Klasse (biologi)

taksonomisk rang innenfor biologisk systematikk

Klasse (Latin: classis) er en kategori brukt i den biologiske systematikken; en klasse kan omfatte én eller flere beslektede ordener, og én eller flere beslektede klasser sammenfattes som rekke i Dyreriket eller divisjon i Planteriket. Som hos andre kategorier (med unntak av arten) er det et skjønnsspørsmål hvilken gruppe man velger å kalle klasse, og kriteriene for hva som er en klasse varierer fra rekke til rekke hos dyr og fra divisjon til divisjon hos planter. Dagens systematikk er derfor mer opptatt av organismenes slektskap eller stamtre enn av kategorier, men formelle enheter som klasse brukes gjerne i floraer, allmenlitteratur og lærebøker hvor oversikt er viktigere enn detaljene i stamtreet.

ArtSlektFamilieOrdenKlasseRekkeRikeDomeneLiv
De taksonomiske nivåene i biologisk klassifikasjon.

I Dyreriket slutter det vitenskapelige navnet for en klasse vanligvis på -a, for eksempel Mammalia (pattedyr), Insecta (insekter) og Asterozoa (sjøstjerner og slangestjerner).

I botanikken dannes det vitenskapelige navnet for en klasse ved at rotentypusslektens navn får endelsen -phyceae (for alger), -opsida (for landplanter) eller -mycetes (for sopper). De tilsvarende endelsene for underklasser er -phycidae, -idae og -mycetidae.

Eksterne lenker Rediger

  • Artikkelen har ingen egenskaper for arter i Wikidata
  Wiktionary: klasse – ordbokoppføring