Åpne hovedmenyen
Vassbruksmiljø Takle
Vassbruksmiljø Takle
Vassbruksmiljø Takle Fra venstre: Informasjonsbod, stampemølle, kvernhus

Vassbruksmiljø Takle ligger på Takle i Gulen kommune i Sogn og Fjordane fylke like ved veikrysset mellom Fv1 og Fv3. Det består av bygninger og redskap som viser hvordan vannkraft ble utnyttet i tidligere tider. Vassbruksmiljøet inneholder en stampemølle, et kvernhus og en vanndrevet slipestein som alle er i fullt operativ stand. En stampe er en bygning som ble brukt til framstilling av filt eller vadmel.Det er også bygget en informasjonsbod som viser historien til anlegget.

HistorieRediger

Stølsvannet på Midttakle har fra gammelt av gitt grunnlag for regulering og nytte av vannmengden i Takleelva. Nedenfor et restaurert kvernhus nær broen på Midttakle er det reist en operativ stampe. Den var trolig bygget av Bård Eivindson Takle i 1880 og var i bruk frem til 1945. Nær broen på Midttakle står et kvernhus som i 199697 ble restaurert med ny kledning og torvtak, kvernkall og slok. I en tømmerstokk i kvernhuset er risset inn årstallet 1785. Det er grunn til å tro at alle brukerne på Midttakle var sammen om kvernen.

Stampen ble bygget opp igjen på de gamle murene i 199899 med stønad fra kommunen med midler til spesielle tiltak i landbruket sitt kulturlandskap. I august 1999 ble vassbruksanlegget og stampen på Takle åpnet under Kystsogevekene.

TovingRediger

Toving ble gjort om våren eller sommeren for de ferdig tovede vevstuene skulle blekes, og det ble gjort på bøen like overfor stampen. En kunne bruke bøen på denne måten før gresset hadde vokst skikkelig til og når håen vokste opp etter første slåtten. Den ene enden av vevstuen ble festet til marken med to pinner, en i hvert hjørne. Vevstuen ble så rullet ut og strekt og festet i andre enden på samme måte. Så ble de bleket i solen.

Stampen ble drevet med vannkraft med et stort vannhjul. Det store hjulet gav jevn fart og trykk til kraften som ble brukt fire ganger per omdreining. En skulle løfte to store trestokker for hver vevstu og det var plass til tre stuer samtidig. Den høye stampestokken fikk plass oppe under mønet, og for hvert løft falt den ned på stuen. Da gikk vevstuene rundt og ble jevnt banket. De lå i hvert sitt kar fylt med varmt såpevann under tovingen.

I stampehuset var det en grue med en stor kjele som ble brukt til oppvarming av vann. I hellegulvet var der et sluk slik at det vannet som var brukt gikk rett i elven. På Midttakle har en restaurert en stampe ut fra en modell av den som er laget av Magnus Takle for å vise hvordan dette håndverket ble utført tidligere.

Eksterne lenkerRediger