Hageselskapet

(Omdirigert fra Det Norske Hageselskap)

Det norske hageselskap, bedre kjent som Hageselskapet, ble etablert i 1884 under navnet Havedyrkningens Venner. I 1939 ble navnet endret til Det norske hageselskap. Det er en landsomfattende, frittstående, ideell kultur- og miljøorganisasjon med det formål å fremme hagebruk, landskapspleie og nærmiljøsaker til beste både for det enkelte mennesket og for samfunnet i sin helhet. Arbeidet omfatter i dag alt som har tilknytning til den grønne delen av våre omgivelser, slik at det skal fungere visuelt, dyrkingsmessig og funksjonelt. Virksomheten finansieres gjennom medlemskontingent, offentlige tilskudd og prosjektmidler.

Det var Henrik Wergeland som hadde den opprinnelige ideen til et hageselskap da han i 1845 stiftet "Kaal- og Rotselskapet".

Om lag 23 000 medlemmer er organisert hagelag over hele landet. Lagene er samlet i 19 fylkesavdelinger. De fleste har sitt sekretariat knyttet til Fylkesmannens landbruksavdeling. Hovedadministrasjonen ligger i Oslo med 7 ansatte.[1] Fungerende direktør er Tron Hirsti.

Hageselskapet gir ut medlems- og løssalgsbladet Norsk Hagetidend, som utkommer 10 ganger i året.

ReferanserRediger