Norske fylkesblomster

Dette er ei liste over norske fylkesblomster. Idéen om fylkesblomster oppsto i 1987, da man ønsket å finne fylkesvise botaniske motiv, tilsvarende konseptet med «landskapsblommor» i Sverige[1] og Finland.[2] Prosjektet ble drevet fram av Norsk botanisk forening og Det Norske Hageselskap i samarbeid med de botaniske museene. Etter ca. 10 års mer eller mindre sammenhengende arbeid, med uttaler fra alle fylker og botaniske miljøer kom en fram til en liste som nå er allment akseptert. Listen inkluderer også en utvalgt art for Svalbard. Alle artene er presentert i boken Norges fylkesblomster av Inger Gjærevoll (Tapir forlag 1999).

Liste over norske fylkesblomsterRediger

Fylke Bilde Norsk navn Vitenskapelig navn
Agder   Solblom Arnica montana
Akershus   Blåveis Hepatica nobilis
Buskerud   Hvit nøkkerose Nymphaea alba
Finnmark   Molte Rubus chamaemorus
Hedmark   Geitrams Chamerion angustifolium
Hordaland   Kusymre Primula vulgaris
Møre og Romsdal   Bergfrue Saxifraga cotyledon
Nord-Trøndelag   Marisko Cypripedium calceolus
Nordland   Rødsildre Saxifraga oppositifolia
Oppland   Mogop Pulsatilla vernalis
Oslo   Bakkekløver Trifolium montanum
Rogaland   Klokkelyng Erica tetralix
Sogn og Fjordane   Revebjelle Digitalis purpurea
Svalbard   Svalbardvalmue Papaver cornwallisense
Sør-Trøndelag   Reinrose Dryas octopetala
Telemark   Søstermarihand Dactylorhiza sambucina
Troms   Ballblom Trollius europaeus
Vestfold   Bøk Fagus sylvatica
Østfold   Liljekonvall Convallaria majalis

Navnsetting etter Artsdatabankens artsnavnebase[3]

Fylkesblomster fra de gamle fylkene som ble slått sammen 1.1.2020Rediger

Fylke Bilde Norsk navn Vitenskapelig navn
Aust-Agder   Vivendel Lonicera periclymenum
Vest-Agder   Sommereik Quercus robur

KilderRediger

LitteraturRediger

ReferanserRediger

Se ogsåRediger