Engerdal

kommune i Innlandet fylke i Norge
(Omdirigert fra «Engerdal kommune (Hedmark)»)

Engerdal (sørsamisk: Eengerdaelie) er en kommune i Østerdalen nordøst i Innlandet.

Engerdal

Våpen

LandNorges flagg Norge
FylkeInnlandet
Statuskommune
Innbyggernavnengerdøl
Grunnlagt1. januar 1911
Adm. senterEngerdal
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

2 196,55 km²[3]
1 915,89 km²[2]
280,66 km²[2]
Befolkning1 328[4] (2023)
Bef.tetthet0,69 innb./km²
Antall husholdninger594
Kommunenr.3425
Høyeste toppElgåhogna (1459,8 moh.)[1]
Nettsidenettside
Politikk
OrdførerTor Erik Skramstad (Sp) (2023)
Kart
Engerdal kommune
61°53′00″N 12°02′00″Ø

Utsikt nordover over kommunesenteret og Lille Engeren

I sør grenser Engerdal til Trysil, i vest Rendalen og i nord til Tolga, Os og Røros (i Trøndelag). I øst har kommunen lang grense mot Dalarnas län og en kort grense helt i nordøst mot Jämtlands län, begge i Sverige. Den største delen av innsjøen Femunden og rundt halvparten av Femundsmarka nasjonalpark ligger i Engerdal. Gutulia nasjonalpark ligger i sin helhet i Engerdal. Femunden trafikkeres i sommerhalvåret av rutebåten MS «Fæmund II».

Næringslivet er preget av primærnæringer: Jordbruk, skogbruk og ferskvannsfiske, men turismen har de senere årene fått større betydning. I Engerdal finnes også Norges sørligste, samiske reindrift, og reinen kan ofte sees i den nordre halvdelen av kommunen.

Kommunens største, årlige begivenhet er Engerdalsdagene. Arrangementet har blitt avviklet første helgen i august hvert år siden 1985. Engerdalsdagene har hatt et besøk på ca. 15 000 de siste år. I tillegg til Engerdalsdagene arrangeres det en rekke små og store arrangementer rundt om i kommunen hele året.

Engerdal har to alpinbakker, Sølen Alpinsenter og Engerdal Østfjell. Sølen har 3 nedfarter, mens Østfjellet har 2.

Geografi rediger

Engerdal regnes til Østerdalen, men kommunen ligger i sin helhet østenfor vannskillet mot Glomma. Hoveddelen ligger innenfor vassdragsområdet til Femunden og Femundselva som etterhvert renner inn i Sverige under navnet Klarälven. Denne elven munner ut i Vänern og fortsetter videre i Göta älv som munner ut i havet i Kattegat. Områdene lengst øst i kommunen (øst for Femunden og Engerdalen) tilhører vassdragsområdet til (ironisk nok) Österdalälven, den ene av kildene til Dalälven som munner ut i havet i Bottenviken. En kan følgelig argumentere for at Engerdal geografisk sett ikke er en del av Østerdalen som sådan, men snarere tilhører et svensk landskap.

De største tettstedene er Engerdal og Drevsjø, men kommunen er preget av store avstander og spredt bosetning i små grendelag. Kommunesenteret med kommuneadministrasjonen ligger i bygda Engerdal syd i kommunen. Andre grender i kommunen er Elvdal, Femundsundet, Hylleråsen, Heggeriset, Sømådalen og Elgå.

Historie rediger

 
Områder fradelt nabokommuner ved kommunedannelsen i 1911:

██ Elgå krets

██ Øversjødalen og Sømådalen krets

██ Drevsjø krets

██ Engerdalen og Elvdalen krets

██ Hylleråsen og Heggeriset krets

Engerdalen ble opprettet som eget herred og sogn 1. januar 1911, ved sammenslåingen av fire områder fradelt Tolga, Trysil og Ytre og Øvre Rendal.

Forhistorien var at Drevsjø kapell ble vigslet 1848, og i 1870 ble det vedtatt at det skulle ansettes en hjelpeprest for «fjelldistriktene av Trysil, Rendalen og Røros prestegjeld». Samtidig ble det vedtatt å bygge Engerdal kapell (vigslet i 1873) og Elgå kapell (vigslet i 1879).[5] Og på Nymoen i Elvdalen ble Søre Elvdal kapell vigslet i 1885.

I 1910 ble det så vedtatt at kapelldistriktene skulle fradeles de respektive herred for så å danne et eget sogn og herred med navnet Engerdal. De fradelte områdene var (grendelag):

  • Elgå krets av Røros sogn og Tolga herred (Elgå, Sorken, Sømå, Jonasvoll og Femundshytta), med 34 innbyggere.
  • Søndre del av Øversjødalen og Sømådalen krets av Os sogn og Tolga herred (Langsjøen og Gjota), med 167 innbyggere.
  • Drevsjø krets av Øvre Rendal sogn og herred (Femundsenden, Drevsjø, Kvilten, Risbakken, Gløtvola, Femundsundet, Galten, Sømå, Buvika), med 381 innbyggere.
  • Engerdalen og Elvdalen krets av Ytre Rendal sogn og herred (Engerdal, Slettmoen, Engerdalssætra, Husfloen, Snerta og Elvsætra), med 311 innbyggere.
  • Hylleråsen og Heggeriset krets av Trysil sogn og herred (Hylleråsen, Heggeriset og Lillebo), med 291 innbyggere.
 
MS Fæmund II ved Elgå
 
Sør for Elgå
 
Gutulisjøen

Den største området kom fra Tolga herred, 750 km2 og utgjør den nordlige delen av kommunen med nesten hele Femunden, Isteren og Femundsmarka. Delen fra Øvre Rendal var på 692 km2 og utgjør den midtre delen av kommunen rundt sydenden av Femunden og Isteren, samt de vide skogs- og myrområdene mot Svenskegrensen. Delen fra Ytre Rendal var på 330 km2 og utgjør den sydlige delen av kommunen med dalførene Elvdalen og Engerdalen. Den minste delen kom fra Trysil, 168 km2 og utgjør den sydøstlige delen av kommunen rundt nordenden av innsjøen Engeren.

Den nye herredet ble således på 1932 km2 og hadde tilsammen 1184 innbyggere i 1911.

Historien kunne imidlertid vært ganske annerledes, hvis fastsettelsen av svenskegrensen i 1751 hadde gått i norsk disfavør. Svenskenes forhandlingsposisjon var at riksgrensen skulle gå midt i Femunden og videre sydover gjennom Engerdalen, hvilket ville beskåret dagens Engerdal kommune til det halve. I såfall er det lite trolig at det ville blitt opprettet et eget herred i 1911. Nå gikk de to tidligere norske bygdene Idre og Särna øst for Engerdal til Sverige, og svenskene så seg fornøyde med det.

Politikk rediger

Utdypende artikkel: Liste over ordførere i Engerdal

Utdypende artikkel: Kommunestyrevalg i Engerdal

Kommunestyrevalget 2023 rediger

Parti Prosent Stemmer Mandater Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Senterpartiet 41,4 −4,6 307 −64 6 −1 2
Arbeiderpartiet 33,4 −10,6 248 −107 5 −2 2
Høyre 25,2 +15,2 187 +106 4 +3 1
Valgdeltakelse/Total 73,6 % 786 15 5
Ordfører: Tor Erik Skramstad (Sp) Varaordfører: Per Olav Opgård (Ap)
Merknader: Kilde: [6] og [7]

Sørsamer rediger

Engerdal har den sydligste bosetningen av reindriftsamer i Norge, mellom Femunden og grensen mot Sverige ligger Elgå reinbeitedistriktet (Svahken sijte). I kommunen bor det knapt 50 sørsamer, og de fleste av dem driver med rein og bor i grenden Gutu i Elgådalen, som er midt i reinbeitedistriktet.

Grendeskolen i Elgå deltok i årene 2001-06 et prosjekt for revitalisering av samisk språk, nærmere bestemt sørsamisk. Sørsamiske barn fra distriktet som ønsket opplæring i sitt morsmål var tidligere henvist til sameskolen i Snåsa, og målet var dels å gi disse et tilbud i sitt nærmiljø og dels å unngå nedleggelse av grendeskolen. Dette tiltaket medførte at skolen fikk en kraftig økning i elevtallet, fra syv elever i år 2000 til 18 i 2006, det siste året i prosjektperioden. Opptil åtte av elevene hadde samisk bakgrunn, av dem seks med samisk som førstespråk. Etter toppåret gikk elevtallet tilbake, og skolen ble lagt ned i 2012, samme året som de to siste elevene med samisk opplæringsmål gikk over til ungdomsskolen i Engerdal. Det er for tiden ikke noe undervisningstilbud for sørsamer i Engerdal.

Klima rediger

Engerdal har innlandsklima med relativt lite nedbør, kalde vintrer, relativt varme somrer og betydelige forskjeller mellom dag- og nattetemperaturen i sommerhalvåret. Normalverdier for perioden 1961−1990 er gitt i tabellen nedenfor.

Klimadata for Drevsjø (672 moh.)
Måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
Normal maks. temp. °C −6.9 −4.7 −0.6 3.5 10.5 15.9 17.0 15.7 10.4 5.2 −1.6 −5.2 4,93
Døgnmiddeltemp. °C −11.5 −10.2 −6.3 −1.1 5.5 10.5 11.9 10.6 5.9 1.6 −5.1 −9.6 0,18
Normal min. temp. °C −17.3 −16.5 −12.7 −6.9 −0.4 4.3 6.0 5.1 1.9 −2.0 −9.7 −15.3 −5,29
Nedbør (mm) 28 22 25 29 44 70 86 80 67 47 38 34

Engerdal innehar kulderekorden for Hedmark fylke. På Drevsjø ble det målt −47,0 grader 10. januar 1987.[8]

Kjente engerdøler rediger

Se også rediger

Referanser rediger

Litteratur rediger

Eksterne lenker rediger