Rutledal

bygd i Gulen kommune

Rutledal er en bygd og fergested i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Bygden ligger på sørsiden av Sognefjorden, øst for Rutle og fylkesvei 57 krysser fjorden her med fergestrekningen Rutledal-Rysjedalsvika, mens fylkesvei 606 krysser fjorden med fergestrekningen Rutledal-Krakhella. Skjærene og holmene som kalles Rutletangane verner mot sjøen og stormen fra vest og nord. Gården Rutledal ligger omtrent 10 km nordøst for Gulen kirke i Eivindvik.

Huset på brygga er det gamle Rutledal Handelshus
Rutledal
Fergekaien i Rutledal

Navnet Rediger

Rutledal er først nevnt omkring 1350 og da skrevet Rutzladale. Skrivemåten betyr at navnet trolig er en genitivsform av Rutle og betyr Rutles dal. Det blir uttalt ru'ttledal og ble skrevet Røtledal i 1567 og 1603, Rutledall i 1611, Rutledalen i 1667, Rutledal i 1723.[1]

Historie Rediger

I 1938 ble det funnet en klebersteinsskål i en løetuft, og det viser at det er en gammel bosetning.[1]

Fra 1785 til 1868 var Rutledal poststasjon i postruten BergenMolde. Det ble da bygget vei gjennom Nordguldalen til Rutledal slik at de ridene «postkarlene» slukke kunne komme seg raskt frem. Veien hadde syv broer og den var ferdig i 1790. Veien har blitt omlagt og utbedret flere ganger. Fra Rutledal ble posten ført med båt over Sognefjorden.[1]

I 1916 ble det opprettet en postrute fra Rutledal til Sygnefest. Rutledal fikk rikstelefon i 1915 og brevhus i 1928. Fylkesbaatane har hatt rutestopp i Rutledal fra 1921. I 1959 ble det bygget vei til Brosvik. Den ble senere ført videre til Sygnefest, Rise og Dingja.[2] I 2007 ble vegen ført helt fram fra Dingja til kommunesenteret Eivindvik.

I 1924 åpnet Sigvald Berntson Rutledal landhandel og som attåt næring fikk han ekspedisjon av rutebåtene. Han var gift med Aslaug HanstveitŪ. I tillegg til rollen som husmor og butikkdame ble Aslaug tilsatt som styrer av Rutledal brevhus da det ble åpnet. Butikken ble innredet i vestre del av deres bolighus.[3]

I årene 194045 under den andre verdenskrigen bygget tyskerne mange brakker og festningsverk i Rutledalen blant annet Torpedobatteriet ved Rutledal. Tyskerne bygget også veier i området som senere er bygget om til en bilvei. Rutledal har hatt rutebilforbindelse både med Brekke og Bergen. Mange bunkere og leirer er fortsatt igjen, og åpent for folk som vil sjå.

Rutledal Handelshus Rediger

Brynjulf Rutledal drev Rutledal Handelshus ved siden av et bruk i Rutledal. Handelshuset lå lagelig til ved sjøen og hadde et variert vareutvalg. Butikken ble også brukt av mange som kom sjøveien. Den ble stengt i 1986.[4]

Referanser Rediger

  1. ^ a b c Kleiva, Ivar; Gulen i Gammal og ny tid, bind1 side 55
  2. ^ Kleiva, Ivar; Gulen i Gammal og ny tid, bind1 side 56
  3. ^ Handelsmann Sigvard Rutledal
  4. ^ Varehandel i Gulen – Rutledal

Litteratur Rediger

  • Kleiva, Ivar; Gulen i Gammal og ny tid, Gulen Kommune 1996,

Eksterne lenker Rediger