Europavei 18 (Agder)

E18 gjennom Agder fylke i Norge

Europavei 18 i Agder er den delen av E18 som går gjennom Agder fylke i Norge. I nord starter veien i Gjerstad, ved fylkesgrensen mot Vestfold og Telemark. Deretter løper den sydover før veien går over i E39 ved Rundingen vest for Vesterbrua i Kristiansand sentrum. Dette er veiens vestlige endepunkt i Norge, men før 2000 fortsatte E18 videre gjennom hele fylket og til Rogaland og Stavanger. E18 gjennom Agder er 120 kilometer lang, hvorav nærmere halvparten er motorvei. Hovedveien mellom Kristiansand og Oslo har en mer enn 200 år historie og den het lenge Vestlandske hovedvei.

Europavei 18 (Agder)
Stamvei E18.svg
Strekning
Høgstli i Gjerstad–Rundingen i Kristiansand
Data
Lengde120 km
- motorvei58 km
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier
Stamvei E39.svg Riksvei 9.svg Riksvei 41.svg
Restriksjoner
BomstasjonerTvedestrand–Arendal
Bomringen i Kristansand

HistorikkRediger

Dagens vei følger i stor grad Vestlandske hovedvei, den gamle hovedferdselsåren mellom Christiania og Stavanger. Hovedveien fra Stathelle til Stavanger ble opparbeidet første gang som kjørevei på begynnelsen av 1800-tallet. Den var planlagt og tilrettelagt for postgang, embetsmenn og militærvesenet.

Tidlig på 1900-tallet skiftet veien navn til Sørlandske hovedvei, og da riksveissystemet ble innført i 1928, fikk strekningen navnet riksvei 40.[1] I 1965 ble europaveisystemet innført i Norge, og veistrekningen mellom Oslo og Stavanger ble omdøpt til E18. I år 2000 ble strekningen fra Kristiansand til Stavanger omgjort til E39, og E18 fikk sitt vestlige, norske endepunkt i Kristiansand. E18 i sin fulle lengde løper fra Craigavon i Nord-Irland og til St. Petersburg i Russland.

Utbyggingen til stamveiRediger

Hovedveien gjennom Agder var opprinnelig en smal og svingete landevei som gikk gjennom en rekke bygder og byer. Blant annet gikk veien rett gjennom Søndeled, Arendal, Fevik, Grimstad, Lillesand og Kristiansand sentrum. Før 1960 gikk veien også nordover fra Lillesand, gjennom Birkeland og videre til Kristiansand vest for Topdalsfjorden. I 1956 ble veien ført via nye Varoddbrua, og i 1960 ble riksvei 40 flyttet fra Birkeland og til den nye stamvei-parsellen langs kysten mellom Timenes og Lillesand.[2]

I 1965 ble en annen smal og svingete parsell erstattet med stamvei, da strekningen mellom Akland i Risør og Songe i Tvedestrand ble åpnet. E18 ble dermed lagt utenom den beryktede og smale Aklandskjæringen og tettstedet Songe.[3] Utover i 1960-årene og begynnelsen av 1970-årene ble veien rettet ut og utvidet til stamvei videre sydover langs Lundevannet og Lundeslettene mot Tvedestrand, der E18 gikk inntil husveggen på gamle Lunde gård.[4] Først i 1992 stod stamveiparsellen videre sydover fra Lunde til Rømyr ferdig. Første del av den 3,8 kilometer lange strekningen ble åpnet i 1986 og avløste den beryktede Amtmannssvingen utenfor Tvedestrand.[5][6]

Strekingen videre sydover fra Rømyr til Stølen i Arendal ble gradvis utvidet utover i 1960- og 1970-årene, men ble først erstattet da motorveien mellom Tvedestrand og Arendal åpnet i 2019.

Før 1977 gikk E18 gjennom Arendal sentrum og videre over Hisøy, gjennom Nedenes og Fevik til Grimstad. Strekningen ble imidlertid lagt via Bjorbekk og Rykene da motorveien utenfor Arendal åpnet i november 1977.[7]

Motorveiene kommerRediger

I november 1977 åpnet den første strekningen med motortrafikkvei på dagens E18 gjennom Agder. Det var strekningen mellom Stølen og Sørsvann utenom Arendal sentrum. Utover i 1980-årene ble veien lagt utenom Grimstad sentrum og i ny parsell mellom Østerholt og Brokelandsheia. I 1990-årene åpnet nye motortrafikkveier mellom Bie og Temse i Grimstad, og mellom Østerholt og Telemark grense i Gjerstad. I 2000 ble strekningen Temse–Rannekleiv åpnet, og dermed var det sammenhengende motortrafikkvei mellom Grimstad og Arendal. I 2004 åpnet 2+1-strekningen fra Brokelandsheia og sydover til Akland i Risør.[8] Dermed ble det også sammenhengende motortrafikkvei mellom Telemark grense og Akland.

Agders første motorvei kom høsten 2009, da den 36 kilometer lange strekningen mellom Øygardsdalen i Grimstad og Timeneskrysset i Kristiansand ble åpnet.[9] Ti år senere, i juli 2019, åpnet den 22 kilometer lange strekningen mellom Rømyr i Tvedestrand og Harebakken i Arendal.[10] Det er også firefelts hovedvei på strekningen mellom Timenes og Gartnerløkka i Kristiansand sentrum.

Videre utbyggingRediger

Per 2022 er det motorvei på 58 av 120 kilometer E18 i Agder. I tillegg er det firefelts vei på den 8 kilometer lange strekningen mellom Timenes og Gartnerløkka i Kristiansand. Det er midtdeler på E18 gjennom hele fylket, med unntak av strekningene Akland i Risør til Lunde i Tvedestrand, samt gjennom Grimstadporten tunnel og over Vesterbrua i Kristiansand.[11][12]

Det er planer om å bygge ut de gjenstående delene av E18 til motorvei. Strekningen fra Tvedestrand til Vestfold og Telemark fylkesgrense og videre til Bamble planlegges utbygget til motorvei i løpet av 2020-årene.[13] Det pågår også reguleringsplanarbeid for strekningen Arendal–Grimstad,[14] og for en motorveistrekning utenom Kristiansand sentrum, kalt Ytre ringvei (Varoddbrua–Grauthelleren).[15]

I Kristiansand sentrum skal strekningen GartnerløkkaKolsdalen (1,4 km) bygges om. Strekningen får fire og seks felt, men ikke motorveistandard, og erstatter dagens strekning over Vesterbrua.[16] Arbeidene startet i 2021, og hovedkontrakten ble lyst ut i 2022. Planlagt byggestart er i 2023 med ferdigstillelse i 2028.[17][18]

Kommuner og knutepunkterRediger

Fra syd mot nordRediger

  Agder fylkeRediger

Kristiansand
Kristiansand (Kvadraturen)

Vesterveien

 •  
⇑ Trasé Vesterbrua (bare mot vest)
 •  
  Vesterveien fra Rundingen mot   Hove i Sandnes
 •  
Trasé Vesterveien
 •  
  Vesterveien fra Bellevue til Havnegata
  Vesterveien mot Rundingen
483 Møllevannsveien til   Setesdalsveien (1,8 km)
 •  
  Setesdalsveien mot   i Vinje
471 Vestre Strandgate mot Oddernes
 •  
99 Gartnerløkkakrysset
kun påkjøringsrampe mot øst, traséene samles
 •  
471 Vestre Strandgate mot Oddernes
Arm Vesterveien mot   Bellevue
  Setesdalsveien mot   i Vinje
Arm avrampe fra øst 
 •  
Pårampe fra Vestre Strandgate

Firefeltsvei fra Gartnerløkkakrysset til Timenes (8 km)

 •  
98   Kvadraturkrysset
(v⇓360 m, ø⇑188 m), kryss inne i tunnelen
Kristiansand (Kvadraturen)
 •  
Arm Stener Heyerdahls gate 
 •  
Kv Tordenskjolds gate fra Stener Heyerdahls park til Egsveien
484 Festningsgata til 471 Dronningens gate
Kv Tordenskjolds gate til 471 Vestre Strandgate
 •  
97   Egkrysset
(v⇓520 m, ø⇑155 m), inne i tunnelen
Kristiansand (Eg)
 •  
Kv Egsveien til   Sørlandet sykehus Kristiansand (1,2 km)
 •  
96 Nedre Lund
Kristiansand (Kongsgård øvre-Gimlekollen)
 •  
95 Bjørndalsslettakrysset
 •  
471   Presteheiatunnelen fra Oddernes mot Vesterbrua
 •  
490 Østre Ringvei til 488 Marvika (1,2 km)
 •  
94 Vollevannkrysset
 •  
452 Ålefjærveien fra Kongsgård til 453 Ålefjær
Kv Vigevegen til Vige
 •  
93 Narvikakrysset
 •  
Kv Vigevegen til Vige
 
E18 ved Hånes i Kristiansand. Broen er starten/slutten på fylkesvei 401.
Korsvik
 •  
92 Sømkrysset
kun påkjøringsrampe mot vest/avkjøringsrampe fra vest
 •  
496 Sømsveien til Strømmekrysset
 •  
496 Sømsveien mot 401 Drange
 •  
91 Strømmekrysset
kun påkjøringsrampe mot vest/avkjøringsrampe fra vest
 •  
496 Sømsveien mot Sømkrysset
401 Høvågveien mot Håneskrysset
401 Høvågveien mot Lillesand
 •   Nottangen bro (over Rona, 221 m)
 •  
91 Håneskrysset
kun påkjøringsrampe mot øst/avkjøringsrampe fra øst
 •  
401 Høvågveien mot Strømmekryset
 •   Hånesveien bru (over krysset, 59 m)
 •  
Kv Hånesveien mot   Salbostad
 •  
90 Timeneskrysset
 •  
  Topdalsveien mot   Kristiansand lufthavn, Kjevik, og mot   i Kviteseid
Kv Lauvåsen hovedvei til Lauvåsenkrysset
 •  
498 Barstølveien til Barstølkrysset (2,5 km)
 •  
Sørlandsparken vest

  Timenes–Øygardsdalen (36 km)

 •   Timeneskrysset
 •   Timenesbakken bru (over krysset, 73 m)
 
Ved Langåsenkrysset, mot vest.
 
Ved Langåsenkrysset, mot øst.
 •  
89 Lauvåsenkrysset
kun påkjøringsrampe mot vest/avkjøringsrampe fra vest
 •  
Kv Lauvåsen hovedvei til Timeneskrysset
 •  
Kv Grasdalen mot 498 Barstølveien
 •   Skjøringsmyra bru (over Lauvåsenkrysset, 59 m)
 •  
88 Barstølkrysset
 •  
498 Barstølveien til Timenes
 •  
Kv Travparkveien 
 •  
420 Dyreparkveien mot Dyreparkkrysset
Påkjøringsrampe mot øst
Kv Travparkveien til Sørlandets Travpark
 •  
Sørlandshallen
 •   Barstøl bru (over krysset, 37 m)
 •  
87 Langåsenkrysset (Dyreparkkrysset)
 •  
420 Dyreparkveien til Barstølkrysset
 •  
Kristiansand Dyrepark
 •   Langåsen bru (over krysset, 41 m)
 •  
420 Vallesverdveien mot Brønningsmyrkrysset i Lillesand
Kv Sydinga til Sørlandsparken øst
 •   Krogevannet
 •   Stuedalen bru (over Stuedalen, 59 m)

Lillesand
 •   Osane bru (Vallesværelva, 50 m)
 •  
86 Brønningsmyrkrysset
 •   Langåsen bru (over krysset, 41 m)
 •  
Arm Uten navn til Kjerlingland
 •  
420 Vestre kystvei fra Kjerlingland mot Kleivsmyr
420 Vallesverdveien mot Dyreparkkrysset i Kristiansand
 •   Glamsland bru (over privat vei, 30 m)
 •  
85 Storemyrkrysset
 •  
402 Birkelandsveien mot 420 Tingsaker
 •   Norton bru (over krysset, 62 m)
 •  
402 Birkelandsveien mot   Birkeland
 •   Kvernbekken bru (over dalsøkk, 94 m)
 •  
84 Gaupemyr
 •   Gaupemyr bru (over krysset, 55 m)
 •  
Arm Uten navn til Tingsaker
Lillesand
 •  
420 Østre kystvei fra Tingsaker mot Morholt i Grimstad
Fv3672 Tingsakerbakken mot Fv3670 Lillesand sentrum
420 Østre kystvei mot Kjerlingland
 •   Stordalen bru (over kommunal vei, 31 m)
 •   Kaldvellheia bru (over gårdsvei, 28 m)

Grimstad
 •  
83 Omre (Fremtidig næringsområde)
 •  
  Omre
 •   Omre bru (over krysset, 60 m)
 •  
 
 •   ⇑ Trolldalen
 •   Nyhaven bru (over sti, 30 m)
 •   Trolldalen bru (over dalsøkk, 128 m)
 •   Hanetodalen bru (over dalsøkk, 58 m)
 •  
82 Molland
 •  
420 Morholt mot Øygardsdalen
420 Molland mot Tingsaker i Lillesand
 •   Morholt bru (over krysset, 58 m)
 •   Risdal

    Motortrafikkvei Øygardsdalen–Harebakken (19 km)

  Motorvei Øygardsdalen–Harebakken planlegges.[19]
Grimstad
 •  
81 Øygardsdalen
 •  
420 Vesterled mot Bie
 •  
420 Vesterled mot Morholt
 •  
80 Frivoll
 •  
Fv3624 Storgaten mot Grimstad sentrum og 420 Øygardsdalen (1,5 km)
 •   Frivoll bru (over E18, 38 m)
 •  
404 Opplandsveien mot   i Birkenes
 •  
79 Arendalsveien
 •  
420 Fjæresvingen mot Bringsværmyra
 •  
420 Arendalsveien fra Bie mot Frivoll
 •   Bie bru (over krysset, 52 m)
Arendal (Vik)
 •  
78 Bringsværmyra
 •   Bringsværmyra bru (over krysset, 59 m)
 •  
420 Uten navn mot   i Arendal, og mot Bie
Fv3600 Fjæreveien mot Fv3598 Roresand
 •  
77 Bringsværmoen
kun avrampe fra vest / pårampe mot vest
 •  
407 Bringsværmoen til 410 Vik
 •  
407 Uten navn mot   Rannekleiv i Arendal
 •   Nerjordene

Arendal
 
E18 med påkjøring i retning vestover fra Arendal t.v. og påkjøring mot øst t.h.
 
Sørlig ende av Torsubåsen tunnel. Foto: Jan-Erik Løken
 
Torsbuåsen tunnel sett fra sør med utsikt opp mot husene i Lokes Vei på Torsbuåsen. Foto: Jan-Erik Løken
 
Arbeid langs nye E18 ved Stølen i Arendal. Foto: Jan-Erik Løken
 
Nye E18 ved Stølen i Arendal. Foto:Jan-Erik Løken
Arendal
 •  
76 Nedenes
 •  
420 Vesterveien fra Skyttervollen mot Jovannet
420 Vesterveien mot   Bringsværmyra i Grimstad
 •   Skyttervollen bru (over krysset, 53 m)
 •  
75 Rannekleiv
kun pårampe mot nord / avrampe mot sør
 •  
407 Rykeneveien mot 420 Sponvika
 •  
407 Rykeneveien mot 420 Vik i Grimstad
 •  
74 Sørsvannveien
kun østgående
 •  
Fv3534 Sørsvannveien til 407 Bausplass
 •  
73 Sørsvannveien
kun vestgående
 •  
Fv3534 Sørsvannveien til 42 Stoa
 •  
72 Stoa
 •  
Kv Åsbieveien fra Sandbekktoppen til Fv3534 Sørsvatn
 •   Sandbekktoppen bru (over krysset, 42 m)
 •  
42 Frolandsveien fra Stoa mot 420 Strømsbu, og mot   Hynnekleiv i Froland
 •   Høgedal
 •  
71 Harebakken
 •  
410 Langsæveien via Arendal sentrum mot Rømyrkrysset i Tvedestrand
 •   Harebakken bru (over krysset, 73 m)
 •  
Fv3506 Myraveien mot Tveiten
421 Molandsveien mot 410 Bergsmyr i Tvedestrand

  Harebakken–Rømyr 22 km[20][21]

 •   Stølen bru (over Fv420, 25,6 m)
 •   Piletjenn bru (over dalsøkk, 171,9 m)
 •  
70 Longumkrysset
 •  
409 Østre Tromøyvei fra Longumkrysset til 421 Longum
 •   Longum bru (over krysset, 25,6 m)
 •  
409 Østre Tromøyvei fra Longumkrysset mot 193 Kongshavn
 •   Røydalen bru (over dalsøkk, 173,12 m)
 •   Sagene bru (over Smalsund og Fv3496, 151,88 m)
 •   Mørkoppdalen bru (over dalsøkk)

Tvedestrand
 •   Kroktjenn bru (over bekk, 29,6 m)
 •   Storemyr bru (over dalsøkk, 50,4 m)
 •   Årdalen bru (over Langangselva og Fv422, 108,93 m)
 •   Alvekjerr bru (over bekk, 29,6 m)
 •   Bråten bru (over dalsøkk, 29,6 m)
 •   Kloppemyr bru (over dalsøkk, 29,6 m)
 •   Vennevann bru (over dalsøkk, 29,6 m)
 •  
68 Fiane/Grenstølkrysset
 •  
421 Grenstølveien mot Harebakken i Arendal
 •  
421 Grenstølveien til 410 Bergsmyr

 

  Motorvei Tvedestrand–Dørdal planlegges.[22]

Røymyr

 •   Tveitehallingene bru (over Fv3486, 20,1 m)
 •  
66 Lunde
 •   Lundetunet bru (over krysset, 50 m)
 •  
421 Lundeveien mot 410 Amtmannsvingen

Lundeslettene

 •   Lundevann bru (over bukt, 136 m)
 •  
 Sundsdalen (kun avrampe fra / pårampe mot øst)
 •  
Fv3458 Gamle Songevei via Songe til 416 Sauvika i Risør

Uten navn

 •   Sundsbekkdalen bru (over dalsøkk, 85 m)
 •  
65 Songe
 •  
Fv3458 arm Lindlandsveien mot Sundsdalen, og mot 416 Sauvika i Risør
 •   Songedumpa bru (over krysset, 51 m)
 •  
Fv3442 Lindlandsveien til 416 Akland (6,8 km)

Risør
 •   Svarthøl bru (Steaelva, 60 m)
 •  
64 Vinterkjerr
 •  
416 Risørveien til Risør havn
 •  
416 Søndeledveien fra Akland til 414 Myra i Vegårshei

  Motortrafikkvei AklandDørdal (42 km)

 •   Akland
 •   Bråten bru (Torbjørnsdalen, 52 m)
 •  
63 Moland
 •   Moland bru (over krysset, 44 m)
 •  
416 Molandsveien mot Akland, og mot 414 Myra i Vegårshei

Gjerstad

Europaveien

 •   Haugselva bru (110)
Eikeland
 •  
62 Brokelandsheia
 •  
418 Gjerstadveien mot Sundebru
418 Gjerstadveien mot 416 Aspelund i Risør
 •   Brokelandsheia bru (over E18, 45 m)
 •  
Kv Lindtjenn 
 •  
61 Sundebru
 •   Kals bru (over krysset, 42 m)
 •  
418 Gjerstadveien mot Brokelandsheia, og til Fv3688 Egddalen
 •   Sunde bru (Harsund, 175 m)
 •  
60 Øygardstjørnane
 •  
Fv3688 Gamle Sørlandske fra   Østerholtheia til Fv256 i Telemark
 •  
Fv3688 Gamle Sørlandske fra   Østerholtheia til Sundebru

Fortsetter som Europavei 18 (Vestfold og Telemark)

ReferanserRediger

 1. ^ Journalist, Sveinung Berg Bentzrød. «Dette er din norske veihistorie - og dine foreldres - og dine besteforeldres. Slik ble E18 til.». Aftenposten. Besøkt 23. november 2019. 
 2. ^ «Åpning av ny motorvei mellom Kristiansand og Lillesand (1960)». Besøkt 23. november 2019. 
 3. ^ Sørlandsporten er forsvunnet – «Korketrekker'n» står for fall. Halden Arbeiderblad. Halden, Norge. 25. juli 1964. s. 5. 
 4. ^ Jarle Bruvik og Per Ervik (19. august 1969). «E18 – Den store ferieveien». Aktuell – Illustrert ukerevy 1969. Volum 29. Nummer 32. Nasjonalbiblioteket. s. 8–17. Besøkt 23. november 2019. 
 5. ^ «Amtmannssvingen – veidele i Tvedestrand». Store norske leksikon (norsk). 22. februar 2017. Besøkt 23. november 2019. 
 6. ^ «Sørlandsporten» (PDF). Statens vegvesen Aust-Agder. 3. desember 1991. Besøkt 23. november 2019. 
 7. ^ «E18 utenom Arendal». Aftenposten. 10. november 1977. s. 2. 
 8. ^ Terje Andersen. «Ny bit av E 18 snart ferdig i Aust-Agder». Aftenbladet (norsk). Besøkt 23. november 2019. 
 9. ^ «E18 OPS-prosjekt Grimstad–Kristiansand». Statens vegvesen. 2009. Arkivert fra originalen . Besøkt 23. november 2019. 
 10. ^ Korsvoll, Rune (2. juli 2019). «Denne nye veien åpner i dag». DinSide.no (norsk). Besøkt 23. november 2019. 
 11. ^ «Åpnet "ny" E18-parsell med midtdeler». www.austagderblad.no (norsk). 31. oktober 2012. Besøkt 23. november 2019. 
 12. ^ «Sammenhengende midtdeler Arendal - Kristiansand». Veier24.no (norsk). 21. november 2012. Besøkt 23. november 2019. 
 13. ^ «E18 Tvedestrand – Bamble». Nye Veier AS. Besøkt 9. juli 2022. 
 14. ^ «Veien videre for ny E18 fra Arendal til Grimstad». Nye Veier AS. Besøkt 9. juli 2022. 
 15. ^ «E18 Ytre ringvei». www.ytreringvei.no. Besøkt 9. juli 2022. 
 16. ^ «E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen». Statens vegvesen. Besøkt 23. november 2019. 
 17. ^ Skoglund, Jarle (27. mai 2022). «Nå er hovedkontrakten på E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen i Kristiansand lyst ut». Veier24.no (norsk). Besøkt 9. juli 2022. 
 18. ^ «Fem interessert i prekvalifisering for hovedkontrakten». Statens vegvesen. Besøkt 9. juli 2022. 
 19. ^ «E18 Arendal – Grimstad». Nye veier AS. Besøkt 30. mai 2020. 
 20. ^ Vegvesen.no: E18 Tvedestrand–Arendal
 21. ^ E18 Tvedestrand – Arendal
 22. ^ «E18 Dørdal – Tvedestrand». Nye veier AS. Besøkt 30. mai 2020.