Pitesamisk

samisk språk

Pitesamisk (bidumsámegiella) er et samisk språk som brukes av pitesamene. Pitesamisk har sitt eget skriftspråk.[3] Språket er utryddingstruet.

Pitesamisk
bidumsámegiella
Brukt iSverige,[1] Norge[2]
Antall brukere25
Lingvistisk
klassifikasjon
Uralsk
Finsk-ugrisk
Samisk
Vestsamisk
Pitesamisk
Skriftsystemingen
Språkkoder
ISO 639-3sje
Glottologpite1240

lenke=:: Wikipedia på pitesamisk
Pitesamisk på Wiktionary
Pitesamisk er nr. 3 på dette kartet.

I Norge ble det tidligere snakket fra Saltenfjorden i nord til Ranfjorden i sør, hvor den siste som hadde det som morsmål døde på 1960-tallet. I Sverige tales det fra Arvidsjaur og Arjeplog i nordvest, sørøstover langs Piteälven til sjøen Saddai i Norrbottens län i øst. I 2000 var det ifølge Ethnologue 20 gjenværende personer i Sverige som snakket språket.

Pitesamisk grenser mot områdene hvor lulesamisk tales i nord, og mot umesamisk i sør. På grunn av henholdsvis fornorskningen og forsvenskningen er det bare et fåtall pitesamer som snakker språket i dag.

Geografisk utbredelse rediger

På norsk side betraktes grensene geografisk med Saltenfjorden i nord og Ranfjorden i sør, og omfatter Beiarn, Saltdal, Gildeskål, Meløy, Rødøy, deler av Bodø og deler av Fauske kommuner. På svensk side av grensen går området fra nordlig Arvidsjaur og Arjeplog nord til Piteälven og øst til sjøen Saddai innen Norbottens län.

Status rediger

I Norge døde de siste som hadde pitesamisk som morsmål i 1960-åra.

I 1995 utgjorde pitesamene en etnisk gruppe på 2,000 personer i Sverige, ifølge M. Krauss. Blant pitesamene i Sverige var det bare 20 personer som snakket pitesamisk i 2000, ifølge språkforskeren Tapani Salminen. Ifølge feltarbeid i 2008–2010 (Joshua Wilbur) har pitesamisk i alle fall 25 talere, og Nils Henrik Bengtsson, som er leder for det pitesamiske ordboksprosjektet, kjente i mars 2010 til i alle fall 50 med pitesamisk som morsmål, derav 30 aktive språkbrukere.

Grammatikk rediger

Kasus rediger

Pitesamisk har 9 kasus:

Verb rediger

Person rediger

Pitesamiske verb har bøyningsklasser for tre person-klasser:

 • første person
 • andre person
 • tredje person

Modi rediger

Pitesamisk har 5 grammatiske modi:

Numerus rediger

Pitesamiske verb har bøyningsklasser for tre grammatiske tall (numerus):

Tempus rediger

Pitesamiske verb har bøyningsklasser for to trekk ved tempus:

og to omskrivende tempus:

Negative verb rediger

Liksom finsk, estisk og andre samiske språk, har pitesamisk et negativt verb. På pitesamisk bøyes det negative verbet i henhold til modus (indikativ, imperativ og optativ), person (første, andre og tredje) og numerus (entall, totall og flertall). Nordsamisk bøyer ikke verb etter tempus, og andre samiske språk bruker ikke optativ.

  Presens indikativ    Preteritum indikativ              
  en. to.   fl.      en.   to.    fl.   
1 iv  ien   iehp    1 ittjiv iejmien  iejmieh  
        iep          ittjijmen ittjijmeh      
2 ih  iehpien iehpit   2 ittjih iejtien  iejtieh  
    ehpien ihpit         ittjijtien ittjijteh                
    ihpien
3 ij  iepaa  ieh     3 ittjij iejkaan  ittjin   
    iepaan            ittjijka         

For presens indikativ-versjoner som har mer enn én form, er den andre hentet fra dialekten omkring Björkfjället og den tredje er fra Svaipa-dialekten. Flertall i de andre formene skyldes parallelle former som ikke er knyttet til dialekten.

  Imperativ         Optativ
  en.  to.   fl.     en.  to.   fl.            
1 –   –    –     1 alluv iellun  iellup
                   allun  allup
2 ielieh iellien iellit  2 alluh ielluten ielluteh
                   alluten alluteh
3 –   –    –     3 allus ielluska ielluseh
                   alluska alluseh

Fonologi rediger

Skriftspråk rediger

Pitesamisk fikk et eget skriftspråk den 21. august 2019. Siden 2019 har det vært et offisielt språk i Arjeplogs kommun.[4].

Den første boka på pitesamisk var Biejve näjjda (Solens datter) av Marry Ailonieida Somby; den ble lansert lørdag 7. mars 2020.[5]

Referanser rediger

Litteratur rediger

 • Lagercrantz, Eliel: Sprachlehre des Westlappischen nach der Mundart von Arjeplog. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1926, ISSN 0355-0230.
 • Lehtiranta, Juhani: Arjeploginsaamen äänne- ja taivutusopin pääpiirteet. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1992, ISBN 951-9403-55-8.

Eksterne lenker rediger