Artsnavnebasen

norsk taksonomisk database i Artsdatabanken

Artsnavnebasen er navnet på en database med et register over godkjente norske artsnavn. Tilsammen er det omkring 60 000 arter i Norge.[1] Basen utgjør en ny, nasjonal standard for navnsetting av organismer. Den ble opprettet september 2009 og drives av Artsdatabanken i Trondheim.

I denne søketjenesten kan du hente informasjon om gyldige vitenskapelige navn etter gjeldende internasjonale standarder[2][3] og anbefalte populære navn på bokmål og nynorsk.

Søketjenesten gir i dag ikke en komplett oversikt over alle vitenskapelige og norske navn på arter og organismegrupper. Av hovedgrupper som mangler eller er mangelfulle er protozoer, flere grupper sopp, nesledyr, midder, virus og bakterier.[4]

Artsnavnebasen er bygget opp som et hierarkisk register der hver art, familie, orden, klasse og rekke har sin entydig definerte plassering i systemet. Artsnavnebasen letter samarbeidet og bedrer kommunikasjonen innen det biologifaglige miljøet i Norge ved at alle aktører bruker samme navn på organismer.

Artsnavnebasen driftes av Artsdatabanken i samarbeid med GBIF-Norge. Artsnavnene er samlet inn, kvalitetssikret og tilrettelagt av en rekke navnekomiteer[5] fra vitenskapelige institusjoner i Norge. Som en overbygning for komiteene er det etablert et navneråd[6] for å sikre en enhetlig gjennomføring av det faglige arbeidet. Navnekomiteene har også hatt en god rådgivende støtte i Språkrådet i arbeidet med norske artsnavn.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata