Tamilene er et folkeslag i det sørlige Asia. Det er omkring 70 millioner tamiler, som for det meste bor i delstaten Tamil Nadu i India (65 millioner), i det nordlige og østlige Sri Lanka (3 millioner), i Malaysia (2 millioner) og Singapore (200 000). I Canada lever det også omkring 500 000 tamiler, mens det er mindre grupper i en rekke asiatiske, afrikanske og europeiske land.

Tamilske jenter i Kalmunai på Sri Lanka.
Skulptur av Tamilannai, gudinna som symboliserer det tamilske språket, i Madurai.

De fleste snakker tamil, som er et av de dravidiske språk som tidligere ble snakket over hele det indiske subkontinentet, men som nå er begrenset til den sørlige delen. Tamilene har en sterk etnisk-språklig identitetsfølelse, og regner seg som atskilt fra andre indiske grupper som snakker språk beslektet med sanskrit.

Flertallet er hinduer, mens betydelige minoriteter er kristne og muslimer.

Utvandringen fra det tamilske kjerneområdet har foregått i to stadier: Første arbeidsemigrasjon, ofte tvunget, under det britiske imperiet og senere flyktninger fra Sri Lanka.

Den første tamilske immigranten til Norge, Anthony Rajendram, kom til Norge i 1956. Størstedelen av de tidlige immigrantene hadde kontakter til Rajendram, og kom som arbeidsinnvandrere. De fleste hadde sin opprinnelse i et fåtall landsbyer i utkanten av Jaffna by; Karaioor, Arialai, Navanthurai. Denne første gruppen ble et utgangspunkt for senere innvandring til Norge. I Norge var det i 2004 over 12 000 tamiler, med få unntak har de alle bakgrunn fra Sri Lanka.

Eksterne lenker

rediger