Åpne hovedmenyen
Steinbygning på Dalsøyra

Steinbygninger i Gulen er bygninger der det er brukt steinmurer som vegger. Bruk av steinmurte hus og steingjerder er et særtrekk ved byggeskikken i Gulen. Det var ikke uvanlig å bruke steinmurte hus og steingjerder. En brukte også gråstein som byggemateriale i blant annet løebygninger. Da brukte en stein helt opp til mønet. En del sjøbuer og naust og til og med bolighus var bygget på denne måten.

ByggeskikkenRediger

Stein er mye brukt i byggeskikken langs kysten i Norge der det var skogfattig. Men de fleste og mest varierte steinbygningene finnes i Nordhordland og Gulen, og en viktig årsak er god tilgang på god bygningsstein. På flere gårder i Gulen er det innslag av steinmurer i alle bygningene. Solide steingjerder skilte mellom utmark og innmark med åker og eng. Sommerfjøs, torvhus og naust kunne også bygges helt eller delvis i stein.

KonstruksjonRediger

Husmurene var bygget som doble kirkemurer uten noen form for bindemiddel, enten som vern mot kald vind[1] eller som bæremur som for eksempel på Molde på Dalsøyra. Murene er gjerne tykke i bunnen og smalenr mot toppen. Vannet ble drenert vekk fra innerveggene, og veggene er på mange hus utolig jevne.[2] I de store steinløene som for eksempet på Midttun i Eivindvik er bæremuren ofte kombinert med grindverk.

På gården Midtun i Eivindvik står et steinmurt uthus fra 1885. Det måler 20x9 meter og er 10 meter høyt. I dette huset er det bare brukt jordbrutt stein, altså stein som ikke er skutt ut i steinbrudd.

Byggetradisjonen kan gå tilbake til middelalderen, men mye tyder på at de fleste steinbygningene i Gulen er fra tiden etter utskiftingene på 1800-tallet frem til omkring 1900.

BygningerRediger

Bygning Fotograf Beskrivelse
  Steinløe på Molde i Gulen. Bygningen var flere vegger av stein
  Hus med steinvegg på Molde i Gulen Den ene veggen er av stein, de andre av tre.
  Innebygget fjøs på Molde i Gulen
  Steinløe på Midtun i Gulen
  Steinløe på Midtun i Gulen
  Steinløe på Midtun i Gulen

ReferanserRediger

  1. ^ Midttun, Gisle; «Sognahus» i Norske bygder, Sogn side 218
  2. ^ NIKU: Rapport Arealplan 02/06, Gulen kommune, Sogn og Fjordane, 2006 side 18

LitteraturRediger

  • Midttun, Gisle; «Sognahus» i Norske bygder, Sogn side 195-248
  • NIKU: Rapport Arealplan 02/06, Gulen kommune, Sogn og Fjordane, 2006

Eksterne lenkerRediger