Siida

en gruppe av en eller flere familier som driver reindrift med en samlet reinflokk.

Siida (nordsamisk; på lulesamisk sijdda, på pitesamisk sijjda,umesamisk sïjdda, og på sørsamisk sïjte) er i tradisjonell samiske samfunn en gruppe av en eller flere familier, som ofte er i slekt, og som driver reindrift med en samlet reinflokk.

I siidaen ble reinflokken gjett kollektivt, og siidaen flyttet med folk og rein mellom ulike årstidsbeiter etter et fast mønster. I et reinbeitedistrikt kan det være en eller flere siidaer. I et reinbeitedistrikt finnes et antall siida-andeler, som hver eies av en person eller familie.[1]

I Sverige var siidaområdene opprinnelig videre inndelt i skatteland som var privateid. Denne eiendomsretten ble opphevet ved lov i 1886 og overført til en felles bruksrett til landområdene, knyttet til samebyer.[2]

Siidaen er nærmest å sammenlikne med et "joint venture", det indre selskap, jf. selskapsloven (Norges lover) 21.06.85 nr. 83 § 1-2 bokstav C. [3]

Referanser rediger

  1. ^ Se eksempel på inndeling av Nordland reinbeiteområde i reinbeitedistrikt med sine siidaandeler hos reindrift.no, Reindriftsforvaltningens nettsted.
  2. ^ Sijdasystemet Arkivert 26. februar 2014 hos Wayback Machine. hos samer.se
  3. ^ advokatjonassen.no Samerett_og_reindriftsrett[død lenke]

Litteratur rediger