Prylestraff er straff i form av slag med stokk, tamp (tauende) eller spanskrør. Prylestraff anses i vår tid av de fleste som forkastelig og støtende for rettsfølelsen, og er etter hvert blitt avskaffet i de fleste land.[1]

Land i verden som tillater offentlig eller rettslig kroppslig avstraffelse.
Bruk av «stor» knutt (russisk pisk) i Russland avbildet i reiseskildringen Chappe d'Auteroche (1768) av Jean-Baptiste.

Ordet pryl betyr 'juling, bank, ris' og kommer av det tyske Prügel som betyr 'stokk, kjepp'.[2]

Prylestraff i Norge Rediger

I norsk strafferett ble prylestraff overfor voksne avskaffet ved den tidligere straffelov av 20. aug. 1842 og overfor barn ved lov av 6. juni 1896. Som disiplinærstraff (refselse) ble prylestraff opprettholdt ved fengselsloven av 12. des. 1903 § 30 nr. 11 og falt først bort ved endringslov av juli 1933. Den hadde imidlertid da allerede i mange år vært ute av bruk. Prylestraff i skolen ble forbudt ved lov om høyere almenskoler av 10. mai 1935 og lovene om folkeskolen på landet og i kjøpstedene av 16. juli 1936, jfr. nå lov om grunnskolen av 13. juni 1969 § 16.[1][3]

Se også Rediger

Referanser Rediger