Kallenavn

positivt ladet erstatningsnavn for en person, sted eller ting
(Omdirigert fra «Tilnavn»)

Kallenavn er erstatninger for navn. De brukes vanligvis som tegn på nærhet eller for enkelhets skyld. Kallenavn erstatter særlig enkeltindividers personnavn og offisielle navn på populære steder, virksomheter og produkter. Et kallenavn er gjerne en forkortelse eller formvariant av det egentlige navnet, men kan også uttrykke noe som er karakteristisk for en person eller ting. Kallenavn dannet på grunnlag av funksjon, rolle, utseende, egenskaper, geografi og annet kan være mer eller mindre nøytralt beskrivende. Like vanlig er kjælenavn (hypokoristiske navn) brukt av foreldre, partnere, kamerater, venner og andre, eller nedsettende, provoserende eller fiendtlige økenavn, også kalt utnavn, som en form for mobbing og latterliggjøring eller for å markere et maktforhold.

I chattespill og lignende uformell nettkommunikasjon kan det være dekknavn eller nick (etter det engelske nickname) som selvkonstruerte kallenavn.

Beskrivende tilnavn til døpenavnet kan gå over til å bli slektsnavn, for eksempel håndverkernavn i engelsk. Slike tilnavn har vært vanlig i historien, for eksempel på konger.

Kallenavn kan også være lokkenavn når en skal kalle på dyr.

Eksempler

rediger

Bruk av kallenavn eller utnavn er en gammel skikk kjent fra mange miljøer og kulturer. Noen språk og grupper har uskrevne tradisjoner og «regler» for hvordan en skal konstruere og bruke slike navn.

  • Stompa-bøkene, hørespillene og filmene er spekket med kallenavn, knyttet til hvor elevene kommer fra, det være seg Orkanger, Sørlandet eller Bodø, men også Stompa selv, basert på forbokstaven i hans fem navn (Stein-Oscar Magel Paus-Andersen), selv om det for Stompas del også er snakk om et akronym det vil si en forkortelse som blir et ord.
  • Innenfor fotball er kallenavn ofte benyttet, som for eksempel IversOdd Iversen, Myggen for Erik Mykland og Drillo for Egil Olsen. Kallenavn er også vanlig i andre idretter. Disse brukes gjern også i medienes omtale av populære sportspersonligheter.
  • Vennskapelige og familiære forkortelser og endringer av fornavn er vanlig i mange språk. På engelsk kan for eksempel Christopher eller Christer forkortes til Chris, James til Jimmy og William til Bill. I svensk kan navn fornavn med enkelt stavelse få to slik at Karl bli Kalle, Bo blir Bosse og Jan blir Janne. Kjæleformer av personnavn finnes utbredt også i for eksempel tysk og slaviske språk som polsk og russisk.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger