Politistasjon

En politistasjon er en bygning som fungerer som sentral for politivirksomheten på et sted, i en bydel, by, eller annet område.

Britiske politistasjoner har en blå lampe utenfor
En «mobil politistasjon» i England

NorgeRediger

Innen hvert politidistrikt finnes politistasjoner, lensmannskontorer og namsfogdkontorer. Hver politistasjon ledes av en politistasjonssjef og har geografisk ansvar for et politistasjonsdistrikt.

Politistasjoner kan enten ha rene politioppgaver eller både politigjøremål og sivile rettspleie­gjøremål. Lensmannskontorer ledes av en lensmann og har ansvar for et lensmannsdistrikt. Lensmannskontorer har både både politigjøremål og sivile rettspleie­gjøremål. Namsfogdkontorer ledes av en namsfogd og dekker et namsfogddistrikt. Namsfogdkontorer har kun sivile rettspleie­gjøremål.

 
Politistasjon i Norrköping, Sverige