Aqua Farms

Aqua Farms er et selskap innen fiskeoppdrett som ble etablert i 1992 av Steinar Østerbø og Leidvin Sætre sammen med oppdrettsselskapet Herand Fisk.

Aqua Farms hadde på 1990- og begynnelsen av 2000-tallet flere konsesjoner både i Sogn og Fjordane og i Hordaland. I 2004 slo Aqua Farms seg sammen med eksportselskapet Aalesundfisk under firmanavnet Aalesundfisk ASA. I oktober 2005 kjøpte Pan Fish 90 prosent av aksjene i Aqua Farms for 485 millioner kroner. Ved salget kontrollerte Aqua Farms 16 oppdrettskonsesjoner og eide tre slakteri, to røykeri og et eksportselskap. I 2006 solgte Pan Fish slakteriet i Instefjorden til Florø-firmaet Slakteriet AS ved Ole Eilertsen. Instefjord-anlegget ble eget selskap med navnet Slakteriet Brekke AS.