Kolsdalen

strøk i Kristiansand

Kolsdalen er en liten dal i Kristiansand kommune som strekker seg fra Tinnheia, vest for Kolsberg til Kolsdalsbukta. Nord for Vesterveien er dalen ubebygd, sør for veien ligger Xstrata Nickel Nikkelverk og et mindre tankanlegg, begge med dypvannskai mot Vestre havn innerst i Kristiansandsfjorden.