Europeisk parti er et politisk partiEU-nivå. De europeiske partiene er paraplyorganisasjoner for nasjonale partier fra europeiske land, og kan søke støtte fra EU til sin virksomhet. Partiene har blant annet som formål å bidra til etableringen av politiske grupper i Europaparlamentet.

Det europeiske folkepartiet er det største europeiske partiet. Angela Merkel under 40-årsjubileet i 2016.
Daniel Cohn-Bendit representerte Det europeiske grønne partiet.

Historie rediger

De første europeiske partigrupperingene i EU, var forløperen til Det europeiske sosialdemokratiske parti i 1974, og forløperne til Det europeiske folkepartiet og til Alliansen av liberale og demokrater for Europa, begge i 1976. Den første europeiske samling av grønne partier som forløper til Det europeiske grønne partiet skjedde i 1993. Det europeiske venstrepartiet ble grunnlagt i 2004.[1]

EU-traktaten Art. 191, tidligere 138 A har siden Maastricht-traktaten hatt denne bestemmelsen (dansk ordlyd):

«Politiske partier på europæisk plan er vigtige som en integrationsfaktor inden for Unionen. De bidrager til en europæisk bevidstgørelse og til at udtrykke unionsborgernes politiske vilje.»

Krav og oppgaver rediger

For at et europeisk parti skal kunne dannes, kreves det at partiet finnes i minst en fjerdedel av EUs medlemsstater (det vil si 7 av de 27 lendene) og har fått minst tre prosent av stemmene i hver av dem. Det europeiske partiet representerer dermed flere nasjonale partier.[2] Et europeisk parti må velge sin ledelse demokratisk. Det må støtte blant annet prinsippene om frihet, demokrati og menneskerettigheter slik de er definert i EU-traktaten. Partiet må som formål å delta i valg til Europaparlamentet. Partiet må oppgi alle gaver over 500 euro.[1]

For at et parti skal være europeisk etter EU-traktaten Art. 191 må for det første befatte seg med europeiske temaer, men det er ikke nødvendig at partiet er for EU. For det andre må partiet danne en gruppe i Europaparlamentet, hvis hensikt er å danne en såkalt politisk gruppe, alene eller i samarbeid med andre europeiske eller nasjonale partier.[1][3]

Oppgavene til de europeiske partiene omfatter blant annet utarbeidelse av valgprogrammer til valgene til Europaparlamentet, hovedpunkter i arbeidet til de politiske gruppene i Europaparlamentet og samarbeid med regjeringssjefene forut for møter i Det europeiske råd som er EUs toppmøte.[1]

Finansiering rediger

Partier som tilfredsstiller de krav som stilles til et europeisk parti, kan søke støtte fra EU til sin drift.[4]

Europeiske partier rediger

Per 2018 var det ved The Authority for European Political Parties registrert 10 europeiske partier.[5]

Referanser rediger

  1. ^ a b c d Maurer, A. «Europäische Parteien | bpb». bpb.de (tysk). Besøkt 24. november 2018. 
  2. ^ Bildung, Bundeszentrale für politische. «Europäische Partei | bpb». bpb.de (tysk). Besøkt 24. november 2018. 
  3. ^ «The political groups». The political groups (engelsk). Besøkt 25. november 2018. 
  4. ^ «Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan» (engelsk). EUR-Lex - 02003R2004-20071227 - EN - EUR-Lex. Besøkt 25. november 2018. 
  5. ^ «List of registered European Political Parties». www.appf.europa.eu. Arkivert fra originalen 15. mars 2021. Besøkt 25. november 2018.