Højre var et konservativt politisk parti i Danmark i perioden 1881–1915.

Partiet ble dannet ved fusjonen av Nationale Godsejere, De Nationalliberale og Mellempartiet i 1881. Partiet kan også sees som en gjendannelse av det opprinnelige Højre som gikk i oppløsning omkring 1866. Partidannelsen i 1881 skjedde som følge av at den konservative statsministeren (konseilspræsidenten) J.B.S. Estrup ble sittende på tross av Venstres flertall i Folketinget. Venstre krevde Estrups avgang, men kongen og Landstinget lot ham fortsette. Omkring 1881 begynte man å kalle Estrup og regjeringens tilhengere Højre. I 1883 ble Højres landsdekkende organisasjon stiftet.

I 1915 gikk Højre sammen med De Frikonservative og en fløy av det tidligere Moderate Venstre om å danne Det Konservative Folkeparti, som Højre regnes som forløperen til.