Eg (Kristiansand)

grunnkrets i Kristiansand

Eg (tidligere stavemåter Eig og Eik) er en grunnkrets tilhørende bydelen Kvadraturen/Eg i Kristiansand kommune nord for bysentrum. Eg har om lag 1500 innbyggere og ligger inneklemt mellom Kvadraturen i sør, elva Otra i øst og Baneheia i vest. Grunnen består av meget tykke lag leire og sand som er lagt opp over lang tid. Eg har også tidligere gruvedrift på en åre av den vulkanske bergarten vesuvian, som skriver seg fra den tidligere «Skagerak-vulkanen» sør for fastlandet.

Eg
Beliggenhet
Kart
Eg
58°09′28″N 7°59′19″Ø

Historie

rediger

Navnet kommer av eik, og henspiller til de tykke eikeskogene man fortsatt finner rester av her. Naturnavnet vitner om svært gammel bosetting, og gården er blant de «fire store» oldtidsgårdene i Kristiansand: Kjos, Grim, Eg og Gimle. Da Kristiansand ble grunnlagt i 1641, skjedde det ved at Kong Kristian IV kjøpte ut Sanden (den senere Kvadraturen) og skogsområdene nord for denne fra Eg gård.

 
Eg gård, ca.1920. Her står idag Sørlandet sykehus.

I det gamle jordbruksområdet på Eg er det funn av hustufter og to store gravhauger fra bronsealderen og jernalderen. Ved utgraving i moderne tid var gravhaugene tomme, trolig plyndret i eldre tider. Eg gård var en av de største i Agder inntil den ble jevnet med jorden og ga plass til Vest-Agder Sentralsykehus.

I 1881 ble Norges andre psykiatriske sykehus – Eg sykehus – anlagt på Eg, tegnet av Ole Falck Ebbell. Det har hatt opptil 500 sengeplasser, men er i nyere tid kraftig nedbygget. Dette sykehuset og det somatiske Sørlandet sykehus Kristiansand på Eg er i dag en del av Helse Sør-Øst.

Autoritetsdata