Bjorbekk

bosetning i Arendal kommune

Bjorbekk er en tettbebyggelse i Arendal kommune og tidligere kommunesenter i daværende Øyestad kommune.

Bjorbekk kirke

På Bjorbekk ligger Bjorbekk gård, hvor Bjorbekk kirke ble bygget i 1884. Kommunehuset i Øyestad lå på Bjorbekk, og i samme tilknytning var det posthus og bibliotek. Etter kommunesammenslåingen med Arendal i 1992 ble kommunehuset benyttet til diverse kommunale avdelinger, men dette har frafalt etter byggingen av det nye Arendal kulturhus i sentrum av Arendal. Bygningene brukes nå av Arendal ungdoms- og familiesenter Bufetat region sør, samt diverse private selskaper.

Sørlandet sykehus Arendal har avdeling på Bjorbekk, Menigheten Betel har menighetshus, og det er også en barnehage rett over veien for det gamle kommunesenteret.

Bjorbekk er omkranset av Asdal i sør, Klodeborg i øst, Stoa i Arendal og Stampefoss i nord, og Lunderød i vest. Rykeneveien (fylkesvei 407) går igjennom Bjorbekk.