Svahken sijte eller Elgå reinbeitedistrikt er en sørsamisk sijte og et reinbeitedistrikt øst for innsjøen Femunden i Engerdal kommune i Innlandet. Det er det sørligste området for samisk reindrift i Norge.[1][2][3]

Elgå reinbeitedistrikt
Typereindrift
Org.nummer975 551 636
LederLars Ivar Danielsen
VirkeområdeEngerdal

Navnet Svahke er det sørsamiske navnet på fjellet Stor-Svuku.[4]

Sijten dekker et område 1 007 km² og har i underkant av 3 000 rein. Det er seks andelseiere i sijten.[5][6] Nord for distriktet ligger vinterbeiteområdet for Gåebrien sijte og Saanti sijte; øst for distriktet ligger på svensk side Idre sameby og Ruvhten sijte. Årsrytmen i beitemønsteret i området går øst-vest mellom Femunden og svenskegrensa, med relativt korte trekkavstander.[7] Gutulia og Femundsmarka nasjonalparker ligger innenfor reinbeitedistriktet.

Historie rediger

Den nåværende reindriften i området har bakgrunn i Felleslappelovens etablering av systemet med reinbeitedistrikt i 1880- og 1890-årene; da samisk reindrift som foregikk utenfor de tilviste områdene ble omplassert til distrikter. Tre familier som drev reindrift i Meldal og Kvikne ble omplassert hit i 1897.[8][9]

Carl von Linné møtte samer i dette området under sin «dalresa» i 1734.[10] På 1770-tallet bodde det tre reindrivende familier i området (Jon Nilsson og Kjersti Mortensdatter, Torkel Thomasson og Maria Jonsdatter, og Nils Andersson Fjällstrøm). På den tiden var det årlige reintrekket utstrakt mellom Femunden på våren, Idre sommerstid og Särna vinterstid.[11]

Daniel Mortenson (1860–1924) bodde og drev reindrift her i store deler av sitt liv.

Språk og skole rediger

Barn fra distriktet har tidligere gått på Åarjel-saemiej skuvle i Snåsa, men har siden 1995 tid fått opplæring i sørsamisk på Elgå skole.[12][13][14][15] Skolen ble nedlagt i 2012 som følge av synkende elevtall.

Fylkeskulturprisvinneren Marja Mortensson er herfra.

Referanser rediger

 1. ^ Reindriftsnæringen i Sør-Trøndelag/Hedmark hos reindrift.no; Reindriftsforvaltningen
 2. ^ Forskrift om Elgå reinbeitedistrikt av 12. mai 1964 hos lovdata.no
 3. ^ Svein Lund. Samisk språklov - også for sørsamar? Arkivert 2. desember 2013 hos Wayback Machine., reportasje fra sørsamiske områder; Klassekampen, 9.10.1990
 4. ^ Stor-Svuku, faktaark fra Statens kartverk.
 5. ^ Nøkkeltall (2011) hos reindrift.no; Reindriftsforvaltningen
 6. ^ Elgå-samer vil erobre EU-markedet Arkivert 3. desember 2013 hos Wayback Machine., Adresseavisen, 9.3.2005
 7. ^ Brev fra reinbeitedistriktet til Landbruksdept nov 2001, som høringssvar til reinbeitekonvensjonen av 1997
 8. ^ Bloggen reindrift Arkivert 2. desember 2013 hos Wayback Machine., 2005
 9. ^ Hans Melien. Viddas mor, Signe Danielsen fra Elgå. Grøndahl forlag, 1975. ISBN 82-504-0111-5. (ebokbib fra bokhylla.no)
 10. ^ Sverre Fjellheim. Samer i Rørostraktene. Eget forlag, 1999. ISBN 82-992522-6-1. (ebok fra bokhylla.no)
 11. ^ Idre sameby, med historiska spår i framtiden. Idre, 2004. ISBN 91-975212-0-5
 12. ^ Språksituasjonen i sørsamisk område Arkivert 27. januar 2012 hos Wayback Machine., hos risten.no, prosjektet Samisk orddatabase
 13. ^ Språkrevitalisering i sørligaste Sør-Sameland, artikkel i boka Samisk skolehistorie 4, 2010. Fra nettstedet skuvla.info
 14. ^ Lærer samisk med spill, Østlendingen, 2.10.2013
 15. ^ Jon Todal. Samisk språk i Svahken sijte : sørsamisk vitalisering gjennom barnehage og skule. Utgitt av samisk institutt, 2007. (= Dieðut ;nr 1,2007) ISBN 978-82-7367-010-6