Sogneoksen naturreservat

naturreservat i Sogn og Fjorane
Sogneoksen fuglereservat
VerneformNaturreservat
VernetemaSjøfugler
Areal0,137
KommuneGulen
Opprettet28. mai 1993

Sogneoksen naturreservat
60°56′50″N 4°45′47″Ø

Sogneoksen naturreservat er et naturreservat (fuglereservat) i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Formålet med fredningen er å bevare hekkende sjøfugl i øygarden i Sognesjøen. Arealet er 137 dekar, hvorav 27 daa landareal og 110 daa sjøareal.

Regjeringen vedtok i 1993 Verneplan for sjøfugl som anviste 57 fuglereservat på i alt 11 km² langs kysten av Sogn og Fjordane.[1] Planen er basert på de første verneforslagene fra 1977, videre St.meld. nr 68 (1980-81) Vern av norsk natur som fastslo målet om å verne et representativt naturutvalg i Norge, og første høringsforslag om sjøfuglvern i Sogn og Fjordane fra 1984. Det ble i tiden 1977-88 befart og utredet 350 sjøfugllokaliteter i fylket. Forarbeidet i fylkets delplan ble sendt ut på høring i 1991 som Verneplan for sjøfugl - delplan 5 Sogn og Fjordane.[2] Hovedmålet er å verne fylkets hekkeplasser, med mål om å sikre hekkeplasser for halve bestanden av de mest vanlige sjøfuglene, og hele bestanden av de sjeldneste hekkefuglene i fylket.

I Gulen kommune fikk Lihellene naturreservat og Kvernøyna naturreservat 2. prioritet, mens de øvrige tre sjøfuglreservatene fikk 3. prioritet som vernelokaliteter.[3]

Bestemmelser for reservatetRediger

  • Det må ikke iverksettes tiltak som kan skade eller forstyrre naturmiljøet.
  • Det er forbudt å ferdes i området eller forstyrre fugl i hekkeperioden.
  • Våpen- og jaktforbud, båndtvang, utsetting av vilt er forbudt.
  • Ferdsel, camping, og oppankring nærmere enn 50 meter er forbudt.

ReferanserRediger

  1. ^ Sogn og Fjordane - Sjøfuglreservat Arkivert 27. august 2011 hos Wayback Machine. - Miljøstatus.
  2. ^ Verneplan for sjøfugl - delplan 5 Sogn og Fjordane[død lenke] - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, 1991.
  3. ^ Verneplan for sjøfugl – delplan 5 Sogn og Fjordane[død lenke] – Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, 1991, side 52.

Eksterne lenkerRediger