Rikshovmester (Danmark)

tidligere riksembete i de nordiske landene
(Omdirigert fra «Rikshovmester»)

Rikshovmester (dansk Rigshofmester) var et betydelig embete i Danmark fra begynnelsen av 1400-tallet til det ble avskaffet i forbindelse med innføringen av eneveldet i 1660. Rikshovmesteren fungerte som rikets førsteminister og kongens stedfortreder. Som regel var han også stattholder i København og den verdslige lederen av riksrådet.

Danske rikshovmestere 13751660 rediger

Eksterne lenker rediger