Åpne hovedmenyen
Kart over Viken i middelalderen. Tunsbergsysla utgjør Vestfold med unntak av Lier.

Tunsbergsysla (norrønt Túnsbergsýsla) av Tunsberg, var i middelalderen et syssel i Norge som omfattet Vestfold og søndre Buskerud opp til Drammensfjorden. Det historiske fylket Vestfold strakte seg opp til Hringariki, men fra omkring 1160, da kong Magnus Erlingsson delte inn landet i sysler, ble Drammensfjorden skillet mellom Oslosysla og Tønsbergsysla.

Lenge var det slik at kjøpmenn fra Tønsberg kunne drive handel syd for fjorden – i Kobbervik og på Strømsø – mens de fra Oslo holdt seg på nordsiden - på Bragernes. De senere ladestedene Strømsø og Bragernes ble ikke forent til én by før etableringen av Drammen på 1800-tallet.

Sørlandets første by, Arendal, var opprinnelig ladested under Tønsberg.

Det opprinnelige Tunsbergsysla, senere Tønsberg len omfattet inntil 1624 også nedre deler av Numedal.

SkipreiderRediger

7 skipreider:[1]

ReferanserRediger