Gapestokk

ydmykende strafferedskap

Gapestokk er et tidligere strafferedskap som var plassert på torg eller foran kirker for å stille ut den dømte til allmenn spott og spe. Gapestokken kunne bestå av en stokk med hull til hode og hender der den skyldige ble låst fast, og ble særlig brukt for å straffe mindre overtredelser som banning, blasfemisk tale, usømmelig oppførsel og gateuorden. Denne formen for skam- eller æresstraff ble også kalt «halsjern» eller «å lenkes til pælen».

Rekonstruksjon av gapestokk med fastlåst forbryter.
Dobbelt gapestokk på en rampe ved Charing Cross i London rundt 1809.
Kak, det vil si en skam- eller straffepæl, fra 1600-tallet på en belgisk herregård.

Ordet kom til norsk fra det danske «gabestok». Innretningen kan også kalles «gapstock» på svensk, men er uvanlig.

Gapestokk og kakRediger

Forskjellige former for gapestokker som middel for straff og sosial kontroll ble tatt i bruk i middelalderen. For eksempel kunne ugifte mødre bli straffet med gapestokk, slik at alle kunne gjøre narr av og spytte på dem. I tillegg til eller istedenfor gapestokk var det i flere byer også vanlig med kak eller kag (på tysk kalt «Kaak», på dansk «kag» og engelsk «pillory»). Kak var en pæl eller steinstøtte med et lite platå der forbrytere ble bundet eller låst fast med en jernbøyle for å ydmyke og eventuelt «kagstryke», det vil si piske, dem. Det var også andre varianter av halsjern, offentlig pryl og andre æresstraffer rundt om i Europa, for eksempel fastlenking til rådhuset og torturstraffen steile og hjul.

Gapestokk i NorgeRediger

 
Gammel gapestokk med halsklave utenfor Reinli stavkirke i Oppland.

Gapestokk ble i Danmark-Norge særlig brukt på 1700-tallet som straff for mindre lovbrudd. Ifølge Christian 5s Norske Lov av 1687 kunne blant annet de som sverget og bannet på tross av advarsler, ungdommer som forstyrret gudstjenesten og de som forårsaket gateuorden, bli satt i gapestokk. Straffen ble også brukt for å tvinge fram betaling av småbøter som leiermålsbot. Også kakstrykning var vanlig etter Christian 5s Norske Lov. Det innebar pisking av den dømte som var fastbundet til en «kak» eller straffepæl, og omfattet 27 slag på naken rygg. Straffen kunne også kombineres med brennemerking.

Gapestokker fantes praktisk talt overalt i Norge, og var gjerne satt opp på kirkebakken foran kirkene. I Bergen sentrum var det rundt år 1700 både gapestokk og kak på Engen omtrent der Den Nationale Scene befinner seg nå. I Oslo var det gapestokk og galgeGalgeberg i bydel Gamle Oslo.

De siste kjente bruk av gapestokk i NorgeRediger

I Odda 15. juni 1845 sonet Helga Mikkelsdotter Almærket (også kalt Helga Duren) sin straff etter dom av 30. november 1843 ved Hardanger Sorenskriveri. Tilnavnet Duren fikk hun fordi det fulgte så utidig «dur» med henne, da hun i lengre tid terget på seg øvrigheten med sin stygge munnbruk.

Hun ble dømt for ulovlig tigging. Tigging var ikke tillatt, da hun mottok penger fra fattigkassen. Straffen var å stå en time i gapestokk ved Odda kirke en søndag det var gudstjeneste.

Det dro ut med avstraffelsen, da Helga la seg syk hver gang lensmannen kom for å hente henne. Året etter ble dommen ved kongelig resolusjon omgjort til fire dagers fengsel på vann og brød ved Halsnøy arresthus. En straff på vann og brød ville hun bare ta i sin egen hjembygd, men Odda hadde ikke fengsel.

Helga hadde fritt valg mellom fengsel og gapestokk, og brukte lang tid på å bestemme seg. Hun visste at folk mislikte bruk av gapestokken, og at det kom til å sette påtalemakten i miskreditt, slik at de på en måte kom i gapestokken selv. Helga halte ut tiden i håp om å slippe straffen, men til slutt sendte amtet et alvorlig brev til fogden for å få straffen gjennomført. Søndag 15. juni ble hun hentet av lensmann og lege, og plassert i gapestokken. En mørk natt en tid senere ble gapestokken revet opp og ødelagt. Myndighetene satte opp en ny gapestokk, men den ble senere funnet flytende i fjorden.[1]

I Moss 11. oktober 1840, da Ole Larsen (også kalt Ola Mand) hadde lovet seg bort som arbeidskar til en gårdbruker på Jeløya, og fått et lite forskudd. Ola Mand skaffet seg imidlertid annet arbeid, og uteble uten å gi beskjed eller betale tilbake forskuddet. Dermed ble Ola Mand anmeldt, og sorenskriverfullmektig Philip Henrik Hansteen, som senere ble høyesterettsdommer, dømte ham til to timer i gapestokken utenfor Moss kirke. Dommen vakte oppsikt, ettersom gapestokken ikke hadde vært benyttet på mange år og ellers i Norge ble betraktet som helt avleggs. De to Mosse-avisene Brevduen og Moss Tilskuer tidde om saken, mens Morgenbladet gjorde narr av Moss som «den mest gammeldagse byen i Norge». Mange mossinger følte seg svært brydd, for også her var det så lenge siden gapestokk hadde vært i bruk at en ny måtte settes opp for anledningen. To ganger ble den revet ned igjen om natten. Det var ikke lov til å spytte eller kaste råtten frukt på Ola Mand mens han stod der, men flere av de fremmøtte fant situasjonen så pinlig at flere ga ham penger til tilbakebetalingen, og klappet ham på armen. Til gjengjeld ble anmelderen på Jeløya så upopulær at han foretrakk å utvandre til Amerika.[2] Henrik Wergeland harsellerte over saken i sin tekst Et eventyr om gabestokkene i Mosseby og Borresogn som begynder langthenne i tiden.[3]

Ved lov av 17. mai 1848, da de gamle middelalderlovene ble revidert, ble bruk av gapestokk avskaffet i Norge for godt.

Spansk kappe, fedel og andre varianterRediger

 
Forbryterens hals og håndledd ble fastlåst i den fiolinformede gapestokkvarianten «den spanske fidel» eller fedelen. Bildet viser en variant utstilt i torturmuseet i Freiburg im Breisgau i Tyskland.
 
En samling gamle tyske torturinstrumenter, deriblant gapestokker, fedel, halsjern, hånd- og fotlenker, samt en jernjomfru.
 
Spansk kappe eller skamkappe fra Tyskland.
 
Kinesisk tigger med hårpisk og blottet hode straffet med gapestokk-krage av tre, ca. 1900.

Det har vært en mengde varianter av halsjern, håndjern, fotlenker, gapestokker og andre torturinstrumenter opp gjennom historien.

Noen steder ble det brukt en tønneformet gapestokk, der den skyldige ble plassert i tønna, med hodet stikkende opp, fastlåst til i et hull i lokket. Tønna kunne være med eller uten bunn, slik at den straffede enten ble sittende fast eller måtte gå omkring med den. Den kunne også være innvendig beslått med jernpigger, slik at en oppnådde både offentlig uthenging og fysisk avstraffelse. I Danmark ble slike tønnekraver kalt for «Den spanske kappe», og ble særlig brukt for personer dømt for drukkenskap. I København og andre byer kunne en på 1600- og 1700-tallet dømmes til å måtte gå rundt iført denne og en tilhørende trehatt et visst antall timer, overvåket av vektere med spyd og senere morgenstjerne som var deres embetstegn. Spansk kappe het på tysk Schandmantel eller Schandtonne, det vil si «skamkappe» eller «skamtønne».

Den spanske fedel, også skrevet fieddel, fidel, fedel og feddel, var et annet gapestokkliknende straffeinstrument, laget av et kraftig trestykke formet som en fedel eller gige, det vil si en tidlig variant av fiolin. I den bredeste enden var det et stort hull for hodet, og i den smale to hull for hendene. Fastspent til denne måtte synderen stå til offentlig beskuelse for de som passerte. Den spanske fidel er omtalt i norske soldaters tjenestereglementet av 1747 og ble avskaffet i 1811. Den ble spesielt benyttet på kvinner som var tilknyttet hæren. I en dansk forordning fra 1781 heter det: «Er den (i skovtyveri) Skyldige saa gammel eller skrøbelig, at han ei (…) kan aftiene Bøderne, straffes han (…) med Halsjern eller Feddelen.»

Mens den spanske kappe var forbeholdt menn, hadde danske byer gjerne en fedel til dømte kvinner.

«Fedel» ble på engelsk kalt the shrew's fiddle og på tysk Halsgiege («halsfiolin»). En variant laget av jern ble brukt for slaver i USA inn på 1800-tallet. Andre gapestokkliknende instrumenter var jernkraver og hodebur med og uten pigger eller bjeller for å vekke oppmerksomhet.

Overført betydningRediger

Uttrykk som «å sette noen i gapestokken» eller eller «å stå i gapestokken» kan i dag bety å henge ut (eller bli hengt ut) for hån offentlig, særlig gjennom negativ og vanærende omtale eller pinlige avsløringer i mediene. En moderne gapestokk kan være å offentliggjøre navn på firmaer som ikke følger pålegg fra myndighetene.

GalleriRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Lars O. Bleie. «Den siste gapestokkdomen i Hardanger». Hardanger 2019 - Årbok for Hardanger Historielag. 
  2. ^ Magne Johansen: «175 år siden sistemann sto i gapestokken», Aftenposten 12. november 2015
  3. ^ Wergeland om saken

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger