Drottsete var opprinnelig tittel på den hirdmannen som hadde ansvaret for den kongelige husholdningen. Først i unionstiden ble drottsete riksembetsmann i Norge, og fungerte da som riksforstander dersom den regjerende fyrsten var mindreårig, eller når unionskongen var fraværende. Embetet ble aldri fast, slik som kanslerens, og det ble ofte stående ubesatt i årevis. I Danmark og Sverige ble navnet i senmiddelalderen fortrengt av rikshovmester.

Drottseter i Norge rediger

Litteratur rediger