Rådstue er en historisk betegnelse på et rådhus, bygningen hvor stedets sentraladministrasjonen lå. Rådstuene hadde en rådssal hvor byrådet hadde sine møter. I tilknytning til rådstuen lå gjerne rettssal og politistasjon med arrestrom for varetektsfanger. Arresten kunne også fungere som dårekiste og fengsel for soning av korte fengselsstraffer.