 64 poeng
 6. Henrik H. Tveit (bytes: 1 262) 13 (ny) + 2 (omdir.) = 15 poeng
 7. Niels Alstrup (bytes: 2 632) 23 (ny) + 30 (bonus) + 1 (omdir.) = 54 poeng
 8. nn:Niels Alstrup 20 (ny, 2011b) + 30 (bonus) + 10 (iw) +1 (omdir.) = 61 poeng
 9. Gulen 7 (utvidet med 673b) = 7 poeng
 10. Ivar Kleiva (bytes: 2 763) 25 (ny) + 30 (bonus) = 50 poeng
 11. nn:Ivar Kleiva 11 (ny, 1115b) + 10 (iw) = 21 poeng

3s 249 poeng

rediger
 1. Omdirigering Lindås og Masfjorden Dampskipsselskap -> Bergen Nordhordland Rutelag = 1 poeng
 2. Utvidet Bergen Nordhordland Rutelag med 1822 b = 18 poeng
 3. nb:Steinkorsene i Eivindvik: 3 242 bytes: 32 poeng; ny artikkel på over 2000: 30 poeng; satt inn ett bilde:5 poeng =67 poeng
 4. nn:Steinkrossane i Eivindvik: 3 370: 34 poeng; ny artikkel på over 2000: 30 poeng; satt inn ett bilde:5 poeng; 1 iw: 10 poeng =79 poeng
 5. Utvidet Niels Griis Alstrup Dahl: 3 059 bytes: 31 poeng.
 6. Wilhelm Bjørknes:1 030 bytes = 10 poeng
 7. nn:Wilhelm Bjørknes: 1 046 bytes: 10 poeng; iw: 10 poeng = 20 poeng
 8. Lasse Ellingsen (bytes: 1 442) 13 poeng. iw: 10 poeng =23 poeng

Løken 219 poeng

rediger
 1. Halsvik (Gulen) ‎ 1048 bytes + iw = 20 poeng
 2. Lasse Trædal ‎337 bytes + en omdirigering = 5 poeng
 3. Eivindvig (dikt) 2 511 bytes + bonus = 55 poeng
 4. Dingja 991 bytes + bilde (tatt selv) + iw = 30 poeng
 5. Liste over ordførere i Gulen utvidet med 2214 bytes + bonus + 2 omdirigeringer = 54
 6. Skjerjehamn Tre bilder tatt selv = 30 poeng
 7. Brekkestranda Fjordhotel To bilder tatt selv + et tatt av andre = 25 poeng

nsaa 226 poeng

rediger
 1. Turid Jorunn Thune (bytes: 2 994) – Ny artikkel [1] (1p*round(2179 bytes/100 bytes) + 5p bilde + 30p nyskrevet over 2000bytes + 10 iw= 22+5+30+10) 66 p
 2. nn:Turid Jorunn Thune (bytes: 0) – Ny artikkel [2] (1p*round(2204 bytes/100 bytes) + 5p bilde + 30p nyskrevet over 2000bytes +10 iw = 22+5+30+10) 67 p
 3. Moldeelva (Gulen) (bytes: 3 232) – Oppdatert ref.[3] (1p* round((1588-996) bytes/100 bytes) =) 6p
 4. AskAdam (bytes: 7 113) – Oppdatert ref[4]. (1p* round((8 399 bytes-2 866 bytes)/100 bytes) = round(5533/100)p =) 55p
 5. Dingeneset (bytes: 3 189) – Oppdatert referanser og lenking mellom referanser og litteraturliste[5] (1p* round((3 111 bytes-2 489 bytes)/100 bytes) = round(622/100)p =) 6p
 6. Fensfjorden (bytes: 2 540) – Oppdatert referanse/død lenke [6] (1p* round((2 393 bytes-1 641 bytes)/100 bytes) = round(752/100)p =) 8p
 7. Dingjaelva (bytes: 2 593) – Oppdatert referanser og lenking mellom referanser og litteraturliste[7] (1p* round((3 214 bytes-2 156 bytes)/100 bytes) = round(1058/100)p =) 11p
 8. Fjordselva (Gulen) (bytes: 2 911) – Oppdatert referanser [8] (1p* round((3 104 bytes-2 550 bytes)/100 bytes) = round(554/100)p =) 6p
 1. Øystein Orre Andersson Hovden (bytes: 33) - Ny artikkel (1160 bytes) (12 p) + omdir (1 p) = 13 poeng
 2. Anders Bertelson Hantveit (bytes: 33) - Ny artikkel (1811 bytes) (18 p) + omdir (1 p) = 19 poeng
 3. Gulens forsvarshistorie (bytes: 5 246) - Ny artikkel (4497 bytes) (45 p) + bonus (30 p) + bilde (5 p) omdir (1 p) = 81 poeng
 4. Torpedobatteriet ved Rutledal (bytes: 2 538) - Ny artikkel (2129 bytes) (21 p) + bonus (30 p) = 51 p
 1. Sellevåg Treskofabrikk utvida 1052 bytes = 11 poeng
 2. Eivindvik utvida med 1894 bytes = 19 poeng
 1. Brekkestranda Fjordhotel – Ny artikkel 1374 b (14 p) + to bilder (10 p) + tre omdirigeringer (3 p) = 27 poeng

Ar.g 48 poeng

rediger
 1. nn:Nils R. Dale Ny artikkel (727 bytes) = 7poeng
 2. Nils R. Dale (bytes: 1 038) Ny artikkel = 8poeng
 3. nn:MyrdalselvaNy artikkel (1646 byte)=16 poeng
 4. Myrdalselva (bytes: 2 015) Ny artikkel = 16poeng
 5. 1.omdirigering nn:Nils Dale til nn:Nils R. Dale= 1poeng
 1. Gulen Sparebank - Ny artikkel + utvidelse (559+146 byte) = 5+2 poeng
 2. Gulen - Utvidet med 77 byte = 1 poeng

Artikler

rediger
Bokmål Nynorsk
 1. no:Agnar Aas
 2. no:Alexela Sløvåg AS
 3. no:Anders Bertelson Hantveit
 4. no:Anders Korsvold
 5. no:Aqua Farms
 6. no:AskAdam
 7. no:Asseim
 8. no:Audun Kidøy
 9. no:Austgulelva
 10. no:Austgulen
 11. no:Austgulfjorden
 12. no:Austgulstølvatnet
 13. no:Bardvågen fyr
 14. no:Bergelaks AS
 15. no:Bergen Nordhordland Rutelag
 16. no:Bernt Austgulen
 17. no:Birkeland Entrepenørforretning
 18. no:Bjarne Dåe
 19. no:Brandanger
 20. no:Brandangersundet
 21. no:Brandangersundet bru
 22. no:Brekke (Gulen)
 23. no:Brekke kirke
 24. no:Brekke skule (Gulen)
 25. no:Brekkestranda Fjordhotel
 26. no:Brossvik
 27. no:Brossviksåta
 28. no:Brossvikvatnet
 29. no:Byrknes
 30. no:Byrknes skole
 31. no:Byrknesøya
 32. no:Byrknesøy kapell
 33. no:Dalsøyra
 34. no:Dalsøyra skole
 35. no:Dingeneset
 36. no:Dingenes fyr
 37. no:Dingevatnet
 38. no:Dingevågen
 39. no:Dingja
 40. no:Dingjaelva
 41. no:Dingja–Sollibotn
 42. no:Døpefonten i Gulen kirke
 43. no:Eide (Gulen)
 44. no:Eidsfjorden (Gulen)
 45. no:Eikedalselva (Gulen)
 46. no:Eivindvik
 47. no:Eivindvik Fjordhotell
 48. no:Eivindvik skole
 49. no:Erlend Filippusson
 50. no:Erling Virkesdal
 51. no:Europavei 39 (Norge)
 52. no:Fallebø
 53. no:Fensfjorden
 54. no:Fiskeoppdrett i Gulen
 55. no:Fjordsdalen
 56. no:Fjordselva (Gulen)
 57. no:Flatefjellet
 58. no:Flolid
 59. no:Fonna
 60. no:Furdalselva
 61. no:Fylkesvei 1 (Sogn og Fjordane)
 62. no:Fylkesvei 2 (Sogn og Fjordane)
 63. no:Fylkesvei 3 (Sogn og Fjordane)
 64. no:Fylkesvei 4 (Sogn og Fjordane)
 65. no:Fylkesvei 57
 66. no:Fylkesvei 570
 67. no:Fylkesvei 5 (Sogn og Fjordane)
 68. no:Fylkesvei 606
 69. no:Fylkesvei 7 (Sogn og Fjordane)
 70. no:Fylkesvei 8 (Sogn og Fjordane)
 71. no:Gjert J. Grinde
 72. no:Gjestgiveriet på Skjerjehamn
 73. no:Glenja
 74. no:Grima (øy)
 75. no:Grima naturreservat
 76. no:Grunnkretser i Gulen kommune
 77. no:Grønnlifjellet
 78. no:Gulafjorden
 79. no:Gulatinget
 80. no:Gulen
 81. no:Gulen Fiskarbondemuseum
 82. no:Gulen kirke
 83. no:Gulen Næringsråd
 84. no:Gulen og Masfjorden Utvikling
 85. no:Gulens forsvarshistorie
 86. no:Gulens geografi
 87. no:Gulen Sparebank
 88. no:Gulen sykehjem
 89. no:Gulen–Ytre Solund
 90. no:Guleskjeret naturreservat
 91. no:Gullaks AS
 92. no:Gunnar Ringheim
 93. no:Hallvard Natvik
 94. no:Halsvik Aggregates
 95. no:Halsvik (Gulen)
 96. no:Hans Harry Wergeland
 97. no:Hans K. Rutledal
 98. no:Harald Grimen
 99. no:Harald Torfinn Thune
 100. no:Henrik H. Tveit
 101. no:Hille (Gulen)
 102. no:Hisarøya
 103. no:Hjartholm (Gulen)
 104. no:Holmengrå fyr
 105. no:Hurtigbåtanløp i Gulen
 106. no:Håkonarspelet
 107. no:Håkon Njøten
 108. no:Håkon Randal
 109. no:Indre Oppedal
 110. no:Ingeborg I. Brekke
 111. no:Ingeborg Marianne Svabø
 112. no:Instefjord
 113. no:Jernfjelltunnelen
 114. no:J. J. Kjellevold
 115. no:Joachim Andreas Voss
 116. no:Johan Midttun
 117. no:Johny Birkeland Transport
 118. no:Julia Bache-Wiig
 119. no:Klyvtveitelva
 120. no:Klyvtveitvatnet
 121. no:Kløvtveit kraftverk
 122. no:Krigsfanger og falne under andre verdenskrig fra Gulen
 123. no:Kvanngrødvarden
 124. no:Kvernøyna naturreservat
 125. no:Kversøy
 126. no:Kystfestivalen 61° Nord
 127. no:Kystsogevekene
 128. no:Langevatnet (Gulen)
 129. no:Lars Bremnes (1916-)
 130. no:Lasse Ellingsen
 131. no:Lasse Trædal
 132. no:Lavik og Brekke
 133. no:Lavik-Oppedal
 134. no:Leirvåg-Sløvåg
 135. no:Leversundbrua
 136. no:Lihellene naturreservat
 137. no:Lindelifjellet
 138. no:Liste over ordførere i Gulen
 139. no:Liv Midttun
 140. no:Lovisendal (Brekke)
 141. no:Ludvik Furnes
 142. no:Ludvik J. Kjellevold
 143. no:Lundtunnelen
 144. no:Magne Wergeland
 145. no:Magnor Midttun
 146. no:Midttakleelva
 147. no:Midttunelva
 148. no:Midttunvågen
 149. no:Mjømna
 150. no:Mjømna kirke
 151. no:Mjømnesundbrua
 152. no:Mjømnesundet
 153. no:Mjømnosen
 154. Mjåsundbrua
 155. no:Moldeelva (Gulen)
 156. no:Mons Breidvik
 157. no:Mons Leidvin Takle
 158. no:Myrdalselva
 159. no:Nappsundbrua
 160. no:Nappsundet
 161. no:Niels Alstrup
 162. no:Niels Griis Alstrup Dahl
 163. no:Nils Bruland
 164. no:Nils R. Dale
 165. no:Nordgulelva
 166. no:Nordgulen (Gulen)
 167. no:Nordgulfjorden
 168. no:Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap
 169. no:Nordhordland tingrett
 170. no:Nyhammaren
 171. no:Ola Braanaas
 172. no:Ola Byrknes
 173. no:Olavskjelda i Eivindvik
 174. no:Ole Elias Holck
 175. no:Oppedalselva
 176. no:Otto L. Midthun
 177. no:Otto Schreuder
 178. no:Peder Furubotn
 179. no:Per Kleiva
 180. no:Ramsbarden naturreservat
 181. no:Reidar Tveit
 182. no:Rise (Gulen)
 183. no:Risenes fort
 184. no:Risnefisk AS
 185. no:Risnefjorden
 186. no:Rognald Pederson Haugland
 187. no:Rutebilane i Brekke
 188. no:Rutledal
 189. no:Rutle (Gulen)
 190. no:Rutletangen fyr
 191. no:Rysjedalsvika–Rutledal–Krakhella
 192. no:Røytinga
 193. no:Røytingkalven fyr
 194. no:Samferdsel i Gulen
 195. no:Sandøya (Gulen)
 196. no:Sellevåg Treskofabrikk
 197. no:Setane
 198. no:Skjerjehamn
 199. no:Skjerjevatnet
 200. no:Skrikebergtunnelen
 201. no:Slakteriet Brekke
 202. no:Slengesol
 203. no:Sløvåg
 204. no:Sogneoksen fyr
 205. no:Sogneoksen naturreservat
 206. no:Sognesjøen
 207. no:Sognesjøen havforskningsstasjon
 208. no:Sollibotn
 209. no:Steinar Østerbø
 210. no:Steinbygninger i Gulen
 211. no:Steinkorsene i Eivindvik
 212. no:Steinsdalelva
 213. no:Stemnebøveten
 214. no:Storelva (Brekke i Gulen)
 215. no:Storelva (Indre Oppedal i Gulen)
 216. no:Straumsfjorden (Solund)
 217. no:Svadfjell
 218. no:Svardalen
 219. no:Svardalselva
 220. no:Svardalsvatnet
 221. no:Sygnefest
 222. no:Syllingsvåg fyr
 223. no:Synnlikletten
 224. no:Søren Randal
 225. no:Takle
 226. no:Takle kraftverk
 227. no:Taklevatnet
 228. no:Tom Bache-Wiig
 229. no:Torpedobatteriet ved Rutledal
 230. no:Transdalsvatnet
 231. no:Trude Brosvik
 232. no:Trygve Wergeland
 233. no:Tunsbergpollen
 234. no:Turid Jorunn Thune
 235. no:Tusenårsstedet Gulatinget
 236. no:Undaltunnelen
 237. no:Utkantfestivalen
 238. no:Utvær fyr
 239. no:Vassbruksmiljø Takle
 240. no:Vassøyane
 241. no:Vassøyane naturreservat
 242. no:Vatne (Gulen)
 243. no:Verkland
 244. no:Vest Tank-ulykken
 245. no:Wergeland-Halsvik AS
 246. no:Wilhelm Bjørknes
 247. no:Wilhelm Schreuder
 248. no:Yndesdal
 249. no:Yndesdalsvassdraget
 250. no:Yndesdalsvatnet
 251. no:Ytre Oppedal
 252. no:Østersdyrking i Gulen
 253. no:Øyrelva (Gulen)
 254. no:Øystein Orre Andersson Hovden
 255. no:Ånneland
 1. nn:Agnar Aas
 2. nn:Alexela Sløvåg AS
 3. nn:Anders Hantveit
 4. nn:Anders Korsvold
 5. nn:AskAdam
 6. nn:Asseim
 7. nn:Audun Kidøy
 8. nn:Austgulelva
 9. nn:Austgulen
 10. nn:Austgulfjorden
 11. nn:Austgulstølvatnet
 12. nn:Bardvågen fyr
 13. nn:Bergen Nordhordland Rutelag
 14. nn:Bernt Austgulen
 15. nn:Birkeland Entrepenørforretning
 16. nn:Bjarne Dåe
 17. nn:Brandanger
 18. nn:Brandangersundet
 19. nn:Brandangersundet bru
 20. nn:Brekke
 21. nn:Brekke kyrkje
 22. nn:Brekke skule i Gulen
 23. nn:Brekkestranda Fjordhotel
 24. nn:Brossviksåta
 25. nn:Brossvikvatnet
 26. nn:Brosvik
 27. nn:Byrknes
 28. nn:Byrknes skule
 29. nn:Byrknesøy
 30. nn:Byrknesøy kapell
 31. nn:Dalsøyra
 32. nn:Dalsøyra skule
 33. nn:Dingeneset
 34. nn:Dingenes fyr
 35. nn:Dingevatnet
 36. nn:Dingevågen
 37. nn:Dingja
 38. nn:Dingjaelva
 39. nn:Dingja-Sollibotn
 40. nn:Dyregrov
 41. nn:Døypefonten i Gulen kyrkje
 42. nn:Eide i Gulen
 43. nn:Eidsfjorden i Gulen
 44. nn:Eikedalselva i Gulen
 45. nn:Eivindvik
 46. nn:Eivindvik Fjordhotell
 47. nn:Eivindvik skule
 48. nn:Erlend Filippusson
 49. nn:Erling Virkesdal
 50. nn:Europaveg 39 i Noreg
 51. nn:Fallebø
 52. nn:Fensfjorden
 53. nn:Fjordsdalen
 54. nn:Fjordselva
 55. nn:Flatefjellet
 56. nn:Flolid
 57. nn:Fonna
 58. nn:Forsvarshistorie i Gulen
 59. nn:Furdalselva
 60. nn:Furenes
 61. nn:Fylkesveg 1 i Sogn og Fjordane
 62. nn:Fylkesveg 2 i Sogn og Fjordane
 63. nn:Fylkesveg 3 i Sogn og Fjordane
 64. nn:Fylkesveg 4 i Sogn og Fjordane
 65. nn:Fylkesveg 57
 66. nn:Fylkesveg 570
 67. nn:Fylkesveg 5 i Sogn og Fjordane
 68. nn:Fylkesveg 606
 69. nn:Fylkesveg 7 i Sogn og Fjordane
 70. nn:Fylkesveg 8 i Sogn og Fjordane
 71. nn:Geografi i Gulen
 72. nn:Gjert J. Grinde
 73. nn:Gjestgjevariet på Skjerjehamn
 74. nn:Glenja
 75. nn:Grima
 76. nn:Grima naturreservat
 77. nn:Grunnkrinsar i Gulen kommune
 78. nn:Grønnlifjellet
 79. nn:Gulafjorden
 80. nn:Gulatinget
 81. nn:Gulen Fiskarbondemuseum
 82. nn:Gulen jeger- og sportsfiskarlag
 83. nn:Gulen kommune
 84. nn:Gulen kyrkje
 85. nn:Gulen Næringsråd
 86. nn:Gulen og Masfjorden Utvikling
 87. nn:Gulen sjukeheim
 88. nn:Gulen Sparebank
 89. nn:Gulen-Ytre Solund
 90. nn:Guleskjeret naturreservat
 91. nn:Gunnar Ringheim
 92. nn:Hallvard Natvik
 93. nn:Halsvik
 94. nn:Halsvik Aggregates
 95. nn:Hans Harry Wergeland
 96. nn:Hans Kolbeinsson Rutledal
 97. nn:Harald Grimen
 98. nn:Harald Torfinn Thune
 99. nn:Henrik H. Tveit
 100. nn:Hille i Gulen
 101. nn:Hisarøy
 102. nn:Hjartholm i Gulen
 103. nn:Hurtigbåtanløp i Gulen
 104. nn:Håkonarspelet
 105. nn:Håkon Njøten
 106. nn:Håkon Randal
 107. nn:Indre Oppedal
 108. nn:Ingeborg I. Brekke
 109. nn:Ingeborg Marianne Svabø
 110. nn:Instefjord
 111. nn:Instefjorden i Sogn og Fjordane
 112. nn:Jernfjelltunnelen
 113. nn:Joachim Andreas Voss
 114. nn:Johan Midttun
 115. nn:Johny Birkeland Transport
 116. nn:Julia Bache-Wiig
 117. nn:Klyvtveitelva
 118. nn:Klyvtveitvatnet
 119. nn:Kløvtveit kraftverk
 120. nn:Krigsfangar og falne under andre verdskrig frå Gulen
 121. nn:Kvanngrødvarden
 122. nn:Kvernøyna naturreservat
 123. nn:Kyrkøyna
 124. nn:Kystsogevekene
 125. nn:Langevatnet i Gulen
 126. nn:Lars Bremnes (1916-)
 127. nn:Lasse Ellingsen
 128. nn:Lasse Trædal
 129. nn:Lavik og Brekke
 130. nn:Lavik-Oppedal
 131. nn:Leirvåg-Sløvåg-Skipavik
 132. nn:Leversundbrua
 133. nn:Lihellene naturreservat
 134. nn:Lindelifjellet
 135. nn:Liste over ordførarar i Gulen
 136. nn:Liv Midttun
 137. nn:Losnedal
 138. nn:Lovisendal i Brekke
 139. nn:Ludvik Furnes
 140. nn:Ludvik J. Kjellevold
 141. nn:Lundtunnelen
 142. nn:Magne Wergeland
 143. nn:Magnor Midtun
 144. nn:Matrikkelgardar i Gulen kommune
 145. nn:Midttakleelva
 146. nn:Midttunelva
 147. nn:Midttunvågen
 148. nn:Mjømna
 149. nn:Mjømna kyrkje
 150. nn:Mjømnesundbrua
 151. nn:Mjømnesundet
 152. nn:Mjømnosen
 153. nn:Mjåsundbrua
 154. nn:Moldeelva i Gulen
 155. nn:Mons Breidvik
 156. nn:Mons Leidvin Takle
 157. nn:Myrdalselva
 158. nn:Nappsundbrua
 159. nn:Nappsundet
 160. nn:Netteland
 161. nn:Niels Alstrup
 162. nn:Niels Griis Alstrup Dahl
 163. nn:Nils Bruland
 164. nn:Nils R. Dale
 165. nn:Nordgulelva
 166. nn:Nordgulen i Gulen
 167. nn:Nordgulfjorden
 168. nn:Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap
 169. nn:Nordhordland tingrett
 170. nn:Nyhammaren
 171. nn:Ola Braanaas
 172. nn:Ola Byrknes
 173. nn:Olavskjelda i Eivindvik
 174. nn:Ole Holck
 175. nn:Oppedalselva
 176. nn:Otto L. Midthun
 177. nn:Otto Schreuder
 178. nn:Peder Furubotn
 179. nn:Per Kleiva
 180. nn:Ramsbarden naturreservat
 181. nn:Reidar Tveit
 182. nn:Republikken Gulating
 183. nn:Rise i Gulen
 184. nn:Risenes fort
 185. nn:Risnefisk AS
 186. nn:Risnefjorden
 187. nn:Rognald Pederson Haugland
 188. nn:Rutebilane i Brekke
 189. nn:Rutledal
 190. nn:Rutle i Gulen
 191. nn:Rutletangen fyr
 192. nn:Rysjedalsvika-Rutledal-Krakhella
 193. nn:Røytinga
 194. nn:Røytingkalven fyr
 195. nn:Samferdsel i Gulen
 196. nn:Sandøy i Gulen
 197. nn:Sellevåg Treskofabrikk
 198. nn:Setane
 199. nn:Skjerjehamn
 200. nn:Skjerjevatnet
 201. nn:Skrikebergtunnelen
 202. nn:Slakteriet Brekke AS
 203. nn:Slengesol
 204. nn:Sløvåg
 205. nn:Sogneoksen fyr
 206. nn:Sogneoksen naturreservat
 207. nn:Sognesjøen
 208. nn:Sognesjøen havforskningsstasjon
 209. nn:Sollibotn
 210. nn:Steinar Østerbø
 211. nn:Steinbygningar i Gulen
 212. nn:Steinkrossane i Eivindvik
 213. nn:Steinsdalelva
 214. nn:Stemnebøveten
 215. nn:Storelva i Brekke
 216. nn:Storelva i Indre Oppedal
 217. nn:Strengklauv
 218. nn:Svadfjell
 219. nn:Svardalen
 220. nn:Svardalselva
 221. nn:Svardalsvatnet
 222. nn:Sygnefest
 223. nn:Syllingsvåg fyr
 224. nn:Synnlikletten
 225. nn:Søren Randal
 226. nn:Takle
 227. nn:Takle kraftverk
 228. nn:Taklevatnet
 229. nn:Tom Bache-Wiig
 230. nn:Torpedobatteriet ved Rutledal
 231. nn:Transdalsvatnet
 232. nn:Trude Brosvik
 233. nn:Trygve Wergeland
 234. nn:Tunsbergpollen
 235. nn:Turid Jorunn Thune
 236. nn:Tusenårsstaden Gulatinget
 237. nn:Undaltunnelen
 238. nn:Utkantfestivalen
 239. nn:Vassbruksmiljø Takle
 240. nn:Vassøyane naturreservat
 241. nn:Vatne i Gulen
 242. nn:Verkland
 243. nn:Vest Tank-ulukka
 244. nn:Veten på Byrknesøy i Gulen
 245. nn:Wergeland-Halsvik AS
 246. nn:Wilhelm Bjørknes
 247. nn:Wilhelm Schreuder
 248. nn:Yndesdal
 249. nn:Yndesdalsvassdraget
 250. nn:Yndesdalsvatnet
 251. nn:Ytre Oppedal
 252. nn:Østersdyrking i Gulen
 253. nn:Øyrelva i Gulen
 254. nn:Ånneland

Tillegg

rediger

Diverse

rediger