Riksvei 22

vei i Akershus og Østfold
(Omdirigert fra «Rv22»)

Riksvei 22 (Rv22) går mellom Hvam i Lillestrøm og Øra i Fredrikstad. Veiens lengde er 117,9 km, hvorav frem til 2019 35,8 km i Akershus og 81,5 km i Østfold.

Riksvei 22
{{{navn}}}
Fetveien østover mot Åråsen
Strekning
Hvam i Lillestrøm–Øra i Fredrikstad
Riksvei 22
Data
Lengde117,9 km[1]
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier

Trasé: Hvam – KjellerLillestrømVinsnesFetsund der den passerer Glomma – videre sørover langs østsiden av ØyerenBåstadSkjønhaugMysenRakkestad - Ise - Hafslund - Årum - Torp - Sellebakk - Lundheim - Øra.

Før 1965 var veien Lillestrøm–Mysen–Halden–Holtet riksvei 3.

Før 1. januar 2010 gikk veien mellom Gjelleråsen og riksgrensen i Halden, se fylkesvei 22 (Akershus) og fylkesvei 22 (Østfold), etter at regionsreformen trådte i kraft fikk disse strekningene status som fylkesvei. Før mars 2019 var strekningen mellom Bergenhus i Rakkestad og Øra i Fredrikstad en del av riksvei 111.[2]

Kommuner og knutepunkter rediger

  Akershus fylke rediger

Lillestrøm

Trondheimsveien

 •  
22 Trondheimsveien fra Hvam til   Gjelleråsen i Nittedal
  Uten navn mot   Tangerudkrysset
 •   Hvam bru (over E6, 84 m)
 •  
  Uten navn fra Hvam mot   Kløfta i Ullensaker
Oslo (Hvam)
 •  
Kv Hvamstubben til Nordre Hvam (0,4 km)
158 Nordbyveien fra Hvam mot   Torshov i Lørenskog
 •   Kjellerholen bru (Nitelva, 111 m)
Oslo (Kjeller)
 •  
Fv1496 Trondheimsveien fra Kjellerholen mot     Langelandkrysset i Ullensaker

Fetveien

 •  
Kv Holtveien til Nitberg (0,5 km)
 •  
Kv Kunnskapsveien fra Kongsberg Defence & Aerospace til FFI (0,6 km)
 •  
Kjeller skole
 •  
Høyskolen i Akershus
 •  
Forsvarets forskningsinstitutt
 •  
  Kirkeveien fra Kjeller til   120 Skedsmovollen (3,9 km)
 •  
Kv Åråsveien (0,8 km)
120 Storgata mot   Lillestrømbrua
 •  
Fv1535 Rolf Olsens vei mot Fv1494 Leirsund (4,9 km)
 •  
Kv Alexander Kiellands gate til 120 Stortorget (0,7 km)
 •  
Kv Leiraveien til Skåvålenga (1,3 km)
 •  
Skedsmohallen og LSK-hallen
 •  
Fv1532 Sørumsgata fra Vigernes til 120 Solheimsgata (1,3 km)
 •  
  Uten navn fra Vigernes mot   Karihaugen i Oslo
 •   Borgen bru (Leira kommunegrense, 74 m)

Fetveien

Åkrene
 •  
Kv Tuenveien fra Løken til Tuen (0,9 km)
 •  
  Tuen holdeplass
Fv1500 Borgenveien mot Tienenga
Fetsund
 •  
 Tienenga
ikke pårampe mot sør
 •  
Fv1500 Engaveien mot Løken
Fv1501 Fetveien mot Hovinbakken
Fv1500 Nerdrumveien mot Fetsund
 •   Bråten bru (over Fv1500, 21 m)
 •  
 Hovinbakken
 •  
Fv1501 Fetveien mot Tienenga
Fv1501 Garderveien mot Fetsund
 •   Hovinbakken bru (over Fv1501, 19,5 m)
 •  
Fv1497 Gamle Fetvei mot Falldalen
  

  Ny bru planlegges over Glomma med byggestart 2025, klar 2027   [3]

Østersund
 •  
172 Kirkeveien fra Fetsund bru mot 171 Sørumsand
Fv1498 Kirkeveien til Bjanes (2,9 km)
 •  
170 Kompveien fra Løken Løken
 •  
Gårdsvei fra Gaukerud opp til   Høgaas batteri
 •  
169 Hølandsveien fra Fjellsrud mot 115 Løken i Aurskog-Høland
 •  
Kv Kinnveien mot Dalen skole
 •  
Kv Kapellveien mot   Dalen kirke (180 m)
 
Riksvei 22 går forbi Båstad kirke.
 •  
Gansdalen
 •  
Kv Hunesveien fra Linderud til Hunes (3,4 km)
 •  
Kv Ødebyveien til Enebakkneset gravplass (0,9 km)

  Østfold fylke rediger

Indre Østfold

Båstadveien

 •  
Fv1284 Grorudfjellet fra Krokedal mot 115 Solum i Aurskog-Høland
 •  
Fv1282 Sætherveien fra Krokedal til Sæter (2,0 km)
Heiås
 •  
Kv Vetheveien til Heier (0,4 km)
 •  
Båstad kunstis
 •  
Fv1286 Sentvetveien fra Heiås til 115 Sentvedt
 •  
Kv Kirkebyåsen til Båstad (0,7 km)
 •  
Fv1280 Sandsveien fra Olberg til Sand (3,6 km)
 •  
Fv1278 Raknerudveien fra Olberg skole mot Løken (4,0 km)
 •  
Fv1288 Ringstadveien fra Berger til Fv1286 Ringstad (2,1 km)
 •  
Fv1278 Løkenveien fra Løken mot Olberg skole

Kirkeveien

 •   Skjønhaug minnelund
Skjønhaug
 •  
115 Hølandsveien fra Skjønhaug mot 170 Bjørkelangen i Aurskog-Høland
 •  
115 Askimveien fra   Trøgstad kirke mot   Moen
 •  
Kv Festningsveien (merket) til   Trøgstad fort og   Trøgstad batteri (2,1 km)

Trøgstadveien

 •  
Fv1300 Langsrudåsen fra Tveiten til 123 Langseter
 •  
Fv1270 Øiestadveien fra Vollene til 115 Askim
 •  
Fv1252 Riiserveien fra Stensrud til   Momarken (5,6 km)
 •  
Fv1246 Slituveien fra Mansrud til 124 Haugskrysset
 •  
  Uten navn fra Laslett mot   Vinterbro i Ås
 •   Langsletbrua (over E18, 48 m)
 •  
129 Trøgstadveien fra Laslett mot Bruberg
avrampe fra  , felles trasé til Homstvedtkrysset

Uten navn

 •   Bråtenbrua (over dalsøkk, 97 m)
 •  
88 Homstvedtkrysset
 •  
  Uten navn mot Laslettkrysset
123 Havnåsveien mot 125 Kroksund i Marker

Havnåsveien

 •   Homstvetbrua (over E18, 22 m)
 •  
  Uten navn fra Ramstad mot riksgrensen ved Kutjern i Marker      (Sverige)

Havnåsveien

 •   Ramstadkrysset
 •   Ramstadbrua (Hæra, 25 m)
Mysen
 •  
128 Ørjeveien fra Ramstad mot   Brennemoen
128 Ørjeveien mot   Svenneby

Smedgata

 •  
Fv1240 Åsgårdveien fra Susebakke mot Trømborg
 •   Susebakke bru (Hæra, 19 m)
 •  
129 Smedgata fra Bruberg mot   Laslett

Trømborgveien

 •   Mysen bru (Hæra, 96 m)
 •  
Fv1250 Småbruveien fra Hagen til 692 Folkenborg (2,3 km)
Trømborg
 •  
Fv1240 Åsgårdveien fra Trømborg til Susebakke
Fv1240 Stasjonsveien til 124 Engen
 •  
Fv1238 Brattfossveien fra Sviu til Brattefoss (2,1 km)
 •  
Fv1234 Heiaveien fra Berg mot 124 Dingtorp

Rakkestad

Mysenveien

 •  
124 arm Johs C Liens gate fra Lund mot   Rakkestad stasjon
Rakkestad
 •  
124 Strømfossveien fra Rakkestad mot 21 i Aremark
 •  
124 Storgata fra Rakkestad mot   Sekkelstein i Indre Østfold
 •  
220 Haldenveien fra Bergenhus til riksgrensen ved Holtet i Halden

Sarpsborgveien

 •  
Fv1232 Kirkeveien fra Bodal til 124 Ringstad
 •  
Kv Åstorpveien til   Rakkestad flyplass, Åstorp
 •  
Fv1214 Gautestadveien fra Linnestad til Gautestad stasjon
 •  
Fv1214 Ertevannveien fra Linnestad til 220 Vatvedt
 •  
Fv1216 Bredholtveien fra Ødegården til Bredholt (6,0 km)
 •  
Fv1208 Skantebygdaveien fra Ruds til 581 Revelsby (5,1 km)
 •  
Kv Motorsportveien til Rudskogen (1,0 km)
 •   Midtfjell bru (over kommunegrense bekk, 58 m)

Sarpsborg

Rakkestadveien

 •  
Fv1206 Uten navn fra Knatterød til Ise stasjon
 •   Haganes bru (Isoa, 49,5 m)
 
Meierigården på Ise
Ise
 •  
Fv1196 Børtevannsveien fra Ise mot Børt
 •  
Fv1206 Uten navn fra Ise stasjon til Knatterød

Iseveien

Fredrikstad/Sarpsborg (Borgen)
 •  
Kv Rådhusveien fra Nygård til 118 Østre Borgen (1,1 km)
 •  
Kv Raveien til Borg videregående skole (0,4 km)
 •  
118 Skjebergveien fra Borgen folkepark mot   Ingedal

Hafslunds gate

 •  
Kv Baneveien fra Hafslund skole til Bråtenlia
581 Nordbyveien mot 124 Holøs i Rakkestad
 
Hafslund bru over Østfoldbanen
Fredrikstad/Sarpsborg (Hafslund)
 •  
Fv1174 Haugeveien fra   Hafslund kirke til Fv1160 Hauge (4,4 km)
 •  
118 St. Marie gate fra Hafslund mot   Leikevoll

Statsminister Torps vei

 •  
Kv Navestadveien fra Torp mot 583 Steinor
Torpebaugen 

Fredrikstad
Fredrikstad/Sarpsborg (Årum)

Sarpsborgveien

 •  
Fv1160 Moltebergveien fra Bilet til 118 Heia
 •  
  Uten navn fra Årum mot   i Moss
Fv1146 Sundløkkaveien til Sundløkka (1,3 km)
 •   Årum bru (over E6, 61 m)
 •  
  Uten navn fra Årum mot   Svingenskogenkrysset i Halden
 •  
107 Vardeveien fra Bilet mot Kongsten
 •  
Fv1148 Vebergveien fra Veberg til 107 Storhaug (1,9 km)
 •  
Fv1150 Roald Amundsens vei fra Moum mot 130 Borge kirke (4,0 km)
Fredrikstad/Sarpsborg (Torp)
 •  
Kv Meieribakken / Sulfatveien 
Fredrikstad/Sarpsborg (Sellebakk)
 •  
113 Borgeveien fra Sellebakk til 130 Borge kirke
 •  
113 Borgeveien fra Sellebakk til Fv1110 Kjølberggaten
 •  
Fv1152 Begbyveien fra Kjølberg til 130 Begby (1,4 km)
Kv Begbyveien til Sellebakk
Fredrikstad/Sarpsborg (Østsiden)
 •  
130 Haldenveien fra Rakkestadsvingen mot   Solberg i Sarpsborg
  Haldenveien mot   Karlshus i Råde

Habornveien

 •  
107 Torsnesveien fra Kongsten mot Årum
 •  
Kv Torsnesveien til Gamlebyen  Fredrikstad festning
 •  
Krigskirkegården
 •  
Kongsten fort
 •  
Kongstenanlegget

Løytnant Dons' vei

 •  
Kv Øraveien fra Øra til Vaterland

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger