Lågendalen

Laksefiske på «Stubben» ved Kjærrafossen i Lardal
Lågen ved Komnes

Lågendalen er nedre del av dalføret som følger elva Numedalslågen i Vestfold og Buskerud. Lågendalen omfatter deler av kommunene Larvik og Kongsberg. Oppover fra Kongsberg kalles dalføret Numedal.[1] Numedalslågen kommer fra Hardangervidda.

Dalbunnen er forholdsvis flat, preget av jordbrukslandskap, dalsidene er skogkledte og åsene går over i fjelltopper opp mot 500 moh. I tiden etter siste istid sto havet høyere enn i dag og det som i dag er Lågendalen var dengang en lang fjord hvor det ble avsatt tykke lag leire som elva seinere har gravd seg ned i.

Lågendalen er kjent bl.a. for potetdyrking og laksefiske. Spesielt interessant er laksefisket i Kjerrafossene der man nå har utviklet Kjærra Fossepark til et populært besøkssted.[trenger referanse]

I Lågendalen ligger flere middelalderkirker i stein: Hedrum kirke, Hem kirke, Efteløt kirke og Hedenstad kirke.

Laagendal Festivalen arrangeres på Vestmo gård i Lauvmoa, cirka seks kilometer fra Larvik.

ReferanserRediger

  1. ^ «Numedal – Store norske leksikon». Store norske leksikon. Besøkt 9. februar 2016.