Vann og brød var tidligere en form for skjerpet fengselsstraff. Denne formen for fengselsstraff ble avskaffet i Norge i 1958. Idømt fengselsstraff kunne tidligere omgjøres til skjerpet fengsel på vann og brød dog maksimalt inntil 20 dager. En dags fengsel på vann og brød svarte til tre dager med alminnelig fengselskost. Mao. én som var idømt 60 dagers fengsel kunne slippe med 20 dager på vann og brød.

Sverige avskaffet vann og brød som straff i 1884.

Finland avskaffet vann og brød som straff i 1889, men gjeninnsatte straffen i praksis under navnet «skjerpet fengsel» 1930, som ble avskaffet i 1946.

Kilder

rediger